۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان

موجود

با خرید این محصول شما 997 امتیاز به ارزش ۹۹,۷۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

برد موتور لباسشویی بوش (اینورتر) ساخت سال ۲۰۲۰ شرکت B/S/H آلمان است .

این محصول جهت استفاده در برند زیمنس و بوش می باشد .

دلایل خرابی برد موتور لباسشویی بوش :

نوسانات شدید جریان برق ورودی

شستشو لباس با وزن زیاد

رطوبت بسیار بالا

نحوه تعویض برد موتور لباسشویی بوش :

برای تعویض این قطعه به کمک تکنسین ماهر نیاز دارید

نحوه سفارش برد موتور لباسشویی بوش :

شما قبل از سفارش این قطعه باید مدل دستگاه خود را در بین مدل های درج شده در ذیل جستجو کنید تا از هماهنگی قطعه با دستگاه خود اطمینان حاصل شود .

برد اینورتر لباسشویی بوش

پارت نامبر : ۱۱۰۱۵۶۱۶ , ۱۱۰۱۵۲۱۵ ,۱۱۰۱۴۳۰۵ , ۱۱۰۰۳۹۵۹ , ۱۱۰۰۶۰۵۴ , ۱۱۰۳۲۴۱۹

PART NO : 11015616 , ۱۱۰۱۵۲۱۵ ,۱۱۰۱۴۳۰۵ , ۱۱۰۰۳۹۵۹ , ۱۱۰۰۶۰۵۴ , ۱۱۰۳۲۴۱۹ 

 

شما هم اکنون می توانید برد موتور لباسشویی بوش را به صورت آنلاین از سایت بی اس اچ پارت تهیه فرمایید.

 

مناسب برای مدل های :

WAT28420RK/24

WAT28421RK/24

WAT286H8SG/43

WAWH26600W/24
WAT28350GB/01

WAT28350GB/07

WAT28350GB/10

WAT28350GB/11

WAT28350GB/13

WAT28350GB/20

WAT28360FF/03

WAT28360FF/07

WAT28360FF/11

WAT28360FF/13

WAT28360FF/20

WAT28360FG/03

WAT28360FG/07

WAT28370GB/01

WAT28370GB/10

WAT28370GB/11

WAT28370GB/13

WAT28370GB/20

WAT283L8SN/01

WAT283L8SN/11

WAT283L8SN/13

WAT283L8SN/20

WAT283T8SN/01

WAT283T8SN/20

WAT28428IT/01

WAT28428IT/07

WAT28428IT/11

WAT28428IT/13

WAT28428IT/20

WAT28429IT/01

WAT28429IT/07

WAT28429IT/11

WAT28429IT/13

WAT28429IT/20

WAT28438IT/01

WAT28438IT/07

WAT28438IT/11

WAT28438IT/13

WAT28438IT/20

WAT28439IT/01

WAT28440OE/03

WAT28440OE/07

WAT28440OE/11

WAT28440OE/13

WAT28460GC/01

WAT28460GC/07

WAT28460GC/11

WAT28460GC/13

WAT28460GC/20

WAT28460ME/03
WAT28460ME/07

WAT28460ME/11

WAT28460ME/13

WAT28460ME/20

WAT28461GC/01

WAT28467CS/01

WAT28467CS/20

WAT28468GR/01

WAT28468GR/20

WAT2846XME/01

WAT2846XME/13

WAT2846XME/20

WAT28480ME/03

WAT28480ME/07

WAT28480ME/11

WAT28480ME/13

WAT28480ME/20

WAT28480SA/01

WAT28481ME/01

WAT28481ME/20

WAT2848SSA/01

WAT28490ES/01

WAT28490ES/20

WAT28490NL/01

WAT28490NL/13

WAT28490NL/16

WAT28490NL/20

WAT284U1AT/03

WAT284U1AT/07

WAT284U1AT/11

WAT284U1AT/13

WAT284X9GR/01

WAT284X9GR/20

WAT28540OE/01

WAT28541OE/01

WAT28560GC/01

WAT28560ME/01

WAT28560SA/01

WAT28561IR/01

WAT2856SSA/01

WAT2856XZA/01

WAT28580TR/01

WAT28581TR/01

WAT28609FF/01

WAT28609FF/11

WAT28609FF/13

WAT28619FF/01

WAT28640/01

WAT28640/09

WAT28640/11
WAT28640/13

WAT28640/16

WAT28640CH/01

WAT28640NL/01

WAT28640NL/11

WAT28640NL/13

WAT28640PL/01

WAT28641/01

WAT28644NL/01

WAT28660BY/01

WAT28660BY/11

WAT28660BY/13

WAT28660EE/01

WAT28660FG/01

WAT28660FG/13

WAT28660GB/01

WAT28660ME/03

WAT28660ME/07

WAT28660ME/08

WAT28660ME/09

WAT28661ES/01

WAT28661GB/01

WAT28661ME/01

WAT28661ME/11

WAT28661ME/13

WAT28669ES/01

WAT2866XEE/01

WAT28681GC/01

WAT28681GC/11

WAT28681GC/13

WAT28681IR/01

WAT28681IR/13

WAT28681ME/01

WAT28681SA/01

WAT28681TR/01

WAT28681TR/09

WAT28681TR/11

WAT28681TR/13

WAT28682IR/01

WAT28682TR/01

WAT28690/01

WAT28690/16

WAT286B8SN/01

WAT286B8SN/09

WAT286B8SN/11

WAT286B8SN/13
WAT286F0/01

WAT286I7SN/01

WAT286I7SN/09

WAT286I7SN/11

WAT286I7SN/13

WAT286I8SN/01

WAT286K0FG/01

WAT286M8SN/01

WAT286M8SN/11

WAT286M8SN/13

WAT286P8SN/01

WAT286P8SN/11

WAT286P8SN/13

WAT286T7SN/01

WAT286U1AT/01

WAT286U1AT/11

WAT286U1AT/13

WAT286V0/01

WAT28SH0CH/01

WAT28SH0CH/20

WAT32480FF/01

WAT32480GB/01

WAT3248XSA/01

WAT3248XSA/09

WAT84SH20R/01

WAT84SH20R/13

WAT84SH20R/20

WAW28440OE/01

WAW28440OE/07

WAW28440SG/01

WAW28460IL/01

WAW28461NL/01

WAW28462FG/01

WAW28462FG/07

WAW28480SG/01

WAW28480SG/09

WAW28480SG/12

WAW28480SG/14

WAW28480SG/17

WAW28480SG/19

WAW28480SG/20

WAW28480SG/23
WAW28490/01

WAW284DE/01

WAW284DE/07

WAW284ECH/01

WAW28500/01

WAW28520IL/07

WAW28540/01

WAW28540/07

WAW28540AU

WAW28540GR/01

WAW28540GR/07

WAW28540OE/01

WAT28461GC/49

WAT28461GC/51

WAT28461GC/52

WAT28461GC/53

WAT28461GC/54

WAT28461GC/61

WAT28461OE/01

WAT28461OE/51

WAT28461OE/53

WAT28461OE/54

WAT28461OE/61

WAT28463GB/34

WAT28463GB/41

WAT28463GB/49

WAT28463GB/51

WAT28463GB/53

WAT28463GB/54

WAT28463GB/61

WAT28467CS/34

WAT28467CS/41

WAT28467CS/49

WAT28467CS/51

WAT28467CS/53

WAT28467CS/54

WAT28468GR/34

WAT28468GR/41

WAT28468GR/49

WAT28468GR/51

WAT28468GR/53

WAT28468GR/54

WAT28468GR/61

WAT28469GR/01

WAT28469GR/34

WAT28469GR/41

WAT28469GR/49

WAT28469GR/51

WAT28469GR/53

WAT28469GR/54

WAT28469GR/61

WAT2846XME/34

WAT2846XME/41

WAT2846XME/49

WAT2846XME/51

WAT2846XME/53

WAT2846XME/54

WAT2846XME/61

WAT28481IR/20

WAT28481IR/34

WAT28481ME/34

WAT28481ME/41

WAT28481ME/49

WAT28481ME/51

WAT28481ME/53

WAT28481ME/54

WAT28481ME/61

WAT2848SME/49

WAT2848SME/51
WAT2848SME/52

WAT2848SME/53

WAT2848SME/54

WAT2848SME/61

WAT28491BY/61

WAT28491ES/01

WAT28491ES/34

WAT28491ES/41

WAT28491ES/49

WAT28491ES/51

WAT28491ES/53

WAT28491ES/54

WAT28491ES/61

WAT28493NL/01

WAT28493NL/41

WAT28493NL/49

WAT28493NL/51

WAT28493NL/53

WAT28493NL/54

WAT28493NL/61

WAT2849BSN/01

WAT2849BSN/34

WAT2849BSN/41

WAT2849BSN/49

WAT2849BSN/51

WAT2849BSN/53

WAT2849BSN/54

WAT2849BSN/61

WAT2849MSN/01

WAT2849MSN/34

WAT2849MSN/41

WAT2849MSN/49

WAT2849MSN/51

WAT2849MSN/53

WAT2849MSN/54

WAT2849MSN/61

WAT2849PSN/01

WAT2849PSN/34

WAT2849PSN/41

WAT2849PSN/49

WAT2849PSN/51

WAT2849PSN/53

WAT2849PSN/54

WAT2849PSN/61

WAT2849SSA/61

WAT2849SSN/01

WAT2849SSN/34

WAT2849SSN/41

WAT2849SSN/49

WAT2849SSN/51
WAT2849SSN/53

WAT2849SSN/54

WAT2849SSN/61

WAT284P9SN/34

WAT284P9SN/41

WAT284P9SN/49

WAT284P9SN/51

WAT284P9SN/53

WAT284P9SN/54

WAT284P9SN/61

WAT284X9GR/34

WAT284X9GR/41

WAT284X9GR/49

WAT284X9GR/51

WAT284X9GR/53

WAT284X9GR/54

WAT284X9GR/61

WAT28530/01

WAT28530/34

WAT28530/37

WAT28530/50

WAT28530/51

WAT28530/53

WAT28530/54

WAT28530/61

WAT28530/72

WAT286H0GB/34

WAT286H0GB/50

WAT286H0GB/51

WAT286H0GB/53

WAT286H0GB/54

WAT286H0GB/61

WAT286H0GB/72

WAT286H1BY/34

WAT286H1BY/50

WAT286H1BY/51

WAT286H1BY/53

WAT286H1BY/54

WAT286H1BY/61

WAT286H1BY/72

WAT286H3FG/34

WAT286H3FG/50

WAT286H3FG/51

WAT286H3FG/53

WAT286H3FG/54

WAT286H3FG/61

WAT286H3FG/72

WAT286H9FF/34

WAT286H9FF/50

WAT286H9FF/51

WAT286H9FF/53

WAT286H9FF/54

WAT286H9FF/61

WAT286H9FF/62

WAT286I7SN/21

WAT286I7SN/34

WAT286I7SN/37

WAT286I7SN/42

WAT286I7SN/50

WAT286I7SN/51

WAT286I7SN/53

WAT286I7SN/54

WAT286I7SN/61

WAT286I7SN/72

WAT286K0FG/21

WAT286K1FG/34

WAT286K1FG/37

WAT286K1FG/42

WAT286K1FG/50

WAT286K1FG/51

WAT286K1FG/53

WAT286K1FG/54

WAT286K1FG/61

WAT286K1FG/72

WAT286M8SN/21

WAT286M8SN/34

WAT286M8SN/37

WAT286M8SN/42

WAT286M8SN/50

WAT286M8SN/51

WAT286M8SN/53

WAT286M8SN/54

WAT286M8SN/61

WAT286P8SN/21

WAT286P9SN/34

WAT286P9SN/37

WAT286P9SN/40

WAT286P9SN/42

WAT286P9SN/50

WAT286P9SN/51

WAT286P9SN/53

WAT286P9SN/54

WAT286P9SN/61

WAT286P9SN/72

WAT286T0/01

WAT286T7SN/21

WAT286T7SN/37

WAW28550/11

WAW28550/12

WAW28560EU/12

WAW28560GB/12

WAW28560TR/12

WAW2856XTR/12

WAW28570/11

WAW28570EX/11

WAW28570EX/12

WAW28570EX/17

WAW28590/11

WAW28590/12

WAW28590/17

WAW28592NL/11

WAW28592NL/12

WAW285E0/11

WAW285E0/12

WAW285ECO/11

WAW285ECO/12

WAW285H1/11

WAW285H1/12

WAW285H2/12

WAW285H2/17

WAW285V0/12

WAW285V0/17

WAW285V1/11

WAW285V1/12

WAW285W1/11

WAW285W1/12

WAW28640/12

WAW28640IL/12

WAW28690/12

WAW28690EE/12

WAW2869XEE/12

WAW286H8IT/12

WAW286H8IT/20

WAW28720SG/12

WAW28720SG/22

WAW28740/11

WAW28740/12

WAW28740/13

WAW28740ES/12

WAW28740EU/11

WAW28740EU/12

WAW28740EU/17

WAW2874XES/12

WAW28750FF/12

WAW28760IR/12

WAW28768SN/12

WAW28768SN/22

WAW2876XIR/12

WAW2876XIR/17

WAW2876XIR/20

WAW28790/11

WAW28790/12

WAW28790/13

WAW28790/17

WAW287V0/12

WAW287V0/13

WAW28F40CH/11

WAW28F40CH/17

WAW3245BFG/09

WAW3245BFG/17

WAW3245BFG/23

WAW32461NL/17

WAW32461NL/23

WAW32471FG/14

WAW32471FG/17

WAW324DE/11

WAW324DE/17

WAW32540/11

WAW32540EU/11

WAW32540EU/17

WAW32541/11

WAW32541/17

WAW32542NL/11

WAW32542NL/23

WAW32560GC/17

WAW32560ME/17

WAW32560ME/23

WAW32562FG/17

WAW32569SN/17

WAW32569SN/23

WAW3256XGC/17

WAW32582NL/11

WAW32582NL/17

WAW32590/11

WAW32592FG/11

WAW32592FG/17

WAW32592NL/11

WAW325B9SN/09

WAW325B9SN/23

WAW325E27/11

WAW325E27/23

WAW325I8SN/11

WAW325I9SN/11

WAW325P9SN/09

WAW325U1AT/11

WAW325X0/11

WAW325X0/23

WAW326H0EU/09

WAW32760ME/17

WAW32760ME/22

WAW32770EX/11

WAW32770EX/13

WAW32770EX/17

WAW32790NL/11

WAW32790NL/17

WAW327F0/11

WAW327F0/13

WAW32890FG/11

WAW32890FG/17

WAW32890NL/11

WAWH2642FG/17

WAWH2642FG/23

WAWH2643NL/09

WAWH2673NL/09

WAWH269PSN/19

WAWH269PSN/23

WAWH26B9SN/09

WAWH26B9SN/17

WAWH26B9SN/19

WAWH26I9SN/19

WAWH26I9SN/23

WAWH26M9SN/17

WAWH26M9SN/19

WAWH26M9SN/23

WAWH26P9SN/09

WAWH26S9SN/09

WAWH8640IL/12

WAWH8640IL/17

WAWH8690/09

WAWH8690/12

WAY287W5/12

WAY287W5/17

WAY28862TR/12

WAY288H0PL/12

WAY288H0PL/17

WAY288H9GR/12

WAY32542FG/11

WAY32740WW/17

WAY327F0/17

WAY327X0/17

WAY32862ME/19

WAY328H0EU/09

WAYH2742NL/11

WAYH2790/11

WAYH2791/11

WAYH2842/17

WAYH2842NL/09

WAYH32I9SN/09

WAYH8740/11

WAYH8741/11

WAYH8748/17

WAT28781ME/81

WAT28781ME/82

WAT28781ME/83

WAT28781ME/85

WAT28781ME/86

WAT28781ME/87

WAT28781ME/88

WAT28781ME/89

WAT28781ME/90

WAT28781ME/91

WAT28791HK/01

WAT28791HK/46

WAT28791HK/50

WAT28791HK/51

WAT28791HK/53

WAT28791HK/54

WAT28791HK/59

WAT28791HK/61

WAT28791HK/71

WAT28791HK/72

WAT28791HK/75

WAT28799HK/01

WAT28799HK/80

WAT28799HK/81

WAT28799HK/82

WAT28799HK/83

WAT28799HK/85

WAT28799HK/86

WAT28799HK/87

WAT28799HK/88

WAT28799HK/89

WAT28799HK/90

WAT32480GB/09

WAT32480GB/14

WAT32480GB/17

WAT32480GB/19

WAT32480GB/20

WAT32480GB/23

WAW28420AU/19

WAW28520TH/14

WAW28520TH/17

WAW28520TH/19

WAW28520TH/20

WAW285H0GB/14

WAW285H0GB/17

WAW285H0GB/19

WAW285H0GB/20

WAW28620AU/12

WAW3266XIR/10

WAW326H1OE/09

WAW326H1OE/17

WAW326H1OE/20

WAW326H1OE/21

WAWH8660GB/09

WAWH8660GB/12

WAWH8660GB/17

WAWH8660GB/19

WAWH8660GB/20

WAY287X3TR/09

WAY287X3TR/12

WAY287X3TR/13

WAY288H0TR/12

WAY288H0TR/17

WAY288H0TR/19

WAY288H0TR/20

WAY288H0TR/23

WAY3272MOE/09

WAY3272MOE/11

WAY32741EU/09

WAY32741EU/11

WAY32741EU/17

WAY328890W/09

WAY328890W/17

WAY328890W/19

WAY328890W/20

WAY328890W/23

WAY32890AU/09

WAYH2892NL/09

WAYH2892NL/17

WAYH2892NL/20

WAYH2892NL/21

WAYH8740/03

WAYH8790GB/09

WAYH8790GB/12

WAYH8790GB/17

WAYH8790GB/19

WAYH8790GB/20

679421

676736

701823

706018

ME156B

ME157B

ME257B

ME156B

 

وزن 2,2 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برد موتور لباسشویی بوش”