۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۵۲,۰۰۰ تومان

ماشین قهوه

نازل شیر اسپرسو

۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷۲۰,۰۰۰ تومان

ماشین لباسشویی

برد اصلی لباسشویی بوش

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

فر و مایکروویو

برد اصلی فر بوش

۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان