پایه ظرفشویی بوش

Support For the toe panel with foot

پایه ظرفشویی بوش ساخت سال 2023 شرکت B/S/H آلمان است . این قطعه جهت حفظ تعادل دستگاه نصب می گردد .

 

پارت نامبر : 10000949

PART NO : 10000949

 

مناسب برای مدل های درج شده در توضیحات محصول .

۷۸۰,۰۰۰ تومان

موجود

با خرید این محصول شما 86 امتیاز به ارزش ۸,۶۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

پایه ظرفشویی بوش ساخت سال ۲۰۲۳ شرکت B/S/H آلمان است . این قطعه جهت حفظ تعادل دستگاه نصب می گردد .

این محصول جهت استفاده در برند زیمنس و بوش می باشد .

دلایل خرابی پایه ظرفشویی بوش:

مجاورت در کنار حرارت زیاد

وارد آمدن ضربه شدید

جابجایی دستگاه به صورت غیر استاندارد

 

پیشنهاد ما این است در صورت معیوب شدن این قطعه حتما آن را تعویض کنید تا کارایی دستگاه شما همانند روز اول دقیق و بدون هر گونه اشکال باشد .

نحوه تعویض :

با توجه به تخصصی بودن این موضوع بهتر است از یک تکنسین ماهر کمک بگیرید.

نحوه سفارش :

شما قبل از سفارش این قطعه باید مدل دستگاه خود را در بین مدل های درج شده در ذیل جستجو کنید تا از هماهنگی قطعه با دستگاه خود اطمینان حاصل شود . یا با کارشناسان شرکت تماس بگیرید.

پایه ظرفشویی بوش

پارت نامبر : ۱۰۰۰۰۹۴۹

PART NO : 10000949

 

شما هم اکنون می توانید این محصول را به صورت آنلاین از سایت بی اس اچ پارت تهیه فرمایید.

 

مناسب برای مدل های :

SMD50E12CH/21
       
SMD50E12EU/21
       
SMD50E14EU/21
       
SMD50E82EU/32
       
SMD50E84EU/32
       
SMD53M02EU/28
       
SMD53M62EU/01
       
SMD53M64EU/01
       
SMD53M72EU/32
       
SMD53M74EU/25
       
SMD53M74EU/32
       
SMD53M84EU/01
     
SMD53M84EU/27
     
SMD63N04EU/21
       
SMD63N04EU/28
       
SMD69M52EU/25
       
SMD69M52EU/32
       
SMD69M54EU/01
       
SMD69M54EU/25
       
SMD69M54EU/32
       
SMD69N12EU/25
       
SMD69N14EU/25
       
SMD85M12DE/21
       
SMD85M12DE/25
       
SMD85M14DE/25
       
SMD85M22DE/25
       
SMD85M22DE/32
       
SMD85M24DE/25
       
SMD85M24DE/32
       
SMD86M52DE/21
       
SMD86M52DE/25
       
SMD86M54DE/21
       
SMD86M62DE/21
       
SMD86M62DE/22
       
SMD86M62DE/25
       
SMD86M64DE/21
       
SMD86M64DE/22
       
SMD86M82DE/32
       
SMD86M84DE/32
       
SME53M10EU/32
       
SME65M30EU/32
       
SME69T40EU/25
       
SME69T40EU/32
       
SMI40E05EU/21
       
SMI40E15EU/21
       
SMI40M05EU/21
       
SMI40M12EU/25
       
SMI40M15EP/21
     
SMI40M16EP/21
     
SMI40M22SK/21
SMI40M25SK/21
       
SMI40M32EU/32
       
SMI40M35EU/32
       
SMI40M36EU/32
       
SMI40M65EU/29
       
SMI47M15EU/28
       
SMI47M35EU/25
       
SMI47M35EU/32
       
SMI50E22EU/32
       
SMI50E22SK/32
       
SMI50E25AU/21
       
SMI50E25AU/32
       
SMI50E25EU/21
       
SMI50E25EU/32
       
SMI50E75EU/29
       
SMI50E82EU/28
       
SMI50E82EU/32
       
SMI50E85EU/28
       
SMI50E85EU/32
       
SMI50E86EU/32
       
SMI50M05EU/21
       
SMI50M65EU/32
       
SMI50M75EU/32
       
SMI53M02EU/28
       
SMI53M04EU/28
       
SMI53M12EU/21
     
SMI53M12EU/26
     
SMI53M12EU/27
     
SMI53M14EU/21
     
SMI53M14EU/26
     
SMI53M15EU/21
     
SMI53M15EU/26
     
SMI53M15EU/27
     
SMI53M16EU/21
     
SMI53M16EU/26
     
SMI53M16EU/27
     
SMI53M64EU/21
       
SMI53M64EU/25
       
SMI53M72EU/25
       
SMI53M72EU/32
       
SMI53M74EU/25
       
SMI53M74EU/32
       
SMI53M75EU/25
       
SMI53M75EU/32
       
SMI53M82EU/01
     
SMI53M82EU/26
     
SMI53M82EU/27
     
SMI53M84EU/28
     
SMI53M85EU/27
     
SMI53M86EU/26
SMI53M95EU/25
       
SMI53M95EU/32
       
SMI58M25EU/21
       
SMI58M35EU/28
       
SMI58M45EU/28
       
SMI58M65EU/21
       
SMI58M75EU/23
       
SMI58M75EU/25
       
SMI58M75EU/32
       
SMI58M95EU/25
       
SMI58M95EU/32
       
SMI58N25EU/32
       
SMI59M05EX/21
       
SMI63M22EU/21
     
SMI63M22EU/27
     
SMI63M25EU/21
     
SMI63M25EU/26
     
SMI63M26EU/21
     
SMI63N04EU/21
       
SMI63N05EU/21
       
SMI63N06CH/21
       
SMI63N06EU/21
       
SMI65M25EU/21
       
SMI65M52CH/01
       
SMI65M52EU/28
       
SMI65M56EU/25
       
SMI65N15EU/21
       
SMI65T55EU/25
       
SMI68M05EP/21
     
SMI68M05EP/23
     
SMI68M05EP/26
     
SMI68M05EP/27
     
SMI68M06EP/21
     
SMI68M06EP/23
     
SMI68M06EP/26
     
SMI68M15EU/25
       
SMI68M55EU/32
       
SMI68N05EU/21
       
SMI69M35EU/21
     
SMI69M35EU/23
     
SMI69M66EU/23
       
SMI69N12EU/21
       
SMI69N12EU/25
       
SMI69N14EU/21
       
SMI69N14EU/25
       
SMI69N15EU/21
       
SMI69T05EU/21
       
SMI69T05GB/22
     
SMI69T05SK/21
       
SMI69T65EU/23
SMI85M12DE/25
       
SMI85M14DE/25
       
SMI85M15DE/25
       
SMI85M22DE/01
       
SMI85M22DE/25
       
SMI85M24DE/01
       
SMI85M24DE/25
       
SMI85M35DE/28
       
SMI86M35DE/21
       
SMI86M52DE/21
       
SMI86M54DE/21
       
SMI86M54DE/25
       
SMI86M62DE/21
       
SMI86M64DE/21
       
SMI86M64DE/25
       
SMI86M65DE/21
       
SMI86M75DE/28
       
SMIAIM01/21
     
SMIKBE01/21
       
SMS30E02EU/21
       
SMS40E02EU/21
       
SMS40E02ZA/01
       
SMS40E02ZA/02
       
SMS40E02ZA/03
       
SMS40E02ZA/04
       
SMS40E08ZA/01
       
SMS40E08ZA/02
       
SMS40E08ZA/03
       
SMS40E08ZA/04
       
SMS40E12EU/32
       
SMS40E62EU/01
       
SMS40E62EU/02
       
SMS40E62EU/03
       
SMS40E62EU/04
       
SMS40M02EU/21
       
SMS40M02EU/32
       
SMS40M08EU/21
       
SMS40M08EU/32
       
SMS40M22EU/21
       
SMS50E02EU/21
       
SMS50E02RU/29
       
SMS50E08EU/21
       
SMS50E12AU/21
       
SMS50E12FF/01
       
SMS50E12FF/02
       
SMS50E12FF/03
       
SMS50E12FF/04
       
SMS50E12FF/08
       
SMS50E22AU/21
       
SMS50E22FF/01
SMS50E22FF/02
       
SMS50E22FF/03
       
SMS50E22FF/04
       
SMS50E62EU/21
     
SMS50M02EU/21
       
SMS50M22EU/21
       
SMS50M32EU/32
       
SMS53E12GB/21
       
SMS53E16GB/21
       
SMS53E19GB/21
       
SMS53M12EU/21

SMS53N12EU
     
SMS53M12EU/26
     
SMS53M12EU/27
     
SMS53M12FF/21
       
SMS53M12FF/32
       
SMS53M18EU/21
     
SMS53M18EU/25
     
SMS53M18EU/27
     
SMS53M22FF/27
     
SMS53M32FF/25
       
SMS53M32FF/32
       
SMS53M32II/25
       
SMS53M38EU/21
       
SMS53M38EU/32
       
SMS53M38II/25
       
SMS53M48EU/01
       
SMS53M48EU/02
       
SMS53M48EU/03
       
SMS53M62EU/21
       
SMS53M92EU/25
       
SMS57E02EU/21
     
SMS57E08EU/21
     
SMS57E08EU/26
     
SMS57E08EU/27
     
SMS58M42FF/01
     
SMS58M62EU/21
       
SMS58M72EU/23
     
SMS58M72EU/26
     
SMS58M72EU/27
     
SMS58M78EU/23
     
SMS58M78EU/26
     
SMS58M82EU/25
       
SMS58M82TR/01
       
SMS58M88EU/32
       
SMS58N02EU/25
       
SMS58N12EU/25
       
SMS60M02EU/21
       
SMS60M02EU/32
       
SMS60M08EU/21
       
SMS63N02EU/21
SMS63N02EU/25
       
SMS65M28FF/21
       
SMS65M52EU/01
       
SMS65M52EU/25
       
SMS65N02EU/21
       
SMS65N02EU/25
       
SMS65N12EU/21
       
SMS65T02EU/21
       
SMS69L12GB/21
       
SMS69M02EP/21
     
SMS69M02EP/23
     
SMS69M02EP/26
     
SMS69M02FR/21
     
SMS69M02FR/23
     
SMS69M08EP/21
     
SMS69M08EP/23
     
SMS69M22FF/21
     
SMS69M22FF/23
     
SMS69M52TR/01
       
SMS69M58EU/25
       
SMS69M58TR/01
       
SMS69N02EU/21
       
SMS69N08EU/21
       
SMS69N12EU/21
       
SMS69T02EP/21
     
SMS69T02EU/21
       
SMS69T08EU/21
       
SMS69T16EU/21
       
SMS69T16EU/28
       
SMS69T16EU/32
       
SMS69T22EU/25
       
SMS69T26EU/01
       
SMS69T42EU/25
       
SMS69T48EU/25
       
SMS69T48TR/01
       
SMS85M12DE/25
       
SMS85M22DE/25
       
SMS86M02EU/21
       
SMS86M52DE/21
       
SMS86M62DE/21
       
SMS86M62DE/25
       
SMU40E12SK/21
       
SMU40E12SK/32
       
SMU40E18SK/21
       
SMU40E18SK/32
       
SMU40E32SK/21
       
SMU40E38SK/21
       
SMU40M05EU/21
       
SMU43T02SK/21
       
SMU43T12SK/21
       
SMU43T15SK/21
       
SMU48T02SK/21
       
SMU48T02SK/32
       
SMU48T05SK/21
       
SMU50E12SK/21
       
SMU50E15AU/21
       
SMU50E15EU/21
       
SMU50E18SK/21
       
SMU50E25AU/21
       
SMU50E32SK/21
       
SMU50E35AU/01
       
SMU50E35AU/02
       
SMU50E35AU/03
       
SMU50E35AU/04
       
SMU50E38SK/21
       
SMU50M02SK/21
       
SMU50M02SK/25
       
SMU50M05EU/21
       
SMU50M05EU/32
       
SMU50M05SK/21
       
SMU50M05SK/25
       
SMU50M06SK/21
       
SMU50M06SK/25
       
SMU50M32SK/21
       
SMU50M32SK/25
       
SMU50M35SK/21
       
SMU50M36SK/21
       
SMU50M36SK/25
       
SMU50M42SK/21
       
SMU50M52SK/21
       
SMU50M55SK/21
       
SMU50M55SK/25
       
SMU50M75EU/29
       
SMU53M32SK/21
       
SMU53M32SK/25
       
SMU53M35II/25
       
SMU53M35SK/21
       
SMU53M35SK/25
       
SMU53M52SK/21
       
SMU53M52SK/32
       
SMU53M55SK/21
       
SMU53M65EU/21
       
SMU53M65EU/25
       
SMU53M75EU/25
       
SMU58M12SK/21
       
SMU58M12SK/25
       
SMU58M15SK/21
       
SMU58M15SK/25
       
SMU58M22SK/01
SMU58M25EU/21
       
SMU58M25SK/01
       
SMU58M65EU/21
       
SMU58M75EU/25
       
SMU58M95EU/01
       
SMU58M95EU/25
       
SMU58T12SK/21
       
SMU58T15SK/21
       
SMU58T22SK/21
       
SMU58T22SK/32
       
SMU59M05EX/25
       
SMU60M02SK/21
       
SMU60M02SK/25
       
SMU60M05SK/21
       
SMU60M05SK/25
       
SMU63M02SK/21
       
SMU63M02SK/25
       
SMU63M05SK/21
       
SMU63N05EU/21
       
SMU65N15EU/21
       
SMU65N15EU/25
       
SMU65T15SK/25
       
SMU68M05AU/21
       
SMU68M05AU/32
       
SMU69M55EU/01
       
SMU69M55EU/25
       
SMU69N15EU/21
       
SMU69T02SK/21
       
SMU69T02SK/32
       
SMU69T05SK/21
       
SMU69T25EU/25
       
SMU69T65EU/25
       
SMU85M25DE/25
       
SMU85M25EU/25
       
SMU85M25EU/32
       
SMU85M35DE/28
       
SMU86M25DE/25
       
SMU86M55DE/21
       
SMU86M55DE/25
       
SMU86M65DE/21
       
SMU86M65DE/25
       
SMV40E00EU/21
       
SMV40E10EU/21
       
SMV40E10EU/32
       
SMV40E10SK/21
       
SMV40E40EU/01
       
SMV40E40EU/02
       
SMV40E40EU/03
       
SMV40M00EU/21
       
SMV40M50EU/01
SMV40M50EU/02
       
SMV40M50EU/03
       
SMV40M50EU/04
       
SMV43M10EU/25
       
SMV43M10EU/32
       
SMV48M10EU/25
       
SMV50C00GB/01
       
SMV50C00GB/02
       
SMV50C00GB/03
       
SMV50C00GB/04
       
SMV50C00GB/08
       
SMV50E00GB/21
     
SMV50E10EU/21
       
SMV50E30EU/21
       
SMV50E50EU/21
       
SMV50E70EU/29
       
SMV50E70EU/32
       
SMV50M00EU/21
       
SMV50M20EU/32
       
SMV50M50EU/29
       
SMV50M50RU/32
       
SMV53M00EP/28
     
SMV53M40EU/21
     
SMV53M40EU/26
     
SMV53M50EU/21
       
SMV53M60EU/21
     
SMV53M60EU/26
     
SMV53M70EU/21
       
SMV53M70EU/25
       
SMV53M90CH/32
       
SMV53M90EU/01
       
SMV53M90EU/25
       
SMV53M90EU/32
       
SMV53N00EU/01
     
SMV53N00EU/26
     
SMV53N00EU/27
     
SMV54M20EU/01
       
SMV55T00EU/21
       
SMV55T00SK/21
       
SMV58M60EU/21
     
SMV58M60EU/23
     
SMV58M60EU/26
     
SMV58M90EU/23
       
SMV59T00EU/21
       
SMV59T00SK/21
       
SMV59T10RU/32
       
SMV59T10SK/01
       
SMV63M00GB/21
     
SMV63M00GB/26
     
SMV63M10EU/32
SMV63M20EU/21
     
SMV63M40EU/27
     
SMV63M50EU/01
       
SMV63M60EU/01
       
SMV65M30EU/25
       
SMV65M30RU/32
       
SMV65N10EU/21
       
SMV65T00EU/21
       
SMV65T20EU/21
       
SMV65T40EU/25
       
SMV65T40EU/32
       
SMV65T50EU/32
       
SMV68M30EU/32
       
SMV68N00EU/21
       
SMV69M10EP/21
     
SMV69M10EP/23
     
SMV69M30EP/28
     
SMV69M30EU/01
       
SMV69M30EU/25
       
SMV69M30EU/32
       
SMV69M40EU/25
       
SMV69M40EU/32
       
SMV69M50EU/01
       
SMV69M50EU/32
       
SMV69N10EU/21
       
SMV69T00EP/27
     
SMV69T10EU/21
       
SMV69T10GB/27
     
SMV69T20SK/01
       
SMV69T40EU/25
       
SMV69T40EU/32
       
SMV69T40RU/32
       
SMV69T50EU/25
       
SMV69T50EU/32
       
SMV69T60EU/25
       
SMV69T60EU/32
       
SMV84M00EU/25
       
SMV85M23EU/25
       
SMV86M60DE/21
       
SMV86M60DE/25
       
SMV86M90DE/32
       
SMVKBE01/21
       
SMVKBM01/21
       
SMVKBM01/25
       
SMVKBM02/25
       
SMVKBT01/21
       
SMVKBT02/32

 

وزن 0,3 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایه ظرفشویی بوش”