۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

با خرید این محصول شما 486 امتیاز به ارزش ۴۸,۶۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

زه بیرونی در لباسشویی ۹ کیلویی بوش ساخت سال ۲۰۱۹ شرکت B/S/H کشور آلمان .

این محصول مناسب لباسشویی برند بوش می باشد .

این محصول با پوشش ضخیم کروم تزیین شده است و در برابر خط بسیار مقاوم می باشد .

 

پارت نامبر : ۱۱۰۰۶۱۴۵

PART NO : 11006145

زه بیرونی در لباسشویی بوش

شما هم اکنون می توانید این محصول را به صورت آنلاین از سایت بی اس اچ پارت تهیه فرمایید .

 

مناسب برای مدل های :

W746IX0IR/01

W746IX0IR/34

W746IX0IR/37

W746IX0IR/40

WAT2465XIR/01

WAT24662IR/01

WAT24662TR/01

WAT28420RK/19

WAT28420RK/20

WAT28420RK/24

WAT28421RK/19

WAT28421RK/20

WAT28421RK/24

WAT28460SA/09

WAT28461GC/01

WAT28461GC/34

WAT28461GC/40

WAT28461GC/41

WAT28461GC/43

WAT28461GC/47

WAT28461GC/48

WAT28461GC/49

WAT28461GC/51

WAT28461GC/52

WAT28461GC/53

WAT28461GC/54

WAT28461GC/61

WAT2847XIR/01

WAT2847XIR/40

WAT28480SA/01

WAT28481IR/20

WAT28481IR/34

WAT28481ME/01

WAT28481ME/20

WAT28481ME/34

WAT28481ME/40

WAT28481ME/41

WAT28481ME/43

WAT28481ME/48

WAT28481ME/49

WAT28481ME/51

WAT28481ME/53

WAT28481ME/54

WAT28481ME/61

WAT28481ME/67

WAT28481ME/69

WAT28481ME/72

WAT28481SA/01

WAT28481SA/51

WAT28481SA/53

WAT28481SA/54

WAT28481SA/61

WAT28481TR/01

WAT28481TR/20

WAT2848SME/43

WAT2848SME/48

WAT2848SME/49

WAT2848SME/51

WAT2848SME/52

WAT2848SME/53

WAT2848SME/54

WAT2848SME/61

WAT2848SME/67

WAT2848SME/69

WAT2848SME/71

WAT2848SME/72

WAT2848SSA/01

WAT2849SSA/01

WAT2849SSA/54

WAT2849SSA/61

WAT2849XTR/01

WAT2849XTR/20

WAT2849XTR/34

WAT2849XTR/40

WAT2849XTR/41

WAT2849XTR/43

WAT2849XTR/48

WAT2849XTR/49

WAT2849XTR/51

WAT2849XTR/53

WAT2849XTR/54

WAT2849XZA/01

WAT28541OE/01

WAT28541OE/34

WAT28541OE/37

WAT28541OE/40

WAT28541OE/44

WAT28541OE/46

WAT28541OE/51

WAT28541OE/53

WAT28541OE/54

WAT28541OE/55

WAT28541OE/56

WAT28541OE/61

WAT28541OE/67

WAT28541OE/72

WAT28560SA/01

WAT28560SA/37

WAT28561IR/01

WAT28561IR/34
WAT28561IR/37

WAT2856SSA/01

WAT2856XZA/01

WAT2856XZA/34

WAT2856XZA/37

WAT2856XZA/40

WAT28581TR/01

WAT28581TR/34

WAT28581TR/37

WAT28581TR/40

WAT28581TR/43

WAT28581TR/44

WAT28640UA/01

WAT28640UA/67

WAT28640UA/72

WAT28640UA/76

WAT28640UA/80

WAT28640UA/81

WAT28640UA/82

WAT28640UA/83

WAT28640UA/85

WAT28640UA/86

WAT28640UA/87

WAT28640UA/88

WAT28640UA/89

WAT28640UA/90

WAT28640UA/91

WAT28640UA/94

WAT28661IN/01

WAT28661IN/34

WAT28661IN/37

WAT28661IN/40

WAT28661IN/42

WAT28661IN/43

WAT28661IN/46

WAT28661IN/51

WAT28661IN/53

WAT28661IN/54

WAT28661IN/61

WAT28661IN/71

WAT28681ME/01

WAT28681ME/34

WAT28681ME/37

WAT28681ME/40

WAT28681ME/42

WAT28681ME/43

WAT28681ME/50

WAT28681ME/51

WAT28681ME/53

WAT28681ME/54
WAT28681ME/61

WAT28681ME/62

WAT28681ME/67

WAT28681ME/72

WAT28681SA/01

WAT28681SA/37

WAT28682GC/01

WAT28682GC/34

WAT28682GC/37

WAT28682GC/43

WAT28682GC/46

WAT28682GC/51

WAT28682GC/53

WAT28682GC/54

WAT28682GC/61

WAT28682GC/72

WAT28682GC/75

WAT28682GC/80

WAT28682GC/81

WAT28682GC/82

WAT28682GC/83

WAT28682GC/85

WAT28682GC/86

WAT28682GC/87

WAT28682GC/88

WAT28682GC/89

WAT28682GC/90

WAT28682IR/01

WAT28682IR/34

WAT28682IR/37

WAT28682IR/40

WAT28682ME/01

WAT28682ME/51

WAT28682ME/53

WAT28682ME/54

WAT28682ME/58

WAT28682ME/61

WAT28682ME/62

WAT28682ME/67

WAT28682ME/72

WAT28682ME/76

WAT28682ME/80

WAT28682ME/81

WAT28682ME/82

WAT28682ME/83

WAT28682ME/85

WAT28682ME/86

WAT28682ME/87

WAT28682ME/88

WAT28682ME/89
WAT28561IR/37

WAT2856SSA/01

WAT2856XZA/01

WAT2856XZA/34

WAT2856XZA/37

WAT2856XZA/40

WAT28581TR/01

WAT28581TR/34

WAT28581TR/37

WAT28581TR/40

WAT28581TR/43

WAT28581TR/44

WAT28640UA/01

WAT28640UA/67

WAT28640UA/72

WAT28640UA/76

WAT28640UA/80

WAT28640UA/81

WAT28640UA/82

WAT28640UA/83

WAT28640UA/85

WAT28640UA/86

WAT28640UA/87

WAT28640UA/88

WAT28640UA/89

WAT28640UA/90

WAT28640UA/91

WAT28640UA/94

WAT28661IN/01

WAT28661IN/34

WAT28661IN/37

WAT28661IN/40

WAT28661IN/42

WAT28661IN/43

WAT28661IN/46

WAT28661IN/51

WAT28661IN/53

WAT28661IN/54

WAT28661IN/61

WAT28661IN/71

WAT28681ME/01

WAT28681ME/34

WAT28681ME/37

WAT28681ME/40

WAT28681ME/42

WAT28681ME/43

WAT28681ME/50

WAT28681ME/51

WAT28681ME/53

WAT28681ME/54
WAT28682ME/90

WAT28682ME/91

WAT28682ME/94

WAT28682TR/01

WAT28682TR/34

WAT28682TR/37

WAT28682TR/40

WAT28682TR/42

WAT28682TR/43

WAT28682TR/46

WAT28682TR/51

WAT28682TR/53

WAT28682TR/54

WAT286H0OE/01

WAT286H0OE/40

WAT286H0OE/46

WAT286H0OE/50

WAT286H2OE/01

WAT286H2OE/51

WAT286H2OE/53

WAT286H2OE/54

WAT286H2OE/58

WAT286H2OE/60

WAT286H2OE/61

WAT286H2OE/67

WAT286H2OE/72

WAT286H2OE/76

WAT286H2OE/80

WAT286H2OE/81

WAT286H2OE/82

WAT286H2OE/83

WAT286H2OE/85

WAT286H2OE/86

WAT286H2OE/87

WAT286H2OE/88

WAT286H2OE/89

WAT286H2OE/90

WAT286H2OE/91

WAT286H2OE/94

WAT286H8IN/01

WAT286H8IN/76

WAT286H8IN/84

WAT286H8SG/43

WAT286H8SG/46

WAT286H8SG/50

WAT286H8SG/51

WAT286H8SG/53

WAT286H8SG/54

WAT286H8SG/61

WAT286H8SG/71
WAT286H8SG/72

WAT286H8SG/75

WAT286H8SG/76

WAT286H8SG/80

WAT286H8SG/81

WAT286H8SG/82

WAT286H8SG/83

WAT286H8SG/85

WAT286H8SG/86

WAT286H9IN/01

WAT286H9IN/76

WAT286H9IN/84

WAT286H9IN/93

WAT286H9SG/01

WAT286H9SG/46

WAT286H9SG/50

WAT286H9SG/51

WAT286H9SG/53

WAT286H9SG/54

WAT286H9SG/61

WAT286H9SG/71

WAT286H9SG/72

WAT286H9SG/75

WAT286H9SG/76

WAT286H9SG/80

WAT286H9SG/81

WAT286H9SG/82

WAT286H9SG/83

WAT286H9SG/85

WAT286H9SG/86

WAT286H9SG/87

WAT286H9SG/88

WAT286H9SG/89

WAT286H9SG/90

WAT286HSTR/01

WAT286HSTR/34

WAT286HSTR/40

WAT286HSTR/43

WAT286HSTR/46

WAT286HSTR/50

WAT286HSTR/51

WAT286HSTR/53

WAT286HSTR/54

WAT28740OE/01

WAT28740OE/26

WAT28741OE/01

WAT28741OE/88

WAT28741OE/89

WAT28741OE/90

WAT28741OE/91
WAT28741OE/94

WAT28780GC/01

WAT28780GC/26

WAT28780GC/34

WAT28780GC/36

WAT28780GC/40

WAT28780GC/45

WAT28780GC/46

WAT28780GC/47

WAT28780GC/50

WAT28780GC/51

WAT28780GC/53

WAT28780GC/54

WAT28780GC/61

WAT28780GC/62

WAT28780GC/72

WAT28780GC/75

WAT28780IR/01

WAT28780IR/26

WAT28780IR/34

WAT28780IR/36

WAT28780IR/40

WAT28780IR/45

WAT28780IR/46

WAT28780IR/50

WAT28780IR/51

WAT28780IR/53

WAT28780IR/54

WAT28780IR/61

WAT28780IR/62

WAT28780IR/67

WAT28780IR/72

WAT28780ME/01

WAT28780ME/26

WAT28780ME/34

WAT28780ME/36

WAT28780ME/40

WAT28780ME/45

WAT28780ME/50

WAT28780ME/51

WAT28780ME/53

WAT28780ME/54

WAT28780ME/61

WAT28780ME/62

WAT28780ME/67

WAT28780ME/72

WAT28780SA/01

WAT28780SA/26

WAT28780TR/01

WAT28780TR/26
WAT28780TR/34

WAT28780TR/36

WAT28780TR/40

WAT28781ME/86

WAT28781ME/87

WAT28781ME/88

WAT28781ME/89

WAT28781ME/90

WAT28781ME/91

WAT2878XZA/01

WAT2878XZA/22

WAT2878XZA/34

WAT2878XZA/36

WAT2878XZA/40

WAT2878XZA/45

WAT2878XZA/50

WAT2878XZA/51

WAT2878XZA/53

WAT2878XZA/54

WAT2878XZA/61

WAT2878XZA/64

WAT2878XZA/71

WAT2878XZA/72

WAT28791HK/01

WAT28791HK/46

WAT28791HK/50

WAT28791HK/51

WAT28791HK/53

WAT28791HK/54

WAT28791HK/59

WAT28791HK/61

WAT28791HK/71

WAT28791HK/72

WAT28791HK/75

WAT28S4SZA/01

WAT28S4SZA/51

WAT28S80GC/61

WAT28S80GC/72

WAT28S80GC/75

WAT28S80GC/76

WAT28S80GC/80

WAT28S80GC/81

WAT28S80GC/82

WAT28S80GC/83

WAT28S80GC/85

WAT28S80GC/86

WAT28S80GC/87

WAT28S80GC/88

WAT28S80GC/89

WAT28S80GC/90
WAT32480GB/01

WAT32480GB/09

WAT32480GB/14

WAT32480GB/17

WAT32480GB/19

WAT32480GB/20

WAT32480GB/23

WAU28Q9SIN/01

WAU28Q9SIN/17

WAU28Q9SIN/28

WAU28Q9SIN/38

WAU28Q9SIN/48

WAV28GH1OE/01

WAV28GH1OE/04

WAV28GH1OE/06

WAV28GH1OE/07

WAV28HH1OE/01

WAV28HH2OE/01

WAV28HH2OE/04

WAV28HH2OE/06

WAV28HH2OE/07

WAV28HH2OE/08

WAV28K20TH/01

WAV28K20TH/04

WAV28K20TH/06

WAV28K20TH/07

WAV28K40AU/01

WAV28K40AU/04

WAV28K40AU/07

WAV28K80SA/01

WAV28K80SA/04

WAV28K80SA/06

WAV28K80SA/07

WAV28K90ME/01

WAV28K90ME/04

WAV28K90ME/07

WAV28KH0GC/01

WAV28KH0GC/04

WAV28KH0GC/06

WAV28KH0GC/07

WAV28KH3GB/01

WAV28KH9GB/01

WAV28KH9IL/01

WAV28KH9IL/04

WAV28KH9IL/06

WAV28KH9IL/07

WAV28KHXGC/01

WAV28KHXGC/04

WAV28KHXGC/06

WAV28KHXGC/07
WAV28L40SG/01

WAV28L40SG/04

WAV28L40SG/07

WAV28L40SG/08

WAV28L40TH/01

WAV28L90ME/01

WAV28L91ME/01

WAV28L91ME/04

WAV28L91ME/07

WAV28L91ME/08

WAV28M40AU/01

WAV28M40AU/04

WAV28M40AU/06

WAV28M40AU/07

WAV28M4X/01

WAV28M4X/04

WAV28M4X3/01

WAV28M4X3/04

WAV28M4X3/06

WAV28M4X3/07

WAV28M60TH/01

WAV28M60TH/04

WAV28M60TH/06

WAV28M60TH/07

WAV28M80ME/01

WAV28M80ME/04

WAV28M80ME/07

WAV28M80UA/01

WAV28M80UA/04

WAV28M80UA/07

WAV28M90IL/01

WAV28M90IL/04

WAV28M90IL/06

WAV28M90IL/07

WAV28MF0CH/03

WAV28MF0CH/04

WAV28MF1CH/04

WAV28MF1CH/06

WAV28MF1CH/07

WAV28MH3GB/01

WAV28MH4GB/01

WAV28MH4GB/04

WAV28MH4GB/06

WAV28MH4GB/07

WAV28MH9GB/01

WAV28MX0ME/01

WAV28MX0ME/04

WAV28MX0ME/07

WAV32M40TH/01

WAV32M40TH/04
WAV32M40TH/06

WAV32M40TH/07

WAW20468IL/17

WAW20468IL/19

WAW20468IL/20

WAW20468IL/23

WAW20468IL/24

WAW20468IL/26

WAW24468IL/17

WAW24468IL/19

WAW24468IL/20

WAW24468IL/23

WAW24468IL/24

WAW24468IL/26

WAW24469IL/17

WAW24469IL/19

WAW24469IL/20

WAW24469IL/23

WAW24469IL/24

WAW24469IL/26

WAW24649IT/01

WAW24740PL/01

WAW24740PL/09

WAW24740PL/11

WAW24740PL/12

WAW24740PL/17

WAW24740PL/20

WAW24740PL/21

WAW24740PL/23

WAW28468IL/17

WAW28468IL/19

WAW28468IL/20

WAW28468IL/23

WAW28468IL/24

WAW28468IL/26

WAW28480SG/01

WAW28480SG/09

WAW28480SG/12

WAW28480SG/14

WAW28480SG/17

WAW28480SG/19

WAW28480SG/20

WAW28480SG/23

WAW28480SG/24

WAW28480SG/26

WAW28490/01

WAW28490/09

WAW28490/11

WAW28490/17

WAW28490/20
WAW28490/21

WAW28540AU/01

WAW28540OE/01

WAW28540OE/09

WAW28540OE/11

WAW28540OE/12

WAW28540OE/14

WAW28540OE/17

WAW28540OE/20

WAW28540OE/21

WAW28560GB/01

WAW28560GB/09

WAW28560GB/11

WAW28560GB/12

WAW28560GB/14

WAW2856XTR/01

WAW2856XTR/09

WAW2856XTR/12

WAW2856XTR/14

WAW2856XTR/17

WAW2856XTR/19

WAW2856XTR/20

WAW2856XTR/23

WAW2857XEE/01

WAW2857XEE/09

WAW285H0GB/14

WAW285H0GB/17

WAW285H0GB/19

WAW285H0GB/20

WAW285P0/01

WAW28640IL/01

WAW28640IL/09

WAW28640IL/12

WAW28660GB/01

WAW286HXTR/09

WAW286HXTR/12

WAW286HXTR/17

WAW286HXTR/20

WAW286HXTR/23

WAW28740EU/09

WAW28740EU/11

WAW28740EU/12

WAW28740EU/17

WAW28740EU/20

WAW28740EU/21

WAW28740EU/23

WAW28750FF/01

WAW28750FF/09

WAW28750FF/12

WAW28750FF/17
WAW28750FF/20

WAW28750GB/01

WAW28750GB/09

WAW28750GB/12

WAW28750GB/17

WAW28750GB/20

WAW28750GB/22

WAW28750GB/23

WAW28760SA/12

WAW28760SA/17

WAW28790HK/11

WAW28790HK/12

WAW28790HK/17

WAW28790HK/20

WAW28790HK/21

WAW28790HK/23

WAW28790HK/24

WAW28790IL/09

WAW28790IL/11

WAW28790IL/12

WAW28790IL/17

WAW28790IL/20

WAW28790IL/21

WAW28790IN/12

WAW28790IN/15

WAW28790IN/17

WAW28790IN/20

WAW28790IN/22

WAW28790IN/23

WAW32450GB/09

WAW32450GB/14

WAW32450GB/17

WAW32450GB/19

WAW32450GB/20

WAW32450GB/23

WAW32540OE/01

WAW32540OE/09

WAW32540OE/11

WAW32540OE/14

WAW32540OE/17

WAW32560GB/01

WAW32560GB/09

WAW32560GB/14

WAW32560GC/01

WAW32560GC/02

WAW32560GC/09

WAW32560GC/14

WAW32560GC/17

WAW32560GC/19

WAW32560GC/20
WAW32560GC/23

WAW32560GC/24

WAW32560GC/26

WAW32560ME/01

WAW32560ME/02

WAW32560ME/09

WAW32560ME/14

WAW32560ME/17

WAW32560ME/19

WAW32560ME/20

WAW32560ME/23

WAW3256XGC/01

WAW3256XGC/02

WAW3256XGC/09

WAW3256XGC/14

WAW3256XGC/17

WAW3256XGC/19

WAW3256XGC/20

WAW3256XGC/23

WAW3256XGC/24

WAW3256XGC/26

WAW32590OE/01

WAW325E25/01

WAW325E25/09

WAW325H0GB/14

WAW325H0GB/17

WAW325H0GB/19

WAW325H0GB/20

WAW325H0GB/23

WAW325H0GC/19

WAW325H0GC/20

WAW325H0GC/23

WAW325H0GC/24

WAW325H0GC/26

WAW325X0/11

WAW325X0/14

WAW325X0/17

WAW325X0/20

WAW325X0/21

WAW325X0/23

WAW325X0EG/14

WAW325X0EG/17

WAW325X0EG/19

WAW325X0EG/20

WAW325X0EG/23

WAW325X0EG/24

WAW325X0EG/26

WAW325X0ME/01

WAW325X0ME/02

WAW325X0ME/09
WAW325X0ME/14

WAW325X0ME/17

WAW325X0ME/19

WAW325X0ME/20

WAW32640EU/01

WAW32640EU/09

WAW32640EU/17

WAW32640EU/20

WAW32640EU/21

WAW32640EU/23

WAW32640TH/09

WAW32640TH/17

WAW32640TH/20

WAW32640TH/21

WAW32660IR/01

WAW32660IR/09

WAW32660SA/09

WAW32660SA/17

WAW3266XIR/01

WAW3266XIR/09

WAW326H0EU/09

WAW326H0EU/17

WAW326H0EU/20

WAW326H0EU/21

WAW326H0EU/23

WAW326H1OE/09

WAW326H1OE/17

WAW326H1OE/20

WAW326H1OE/21

WAW32760ME/01

WAW32760ME/09

WAW32760ME/17

WAW32760ME/20

WAW32760ME/22

WAWH26600W/01

WAWH26600W/09

WAWH26600W/17

WAWH26600W/20

WAWH26600W/23

WAWH26600W/24

WAWH2660FF/01

WAWH2660FF/09

WAWH2660FF/17

WAWH2660FF/20

WAWH2660FF/21

WAWH26S9SN/09

WAWH8640IL/12

WAWH8640IL/17

WAWH8640IL/20

WAWH8640IL/21
WAWH8660GB/09

WAWH8660GB/12

WAWH8660GB/17

WAWH8660GB/19

WAWH8660GB/20

WAX28M8STR/01

WAX28M8STR/04

WAX28M8XTR/01

WAX32K41AU/01

WAX32K41AU/04

WAX32K41AU/06

WAX32K41AU/07

WAX32K70FR/06

WAX32K70FR/07

WAX32KH0FF/01

WAX32KH1FF/01

WAX32KH1FF/04

WAX32KH2FF/06

WAX32KH2FF/07

WAX32LH0FF/01

WAX32LH0HK/01

WAX32LH0HK/04

WAX32LH0HK/06

WAX32LH0TC/01

WAX32LH0TC/04

WAX32LH0TC/06

WAX32LH0TC/07

WAX32LH0TC/08

WAX32LH1FF/01

WAX32LH1FF/04

WAX32LH2FF/01

WAX32LH2FF/04

WAX32LH2FF/06

WAX32LH2FF/07

WAX32LH2FF/08

WAX32LH9GB/01

WAX32LH9GB/04

WAX32M10IL/06

WAX32M10IL/07

WAX32M40SG/01

WAX32M40SG/04

WAX32M40SG/06

WAX32M40SG/07

WAX32M41AU/01

WAX32M41AU/04

WAX32M41AU/06

WAX32M41AU/07

WAX32M81GB/01

WAX32M81GB/06

WAX32M81GB/07
WAX32MH9GB/01

WAX32MH9GB/04

WAX32MH9GB/06

WAX32MX0/01

WAX32MX0/04

WAX32MX0EG/01

WAX32MX0EG/04

WAX32MX0EG/06

WAX32MX0GC/04

WAX32MX0GC/06

WAX32MX0GC/07

WAX32MX0ME/04

WAX32MX0ME/06

WAX32MX0ME/07

WAX32MX1EG/07

WAX32MX2/01

WAX32MX2/06

WAX32MX2/07

WGA244BGHK/01

WGA244BGHK/04

WGA244BGHK/06

WGA244BGHK/07

WGA244BGHK/08

WGA246UGHK/01

WGA246UGHK/04

WGA246UGHK/06

WGA246UGHK/07

WGA256BGHK/04

WGA256BGHK/07

WGA256BGHK/08

WM14XMH0EU/01

WM14XMH0EU/04

WM14XMH0EU/06

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زه بیرونی در لباسشویی ۹ کیلویی بوش”