۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان

موجود

با خرید این محصول شما 997 امتیاز به ارزش ۹۹,۷۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

برد موتور لباسشویی بوش (اینورتر) ساخت سال ۲۰۲۰ شرکت B/S/H آلمان است .

این محصول جهت استفاده در برند زیمنس و بوش می باشد .

دلایل خرابی برد موتور لباسشویی بوش :

نوسانات شدید جریان برق ورودی

شستشو لباس با وزن زیاد

رطوبت بسیار بالا

نحوه تعویض برد موتور لباسشویی بوش :

برای تعویض این قطعه به کمک تکنسین ماهر نیاز دارید

نحوه سفارش برد موتور لباسشویی بوش :

شما قبل از سفارش این قطعه باید مدل دستگاه خود را در بین مدل های درج شده در ذیل جستجو کنید تا از هماهنگی قطعه با دستگاه خود اطمینان حاصل شود .

برد اینورتر لباسشویی بوش

پارت نامبر : ۱۱۰۱۵۶۱۶ , ۱۱۰۱۵۲۱۵ ,۱۱۰۱۴۳۰۵ , ۱۱۰۰۳۹۵۹ , ۱۱۰۰۶۰۵۴ , ۱۱۰۳۲۴۱۹

PART NO : 11015616 , ۱۱۰۱۵۲۱۵ ,۱۱۰۱۴۳۰۵ , ۱۱۰۰۳۹۵۹ , ۱۱۰۰۶۰۵۴ , ۱۱۰۳۲۴۱۹ 

 

شما هم اکنون می توانید برد موتور لباسشویی بوش را به صورت آنلاین از سایت بی اس اچ پارت تهیه فرمایید.

 

مناسب برای مدل های :

WAT28420RK/24

WAT28421RK/24

WAT286H8SG/43

WAWH26600W/24
WAT28350GB/01

WAT28350GB/07

WAT28350GB/10

WAT28350GB/11

WAT28350GB/13

WAT28350GB/20

WAT28360FF/03

WAT28360FF/07

WAT28360FF/11

WAT28360FF/13

WAT28360FF/20

WAT28360FG/03

WAT28360FG/07

WAT28370GB/01

WAT28370GB/10

WAT28370GB/11

WAT28370GB/13

WAT28370GB/20

WAT283L8SN/01

WAT283L8SN/11

WAT283L8SN/13

WAT283L8SN/20

WAT283T8SN/01

WAT283T8SN/20

WAT28428IT/01

WAT28428IT/07

WAT28428IT/11

WAT28428IT/13

WAT28428IT/20

WAT28429IT/01

WAT28429IT/07

WAT28429IT/11

WAT28429IT/13

WAT28429IT/20

WAT28438IT/01

WAT28438IT/07

WAT28438IT/11

WAT28438IT/13

WAT28438IT/20

WAT28439IT/01

WAT28440OE/03

WAT28440OE/07

WAT28440OE/11

WAT28440OE/13

WAT28460GC/01

WAT28460GC/07

WAT28460GC/11

WAT28460GC/13

WAT28460GC/20

WAT28460ME/03
WAT28460ME/07

WAT28460ME/11

WAT28460ME/13

WAT28460ME/20

WAT28461GC/01

WAT28467CS/01

WAT28467CS/20

WAT28468GR/01

WAT28468GR/20

WAT2846XME/01

WAT2846XME/13

WAT2846XME/20

WAT28480ME/03

WAT28480ME/07

WAT28480ME/11

WAT28480ME/13

WAT28480ME/20

WAT28480SA/01

WAT28481ME/01

WAT28481ME/20

WAT2848SSA/01

WAT28490ES/01

WAT28490ES/20

WAT28490NL/01

WAT28490NL/13

WAT28490NL/16

WAT28490NL/20

WAT284U1AT/03

WAT284U1AT/07

WAT284U1AT/11

WAT284U1AT/13

WAT284X9GR/01

WAT284X9GR/20

WAT28540OE/01

WAT28541OE/01

WAT28560GC/01

WAT28560ME/01

WAT28560SA/01

WAT28561IR/01

WAT2856SSA/01

WAT2856XZA/01

WAT28580TR/01

WAT28581TR/01

WAT28609FF/01

WAT28609FF/11

WAT28609FF/13

WAT28619FF/01

WAT28640/01

WAT28640/09

WAT28640/11
WAT28640/13

WAT28640/16

WAT28640CH/01

WAT28640NL/01

WAT28640NL/11

WAT28640NL/13

WAT28640PL/01

WAT28641/01

WAT28644NL/01

WAT28660BY/01

WAT28660BY/11

WAT28660BY/13

WAT28660EE/01

WAT28660FG/01

WAT28660FG/13

WAT28660GB/01

WAT28660ME/03

WAT28660ME/07

WAT28660ME/08

WAT28660ME/09

WAT28661ES/01

WAT28661GB/01

WAT28661ME/01

WAT28661ME/11

WAT28661ME/13

WAT28669ES/01

WAT2866XEE/01

WAT28681GC/01

WAT28681GC/11

WAT28681GC/13

WAT28681IR/01

WAT28681IR/13

WAT28681ME/01

WAT28681SA/01

WAT28681TR/01

WAT28681TR/09

WAT28681TR/11

WAT28681TR/13

WAT28682IR/01

WAT28682TR/01

WAT28690/01

WAT28690/16

WAT286B8SN/01

WAT286B8SN/09

WAT286B8SN/11

WAT286B8SN/13
WAT286F0/01

WAT286I7SN/01

WAT286I7SN/09

WAT286I7SN/11

WAT286I7SN/13

WAT286I8SN/01

WAT286K0FG/01

WAT286M8SN/01

WAT286M8SN/11

WAT286M8SN/13

WAT286P8SN/01

WAT286P8SN/11

WAT286P8SN/13

WAT286T7SN/01

WAT286U1AT/01

WAT286U1AT/11

WAT286U1AT/13

WAT286V0/01

WAT28SH0CH/01

WAT28SH0CH/20

WAT32480FF/01

WAT32480GB/01

WAT3248XSA/01

WAT3248XSA/09

WAT84SH20R/01

WAT84SH20R/13

WAT84SH20R/20

WAW28440OE/01

WAW28440OE/07

WAW28440SG/01

WAW28460IL/01

WAW28461NL/01

WAW28462FG/01

WAW28462FG/07

WAW28480SG/01

WAW28480SG/09

WAW28480SG/12

WAW28480SG/14

WAW28480SG/17

WAW28480SG/19

WAW28480SG/20

WAW28480SG/23
WAW28490/01

WAW284DE/01

WAW284DE/07

WAW284ECH/01

WAW28500/01

WAW28520IL/07

WAW28540/01

WAW28540/07

WAW28540AU

WAW28540GR/01

WAW28540GR/07

WAW28540OE/01

WAT28461GC/49

WAT28461GC/51

WAT28461GC/52

WAT28461GC/53

WAT28461GC/54

WAT28461GC/61

WAT28461OE/01

WAT28461OE/51

WAT28461OE/53

WAT28461OE/54

WAT28461OE/61

WAT28463GB/34

WAT28463GB/41

WAT28463GB/49

WAT28463GB/51

WAT28463GB/53

WAT28463GB/54

WAT28463GB/61

WAT28467CS/34

WAT28467CS/41

WAT28467CS/49

WAT28467CS/51

WAT28467CS/53

WAT28467CS/54

WAT28468GR/34

WAT28468GR/41

WAT28468GR/49

WAT28468GR/51

WAT28468GR/53

WAT28468GR/54

WAT28468GR/61

WAT28469GR/01

WAT28469GR/34

WAT28469GR/41

WAT28469GR/49

WAT28469GR/51

WAT28469GR/53

WAT28469GR/54

WAT28469GR/61

WAT2846XME/34

WAT2846XME/41

WAT2846XME/49

WAT2846XME/51

WAT2846XME/53

WAT2846XME/54

WAT2846XME/61

WAT28481IR/20

WAT28481IR/34

WAT28481ME/34

WAT28481ME/41

WAT28481ME/49

WAT28481ME/51

WAT28481ME/53

WAT28481ME/54

WAT28481ME/61

WAT2848SME/49

WAT2848SME/51
WAT2848SME/52

WAT2848SME/53

WAT2848SME/54

WAT2848SME/61

WAT28491BY/61

WAT28491ES/01

WAT28491ES/34

WAT28491ES/41

WAT28491ES/49

WAT28491ES/51

WAT28491ES/53

WAT28491ES/54

WAT28491ES/61

WAT28493NL/01

WAT28493NL/41

WAT28493NL/49

WAT28493NL/51

WAT28493NL/53

WAT28493NL/54

WAT28493NL/61

WAT2849BSN/01

WAT2849BSN/34

WAT2849BSN/41

WAT2849BSN/49

WAT2849BSN/51

WAT2849BSN/53

WAT2849BSN/54

WAT2849BSN/61

WAT2849MSN/01

WAT2849MSN/34

WAT2849MSN/41

WAT2849MSN/49

WAT2849MSN/51

WAT2849MSN/53

WAT2849MSN/54

WAT2849MSN/61

WAT2849PSN/01

WAT2849PSN/34

WAT2849PSN/41

WAT2849PSN/49

WAT2849PSN/51

WAT2849PSN/53

WAT2849PSN/54

WAT2849PSN/61

WAT2849SSA/61

WAT2849SSN/01

WAT2849SSN/34

WAT2849SSN/41

WAT2849SSN/49

WAT2849SSN/51
WAT2849SSN/53

WAT2849SSN/54

WAT2849SSN/61

WAT284P9SN/34

WAT284P9SN/41

WAT284P9SN/49

WAT284P9SN/51

WAT284P9SN/53

WAT284P9SN/54

WAT284P9SN/61

WAT284X9GR/34

WAT284X9GR/41

WAT284X9GR/49

WAT284X9GR/51

WAT284X9GR/53

WAT284X9GR/54

WAT284X9GR/61

WAT28530/01

WAT28530/34

WAT28530/37

WAT28530/50

WAT28530/51

WAT28530/53

WAT28530/54

WAT28530/61

WAT28530/72

WAT286H0GB/34

WAT286H0GB/50

WAT286H0GB/51

WAT286H0GB/53

WAT286H0GB/54

WAT286H0GB/61

WAT286H0GB/72

WAT286H1BY/34

WAT286H1BY/50

WAT286H1BY/51

WAT286H1BY/53

WAT286H1BY/54

WAT286H1BY/61

WAT286H1BY/72

WAT286H3FG/34

WAT286H3FG/50

WAT286H3FG/51

WAT286H3FG/53

WAT286H3FG/54

WAT286H3FG/61

WAT286H3FG/72

WAT286H9FF/34

WAT286H9FF/50

WAT286H9FF/51

WAT286H9FF/53

WAT286H9FF/54

WAT286H9FF/61

WAT286H9FF/62

WAT286I7SN/21

WAT286I7SN/34

WAT286I7SN/37

WAT286I7SN/42

WAT286I7SN/50

WAT286I7SN/51

WAT286I7SN/53

WAT286I7SN/54

WAT286I7SN/61

WAT286I7SN/72

WAT286K0FG/21

WAT286K1FG/34

WAT286K1FG/37

WAT286K1FG/42

WAT286K1FG/50

WAT286K1FG/51

WAT286K1FG/53

WAT286K1FG/54

WAT286K1FG/61

WAT286K1FG/72

WAT286M8SN/21

WAT286M8SN/34

WAT286M8SN/37

WAT286M8SN/42

WAT286M8SN/50

WAT286M8SN/51

WAT286M8SN/53

WAT286M8SN/54

WAT286M8SN/61

WAT286P8SN/21

WAT286P9SN/34

WAT286P9SN

وزن 2,2 کیلوگرم