۴۲۰,۰۰۰ تومان

موجود

با خرید این محصول شما 46 امتیاز به ارزش ۴,۶۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

زبانه در لباسشویی ۷ کیلویی بوش ساخت سال ۲۰۲۲ شرکت  B/S/H  آلمان است . این محصول مناسب لباسشویی های برند زیمنس و بوش می باشد .

طریقه نصب :

برای نصب این قطعه باید لولای در را از دستگاه به وسیله باز کردن پیچ های مربوطه باز کنید تا در از دستگاه جدا شود .

سپس با باز کردن تمامی پیچهای زه داخلی در زه را از در جدا نمایید .

اکنون با فشار دادن دستگیره به سمت بیرون دستگیره را به همراه زبانه از شیار خود خارج کنید

اکنون قطعه جدید را با قطعه معیوب تعویض نمایید .

کیفیت ساخت :

در ساخت این قطعه از بهترین متریال پلاستیک ABS استفاده شده است .

 

زبانه در لباسشویی 7 کیلویی بوش

 

پارت نامبر : ۱۸۳۶۰۸ , ۶۰۹۲۱۶

PART NO : 00183608 , 00609216

 

شما هم اکنون می توانید این محصول را به صورت آنلاین از سایت بی اس اچ پارت تهیه فرمایید.

مناسب برای مدل های :

WAA12161BC/11

WAA12161BC/24

WAA12161II/09

WAA12161II/11

WAA12161II/18

WAA12161II/24

WAA12161II/25

WAA12161II/32

WAA12161TR/11

WAA12161TR/18

WAA12161TR/24

WAA12161TR/32

WAA12161TR/33

WAA12162BY/01

WAA12162BY/09

WAA12162BY/11

WAA12162BY/13

WAA12162BY/18

WAA12162BY/24

WAA12162II/25

WAA12162II/32

WAA12162II/33

WAA12163BY/01

WAA12163BY/05

WAA12163BY/08

WAA12163BY/09

WAA12165SG/07

WAA12165SG/15

WAA12166SG/01

WAA12166SG/05

WAA12166SG/08

WAA12166SG/09

WAA16111TR/11

WAA16111TR/16

WAA16111TR/21

WAA16111TR/24

WAA16111TR/32

WAA16111TR/33

WAA16161BC/11

WAA16161BC/16

WAA16161BC/21

WAA16161II/09

WAA16161II/11

WAA16161II/16

WAA16161II/21

WAA16161II/24

WAA16161II/25

WAA16161TR/11

WAA16161TR/16

WAA16161TR/21
WAA16161TR/24

WAA16161TR/32

WAA16161TR/33

WAA16162BY/01

WAA16162BY/09

WAA16162BY/11

WAA16162BY/13

WAA16162BY/16

WAA16162BY/18

WAA16162BY/21

WAA16162BY/24

WAA16162II/25

WAA16162II/32

WAA16162OE/11

WAA16162OE/16

WAA16162OE/21

WAA16163BY/01

WAA16163BY/05

WAA16163BY/08

WAA16163BY/09

WAA16163II/25

WAA16163II/32

WAA16163II/33

WAA16163PL/01

WAA16163PL/05

WAA16163PL/08

WAA16163PL/09

WAA16166ME/01

WAA16166ME/05

WAA16166ME/07

WAA16166ME/08

WAA16166ME/09

WAA16171CE/24

WAA16171CE/32

WAA16171CE/33

WAA16261OE/01

WAA16261OE/09

WAA16261OE/11

WAA16261OE/13

WAA16261OE/14

WAA16261OE/16

WAA16261OE/21

WAA20110AR/01

WAA20110AR/09

WAA20110AR/16

WAA20110AR/17

WAA20110AR/24

WAA20110AR/31

WAA20111EE/01

WAA20111EE/13

WAA20111EE/15

WAA20112EE/11

WAA20112EE/16

WAA20112EE/24

WAA20113EE/24

WAA20113EE/32

WAA20113EE/33

WAA2011STR/11

WAA2011STR/16

WAA2011STR/24

WAA2011STR/32

WAA2011STR/33

WAA20161II/09

WAA20161II/11

WAA20161II/16

WAA20161II/24

WAA20161II/25

WAA20161SN/01

WAA20161SN/06

WAA20161SN/09

WAA20161SN/11

WAA20161SN/12

WAA20161SN/13

WAA20161SN/16

WAA20161TR/11

WAA20161TR/16

WAA20161TR/24

WAA20161TR/32

WAA20161TR/33

WAA20162BY/01

WAA20162BY/09

WAA20162BY/11

WAA20162BY/13

WAA20162BY/16

WAA20162BY/18

WAA20162BY/24

WAA20162II/25

WAA20162II/32

WAA20162II/33

WAA20162OE/01

WAA20162OE/09

WAA20162OE/11

WAA20162OE/16

WAA20162PL/11

WAA20162PL/16

WAA20162PL/18

WAA20162PL/24

WAA20163II/25

WAA20163II/32

WAA20163II/33

WAA20163PL/01

WAA20163PL/05

WAA20163PL/08

WAA20163PL/09

WAA20163SN/01

WAA20163SN/05

WAA20163SN/08

WAA20163SN/09

WAA20166ME/11

WAA20166ME/16

WAA20166ME/24

WAA20167ME/01

WAA20167ME/05

WAA20167ME/08

WAA20167ME/09

WAA2016KBY/01

WAA2016KBY/05

WAA2016KBY/08

WAA2016KBY/09

WAA2016SBC/11

WAA2016SBC/16

WAA2016SBC/18

WAA2016SBC/24

WAA20171CE/24

WAA20171CE/32

WAA20171CE/33

WAA20181CE/11

WAA20181CE/13

WAA20181CE/24

WAA20182CE/24

WAA20182CE/32

WAA20182CE/33

WAA20261BY/01

WAA20261BY/09

WAA20261BY/11

WAA20261BY/13

WAA20261BY/14

WAA20261BY/16

WAA20261BY/24

WAA20261OE/01

WAA20261OE/09

WAA20261OE/11

WAA20261OE/13

WAA20261OE/14

WAA20261OE/16

WAA20261OE/18

WAA20261OE/24

WAA20261PL/01

WAA20261PL/09

WAA20261PL/11

WAA20261PL/13

WAA20261PL/14

WAA20261PL/16

WAA20261PL/24

WAA20262BY/01

WAA20262BY/08

WAA20262BY/09

WAA20262PL/01

WAA20262PL/08

WAA20262PL/09

WAA2026FPL/24

WAA2026FPL/32

WAA2026FPL/33

WAA2026KPL/01

WAA2026KPL/08

WAA2026KPL/09

WAA20271CE/14

WAA20271CE/16

WAA20271CE/18

WAA20271CE/24

WAA20272CE/01

WAA20272CE/08

WAA20272CE/09

WAA2027JPL/01

WAA2027JPL/09

WAA2027JPL/11

WAA2027JPL/13

WAA2027JPL/14

WAA2027JPL/16

WAA2027JPL/24

WAA2027SBY/01

WAA2027SBY/09

WAA2027SBY/11

WAA2027SBY/13

WAA2027SBY/14

WAA2027SBY/16

WAA2027SBY/18

WAA2027SBY/24

WAA2028JPL/01

WAA2028JPL/08

WAA2028JPL/09

WAA2028SBY/01

WAA2028SBY/08

WAA2028SBY/09

WAA24161FN/11

WAA24161FN/13

WAA24161FN/20

WAA24161FN/24

WAA24161FN/32

WAA24161FN/33

WAA24161SN/01

WAA24161SN/06

WAA24161SN/09

WAA24161SN/11

WAA24161SN/12

WAA24161SN/13

WAA24162/01

WAA24162/09

WAA24162/11

WAA24162/13

WAA24162/20

WAA24162/24

WAA24162/32

WAA24162/33

WAA24162BY/01

WAA24162BY/09

WAA24162BY/11

WAA24162BY/13

WAA24162BY/20

WAA24162BY/24

WAA24162GB/11

WAA24162GB/20

WAA24162PL/11

WAA24162PL/20

WAA24162PL/24

WAA24162SN/13

WAA24162SN/20

WAA24162SN/24

WAA24163BY/01

WAA24163BY/05

WAA24163BY/08

WAA24163BY/09

WAA24163PL/01

WAA24163PL/05

WAA24163PL/08

WAA24163PL/09

WAA24163SN/01

WAA24163SN/05

WAA24163SN/08

WAA24163SN/09

WAA24166GB/24

WAA24167GB/24

WAA24167GB/32

WAA24167GB/33

WAA24169GB/01

WAA24169GB/09

WAA24169GB/11

WAA24169GB/19

WAA24169GB/20

WAA24169GB/24
WAA24169GB/32

WAA2416KPL/01

WAA2416KPL/09

WAA2416KPL/11

WAA2416KPL/17

WAA2416KPL/20

WAA2416KPL/24

WAA24171FF/01

WAA24171FF/12

WAA24171GB/01

WAA24171GB/12

WAA2417KPL/01

WAA2417KPL/05

WAA2417KPL/08

WAA2417KPL/09

WAA24222/01

WAA24222/09

WAA24222/11

WAA24222/13

WAA24222/14

WAA24222/20

WAA24222/24

WAA24222/32

WAA24222/33

WAA24261BY/01

WAA24261BY/09

WAA24261BY/11

WAA24261BY/13

WAA24261BY/14

WAA24261BY/20

WAA24261BY/24

WAA24261II/11

WAA24261II/20

WAA24261II/24

WAA24261NL/14

WAA24261NL/20

WAA24261NL/24

WAA24261PL/11

WAA24261PL/13

WAA24261PL/14

WAA24261PL/20

WAA24261PL/24

WAA24262PL/01

WAA24262PL/08

WAA24262PL/09

WAA2426KBY/01

WAA2426KBY/08

WAA2426KBY/09

WAA24270GB/14

WAA24270GB/20

WAA24270GB/24

WAA24271CE/14

WAA24271CE/20

WAA24271CE/24

WAA24272CE/01

WAA24272CE/08

WAA24272CE/09

WAA2427SCE/20

WAA2427SCE/24

WAA2428SCE/01

WAA2428SCE/08

WAA2428SCE/09

WAA28161FN/11

WAA28161FN/13

WAA28161FN/24

WAA28161GB/01

WAA28161GB/07

WAA28161GB/09

WAA28161GB/11

WAA28161SN/01

WAA28161SN/06

WAA28161SN/07

WAA28161SN/09

WAA28161SN/11

WAA28161SN/13

WAA28161SN/15

WAA28162FN/11

WAA28162FN/13

WAA28162FN/24

WAA28162SN/13

WAA28162SN/24

WAA28162SN/29

WAA28163FN/24

WAA28163FN/29

WAA28163FN/32

WAA28163FN/33

WAA28163SN/01

WAA28163SN/03

WAA28163SN/05

WAA28163SN/08

WAA28163SN/09

WAA28165GB/11

WAA28165GB/24

WAA28165GB/28

WAA28165GB/29

WAA28166GB/24

WAA28166NN/01

WAA28166NN/06

WAA28166NN/07

WAA28166NN/09

WAA28166NN/11

WAA28166NN/13

WAA28166NN/15

WAA28167GB/29

WAA28167GB/32

WAA28167GB/33

WAA28168GB/29

WAA28168GB/32

WAA28168GB/33

WAA281E1SN/01

WAA281E1SN/03

WAA281E1SN/05

WAA281E1SN/08

WAA281E1SN/09

WAA28222/09

WAA28222/11

WAA28222/13

WAA28222/14

WAA28222/24

WAA28222/29

WAA28222/32

WAA28222/33

WAA28222CH/29

WAA28222CH/32

WAA28222CH/33

WAA28261FG/14

WAA28261FG/24

WAA28261FG/29

WAA28261FG/32

WAA28261FG/33

WAA28261NL/14

WAA28261NL/24

WAA28261NL/29

WAA28261NL/32

WAA28261NL/33

WAE16000IT/01

WAE16000IT/11

WAE1816KIL/10

WAE1816KIL/12

WAE1816KIL/13

WAE20000IT/01

WAE20000IT/13

WAE20000IT/15

WAA2016SBC/24

WAA16161PL/17

WAA24260EE/08

WFD1260IT/08

WAA28160FN/04

WAA20160OE/04

WAA28260NL/08

WAA28165NN/08

WAA12165ME/11

WAA24161/04

WAA16170CE/01

WAA24120BE/11

WFH208DEE/17

WAA16110TR/03

WM10A27RPL/30

WM08A161II/24

WM08A163BY/08

WM14A161SN/01

WM08A161BC/32

WM10A166GC/05

WM12A27MBY/06

WM12A163DN/08

 

وزن 0,1 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زبانه در لباسشویی ۷ کیلویی بوش”