قطعات اجاق گاز بوش

اجاق گاز از دیگر محصولات شرکت آلمانی بوش میباشد. این اجاق گازها با توجه به کاربرد های متفاوت در اندازه های 90 سانتی متری و 60 سانتی متری با تعداد شعله های متفاوت تولید شده است.

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان