پمپ تخلیه لباسشویی بوش ۳ خار

DRAIN PUMP

پمپ تخلیه لباسشویی بوش 3 خار به همراه پوسته کامل یا همان DRAIN PUMP در حقیقت یک قطعه الکترو مکانیک است که برای انجام عملیات خروج آب حاصل از شستشو طراحی شده است .

 

پارت نامبر : 145777X

PART NO :  0014577X

 

مناسب برای مدل های درج شده در توضیحات محصول

۹۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

با خرید این محصول شما 105 امتیاز به ارزش ۱۰,۵۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

پمپ تخلیه لباسشویی بوش ۳ خار به همراه پوسته کامل یا همان DRAIN PUMP در حقیقت یک قطعه الکترو مکانیک است که برای انجام عملیات خروج آب حاصل از شستشو طراحی شده است .

از این قطعه در برند های BOSCH و SIEMENS استفاده می شود.

زمانی که بر اثر آب خوردگی یا نوسانات الکتریکی به آن آسیب برسد در اکثر مواقع باید تعویض گردد.

آسیب های دیگری همانند خوردگی در اتصالات داخلی آن نیز همراه با تضعیف میدان مغناطیسی سیم پیچ AC نیز می تواند در کارکرد صحیح آن تداخل کند .

علائم خرابی:

  • باقی ماندن آب در هنگام کار دستگاه
  • اختلال در عملیات شستشو
  • نمایش ارور های اصلی مانند DRAIN BLOCK
  • باز نشدن درب دستگاه
  • صدای نابهنجار در هنگام کار
  • نمایش ارور F18

پمپ تخلیه لباسشویی بوش 3 خار

پارت نامبر : ۱۴۵۷۷۷X

PART NO :  ۰۰۱۴۵۷۷X

 

 

 

این قطعه ساخت سال ۲۰۲۲ کشور ایتالیا می باشد و به سفارش شرکت B/S/H آلمان و نمونه اصلی آن در سایت بی اس اچ پارت به فروش می رسد.

 

مناسب برای مدل های :

WAT32480GB/14

WAT32480GB/17

WAT32480GB/19

WAT32480GB/20

WAW24540IR/14

WAW28440OE/14

WAW28530/14

WAW28530/17

WAW28530/19

WAW28530/20

WAW28590BY/16

WAW28590BY/17

WAW28590BY/20

WAW28590BY/21

WAW28790IN/15

WAW32560GC/14

WAW32560GC/17

WAW32560GC/19

WAW32560GC/20

WAW3256XGC/14

WAW3256XGC/17

WAW3256XGC/19

WAW3256XGC/20

WAW325H0GB/14

WAW325H0GB/17

WAW325H0GB/19

WAW325H0GB/20

WAW325H0GC/19

WAW325H0GC/20

WAW325X0/14

WAW325X0/17

WAW325X0/20

WAW325X0/21

WAW325X0EG/14

WAW325X0EG/17

WAW325X0EG/19

WI12W340EU/01

WI12W340EU/02

WI12W340EU/17

WI12W340EU/18

WI12W340EU/20

WI12W340EU/21

WI12W560TR/01

WI14W440/01

WI14W540EU/01

WI14W540OE/01

WIW24340EU/01

WIW24340OE/01

WIW24560IR/01

WIW24560TR/01

WIW28440/01

WIW28540EU/01

WM12S460TI/11

WAP20160IL/03

WAP20360IL/01

WAP28360GB/23

WAP28360IL/23

WAS20360TR/16

WAS20360TR/18

WAS20361TR/24

WAS20361TR/27

WAS20420GR/16

WAS20420GR/18

WAS20420GR/27

WAS20460EE

WAS20460TR/07

WAS20460TR/08

WAS20461TR/01

WAS20760TR/16

WAS20760TR/18

WAS20761TR/21

WAS20762TR/04

WAS20762TR/07

WAS20762TR/08

WAS24322TR/15

WAS24322TR/23

WAS24360BY/16

WAS24360BY/18

WAS24360TR/16

WAS24360TR/18

WAS24361TR/21

WAS24420GR/16

WAS24420GR/18

WAS24420GR/27

WAS24440/05

WAS24440/07

WAS24440/08

WAS24440/09

WAS24440/10

WAS24440/11

WAS24440/12

WAS24440/14

WAS24440/16

WAS24440/18

WAS24441ME/08

WAS24441ME/09

WAS24441ME/10

WAS24441ME/11

WAS24441ME/12

WAS24441ME/14

WAS24441ME/16

WAS24441ME/17

WAS24441ME/18

WAS24442IL/16

WAS24442IL/17

WAS24442IL/18

WAS24443IL/07

WAS24443IL/08

WAS24443OE

WAS24444ME/07

WAS24444ME/08

WAS24460BY/08

WAS24460BY/16

WAS24460BY/18

WAS24460GB/07

WAS24460GB/08

WAS24460TR/07

WAS24460TR/08

WAS24461BY/21

WAS24461GB/15

WAS24462BY/08

WAS24466GB/08

WAS24466GB/09

WAS24466GB/10

WAS24466GB/11

WAS24466GB/12

WAS24466GB/14

WAS24466GB/16

WAS24466GB/17

WAS24466GB/18

WAS24469EU/07

WAS24469EU/14

WAS24469GB/21

WAS24469GB/24

WAS24469GB/27

WAS24743OE/01

WAS2474XTR/07

WAS2474XTR/08

WAS24760TR/16

WAS24760TR/18

WAS24761TR/21

WAS24762TR/08

WAS24765TR/20

WAS247B0TR/21

WAS247B1TR/07

WAS247B1TR/08

WAS247B3TR/07

WAS247B3TR/14

WAS28360FG/16

WAS28360FG/18

WAS28361FG/21

WAS28362FG/08

WAS28363FG/01

WAS28440/16

WAS28440/18

WAS28441/18

WAS28441/21

WAS28441ME/17

WAS28441ME/18

WAS28444ME/08

WAS28445/05

WAS28445/07

WAS28445/08

WAS28445/09

WAS28445/10

WAS28445/12

WAS28445/14

WAS28445/16

WAS28445/18

WAS28448ME/20

WAS28448ME/23

WAS2844A/27

WAS2844L/16

WAS2844L/17

WAS2844L/18

WAS2844P/18

WAS28460GB/08

WAS28462GB/15

WAS28465NN/16

WAS28465NN/18

WAS28466GB/16

WAS28466GB/17

WAS28466GB/18

WAS28469GB/21

WAS28469GB/27

WAS284DE/15

WAS284E1/18

WAS284E1/21

WAS284E2/08

WAS284F1/21

WAS284G2/08

WAS28740/01

WAS28740/03

WAS28740/07

WAS28740/08

WAS28740/09

WAS28740/10

WAS28740/12

WAS28740/14

WAS28740/18

WAS28743NL/01

WAS2874BOE/05

WAS2874D/07

WAS2874D/08

WAS2874D/09

WAS2874D/10

WAS2874D/12

WAS2874D/14

WAS2874D/16

WAS2874D/18

WAS2874W/07

WAS28750/08

WAS2875BOE/08

WAS28760GB/16

WAS28760GB/18

WAS28760SN/18

WAS28760TR/16

WAS28760TR/18

WAS28761TR/18

WAS28761TR/21

WAS28762TR/08

WAS28769GB/21

WAS28775/21

WAS28775/27

WAS28790/01

WAS28790/03

WAS28790/05

WAS28790/07

WAS28790/08

WAS28790/09

WAS28790/10

WAS28790/12

WAS28790/14

WAS28790/18

WAS28791/18

WAS28791/21

WAS28792/08

WAS28793/06

WAS287B0EU/09

WAS287B0EU/10

WAS287B0EU/12

WAS287B0EU/14

WAS287B0EU/16

WAS287B0EU/18

WAS287B0TI/18

WAS287B0TI/27

WAS287B1EU/21

WAS287B1EU/27

WAS287P2/04

WAS28742PL/08

WAS28743NL/01

WAS28743PL/01

WAS28743PL/23

WAS2874BOE/05

WAS2874D/07

WAS2874D/08

WAS2874D/09

WAS2874D/10

WAS2874D/12

WAS2874D/14

WAS2874D/16

WAS2874D/18

WAS2874W/07

WAS28750/08

WAS2875BOE/08

WAS28760GB/16

WAS28760GB/18

WAS28760SN/18

WAS28760TR/16

WAS28760TR/18

WAS28761FG/18

WAS28761FG/21

WAS28761TR/18

WAS28761TR/21

WAS28762TR/08

WAS28769GB/21

WAS28775/21

WAS28775/27

WAS28790/01

WAS28790/03

WAS28790/05

WAS28790/07

WAS28790/08

WAS28790/09

WAS28790/10

WAS28790/12

WAS28790/14

WAS28790/16

WAS28790/18

WAS28792/08

WAS28793/06

WAS287B0EU/09

WAS287B0EU/10

WAS287B0EU/12

WAS287B0EU/14

WAS287B0EU/16

WAS287B0EU/18

WAS287B1EU/21

WAS287B1EU/27

WAS287P2/04

WAS287P2/08

WAS287X0EU/16

WAS287X0EU/18

WAS287X1EU/18

WAS287X1EU/21

WAS287X1EU/27

WAS287X3/07

WAS28840/25

WAS28840TR/20

WAS28890/01

WAS28890/05

WAS28890/06

WAS32390NL/08

WAS32391NL/01

WAS32391NL/04

WAS32440/16

WAS32440/18

WAS32440NL/05

WAS32440NL/07

WAS32440NL/08

WAS32440NL/09

WAS32440NL/10

WAS32440NL/12

WAS32440NL/14

WAS32440NL/16

WAS32440NL/18

WAS32441/18

WAS32441/21

WAS32441/23

WAS32441NL/21

WAS32441NL/23

WAS32442/08

WAS32443/07

WAS32444NL/15

WAS32460GB/08

WAS32460SN/16

WAS32461GB/10

WAS32461SN/18

WAS32461SN/21

WAS32462GB/15

WAS32462GB/23

WAS32466GB/16

WAS32466GB/17

WAS32466GB/18

/WAS32470EX/16

WAS32470EX/18

WAS32490/16

WAS32491/18

WAS32491/21

WAS32491/23

WAS32492/08

WAS32493/01

WAS32493/06

WAS32493/07

WAS32493/10

WAS32493/13

WAS32493/23

WAS32740/01

WAS32740/03

WAS32740/18

WAS32740TR/01

WAS32740TR/03

WAS32740TR/05

WAS32741/18

WAS32741/21

WAS32741/23

WAS32743/10

WAS32745ME/10

WAS3274J/10

WAS32750/08

WAS32760NN/18

WAS32775/16

WAS32775/18

WAS32790/01

WAS32790/03

WAS32790/16

WAS32790/18

WAS32790FG/08

WAS32791/18

WAS32791/21

WAS32791/23

WAS32791ME/01

WAS32791ME/03

WAS32791ME/05

WAS32791ME/16

WAS32791ME/18

WAS32791ME/23

WAS32791NL/18

WAS32791NL/21

WAS32791NL/23

WAS32792/03

WAS32792/08

WAS32793/06

WAS32794ME/08

WAS32795GC/10

WAS32798ME/10

WAS32798ME/23

WAS327B0SN/16

WAS327B0SN/18

WAS327B1SN/18

WAS327B1SN/21

WAS327B1SN/23

WAS327B2SN/08

WAS327DE/03

WAS327DE/08

WAS327X0ME/10

WAS32843/04

WAS32890EU/04

WAS32890EU/23

WAS32893/02

WAY20560TR/01

WAY24540OE/01

WAY24560TR/03

WAY24760TR/02

WAY247X0TR/20

WAY24840TR/14

WAY24840TR/20

WAY28540PL/01

WAY28540PL/20

WAY28790/01

WAY28790EU/20

WAY287X0/01

WAY287X0/20

WAY32590/01

WAY32790GC/02

WAY32840/02

WAY32840NL/20

WAY32890/02

WAY32890EU/01

WAY32890EU/20

وزن 1 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ تخلیه لباسشویی بوش ۳ خار”