۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

موجود (می توان پیش خرید کرد)

با خرید این محصول شما 300 امتیاز به ارزش ۳۰,۰۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

شیر برقی سه قلو لباسشویی بوش ساخت سال ۲۰۱۸ شرکت B/S/H کشور آلمان  قطعه ای است که جریان آب ورودی به دستگاه را هدایت می کند.

این امر توسط ۲ بوبین الکتریکی انجام می پذیرد.

در قطعه فوق این مکانیسم مجهز به ۱عدد سنسور شمارنده آب ورودی است که به دستگاه این امکان را می دهد از ظرفیت آب ورودی که به دلیل تغییر فشار در مناطق مختلف نوسان دارد اطلاع پیدا کند  .

همین موضوع باعث کاهش مصرف آب در برنامه های شستشو متفاوت است.

 

پارت :  ۶۱۸۴۰۶

PART NO : 00618406

شیر برقی سه قلو لباسشویی بوش

اکنون شما میتوانید این قطعه را براحتی و بصورت آنلاین از سایت بی اس اچ پارت تهیه کنید.

مناسب برای مدل های :

۳TW74120A/01

3TW74120A/02

3TW74120A/03

3TW74120A/04

3TW74120A/05

3TW74120A/06

3TW74120A/07

3TW74120X/01

3TW74120X/02

3TW74120X/03

3TW74120X/04

3TW74120X/05

3TW74120X/06

3TW976/01

3TW976/02

3TW976BA/01

3TW976X/01

3TW976X/02

3TW976XA/01

V7446X0GB/01

V7446X0GB/02

V7446X0GB/03

V7446X0GB/04

V7446X0GB/05

WD12H420EE/01

WD12H420EE/02

WD12H420EE/03

WD12H420EE/04

WD12H420EP/01

WD12H420EP/02

WD12H420EP/03

WD12H420EP/04

WD12H420EP/05

WD12H460TI/01

WD12H460TI/02

WD12H460TI/03

WD12H460TI/20

WD12H460TI/21

WD12H460TI/22

WD12H460TI/23

WD12H460TI/24

WD14H420EE/01

WD14H420EE/02

WD14H420EE/03

WD14H420EE/04

WD14H420EP/01

WD14H420EP/02

WD14H420EP/03

WD14H420EP/04

WD14H420EP/05
WD14H420EU/01

WD14H420EU/02

WD14H420EU/03

WD14H420EU/04

WD14H420GB/01

WD14H420GB/02

WD14H420GB/03

WD14H420GB/04

WD14H420GB/05

WD14H420GB/06

WD14H420GB/07

WD14H420PL/01

WD14H420TR/01

WD14H420TR/02

WD14H420TR/03

WD14H420TR/04

WD14H420TR/05

WD14H421EU/01

WD14H421EU/02

WD14H421EU/03

WD14H421EU/04

WD14H421EU/05

WD14H421GB/01

WD14H421GB/02

WD14H421GB/03

WD14H422GB/01

WD14H42XEE/01

WD14H42XEE/02

WD14H42XEE/03

WD14H42XEP/01

WD14H42XEP/02

WD14H42XEP/03

WD14H42XEP/04

WD14H42XEP/05

WD14H440TR/01

WD14H440TR/02

WD14H440TR/03

WD14H441OE/01

WD14H441OE/02

WD14H441OE/03

WD14H441OE/04

WD14H441OE/05

WD14H441OE/06

WD14H442OE/01

WD14H442OE/02

WD14H442OE/03

WD14H4601W/01

WD14H4601W/02

WD14H4601W/03

WD14H4601W/04

WD14H4601W/05

WD14H4602W/01

WD14H4602W/02

WD14H4602W/03

WD14H4602W/04

WD14H460FF/01

WD14H460FF/02

WD14H460FF/03

WD14H460FF/04

WD14H461FF/01

WD14H461FF/02

WD14H461FF/03

WD14H461FF/04

WD14H461FF/05

WD14H462FF/01

WD14H462FF/02

WD14H462FF/03

WD14H464FF/01

WD14H4681W/01

WD14H4681W/02

WD14H4681W/03

WD14H4681W/04

WD14H4681W/05

WD14H4682W/01

WD14H4682W/02

WD14H4682W/03

WD14H4682W/04

WD14H468TI/01

WD14H468TI/02

WD14H468TI/03

WD14H468TI/20

WD14H468TI/21

WD14H468TI/22

WD14H468TI/23

WD14H468TI/24

WD14H520GB/01

WD14H520GB/02

WD14H520GB/03

WD14H520GB/04

WD14H520GB/05

WD14H520GB/06

WD14H560FF/01

WD14H560FF/02

WD14H560FF/03

WD14H560FF/04

WD14H560FF/05

WD14H560FF/06

WD15H520GB/01

WD15H520GB/02

WD15H520GB/03

WVH24460EP/05

WVH24460TI/01

WVH24460TI/02

WVH24460TI/03

WVH24460TI/20

WVH24460TI/21

WVH24460TI/22

WVH24460TI/23

WVH24460TI/24

WVH28420BY/01

WVH28420EU/01

WVH28420EU/02

WVH28420EU/03

WVH28420EU/04

WVH28420GB/01

WVH28420GB/02

WVH28420GB/03

WVH28420GB/04

WVH28420GB/05

WVH28420GB/06

WVH28420GB/07

WVH28420IT/01

WVH28420IT/02

WVH28420IT/03

WVH28420IT/04

WVH28420PL/01

WVH28420SN/01

WVH28420SN/02

WVH28420SN/03

WVH28420TR/01

WVH28420TR/02

WVH28420TR/03

WVH28420TR/04

WVH28421EU/01

WVH28421EU/02

WVH28421EU/03

WVH28421EU/04

WVH28421GB/01

WVH28421GB/02

WVH28421GB/03

WVH28421GB/04

WVH28421GB/05

WVH28421IT/01

WVH28421IT/02

WVH28421IT/03

WVH28421IT/04

WVH28421IT/05

WVH28422GB/01

WVH28422GB/02

WVH28422GB/03

WVH28422SN/01

WVH28424GB/01

WVH28440TR/01

WVH28440TR/02

WVH28440TR/03

WVH28441AU/01

WVH28442OE/01

WVH28442OE/02

WVH28442OE/03

WVH28443NL/01

WVH28443NL/02

WVH28443NL/03

WVH28444NL/01

WVH284601W/01

WVH284601W/02

WVH284601W/03

WVH284601W/04

WVH284601W/05

WVH28460EE/01

WVH28460EE/02

WVH28460EE/03

WVH28460EE/04

WVH28460EP/01

WVH28460EP/02

WVH28460EP/03

WVH28460EP/04

WVH28460EP/05

WVH28460FF/01

WVH28460FF/02

WVH28461FF/01

WVH28461FF/02

WVH28461FF/03

WVH28463FF/01

WVH284681W/01

WVH284681W/02

WVH284681W/03

WVH284681W/04

WVH284681W/05

WVH28468TI/01

WVH28468TI/02

WVH28468TI/03

WVH28468TI/20

WVH28468TI/21

WVH28468TI/22

WVH28468TI/23

WVH28468TI/24

WVH2846XEE/01

WVH2846XEE/02

WVH2846XEE/03

WVH2846XEP/01

WD15H540/02

WD15H540/03

WD15H5600W/01

WD15H5600W/20

WD15H5600W/21

WD15H5600W/22

WD15H5600W/23

WD15H5600W/24

WD15H560TI/01

WD15H5680W/01

WD15H5680W/22

WD15H5680W/23

WD15H5680W/24

WD15H5681W/01

WD15H5681W/02

WD15H5681W/03

WD15H5681W/04

WD15H5681W/05

WD15H5682W/01

WD15H5682W/02

WD15H5682W/03

WD15H5682W/04

WD15H5682W/05

WD15H568TI/01

WD15H5690W/01

WD15H5690W/20

WD15H5690W/21

WD15H5690W/22

WD15H5690W/23

WD15H5690W/24

WD15H5691W/01

WD15H5691W/02

WD15H5691W/03

WD15H5691W/04

WD15H5691W/05

WD15H569TI/01

WD15H590/01

WD15H590/02

WD15H590/03

WVH24460EE/01

WVH24460EE/02

WVH24460EE/03

WVH24460EE/04

WVH24460EP/01

WVH24460EP/02

WVH24460EP/03

WVH24460EP/04
WVH2846XEP/02

WVH2846XEP/03

WVH2846XEP/04

WVH2846XEP/05

WVH28470EP/01

WVH28470EP/02

WVH28471EP/01

WVH2847XEP/01

WVH2847XEP/02

WVH28490AU/01

WVH28490AU/02

WVH2849EPL/01

WVH2849XEP/01

WVH28540/01

WVH28540/02

WVH28540/03

WVH28540/04

WVH28540/05

WVH28540/06

WVH28540CH/01

WVH28540CH/02

WVH28540CH/03

WVH28540CH/04

WVH28540EE/01

WVH28540EE/02

WVH28540EP/01

WVH28540EP/02

WVH28540EP/03

WVH28540EP/04

WVH28540EP/05

WVH28540EP/06

WVH28540EP/07

WVH28540SN/01

WVH28540SN/02

WVH28540SN/03

WVH28540SN/04

WVH28540SN/05

WVH28540SN/06

WVH28560FF/01

WVH28560FF/02

WVH28560FF/03

WVH28560FF/04

WVH30541CH/01

WVH30541CH/02

WVH30541CH/03

WVH30541CH/04

WVH30542EU/01

WVH30542EU/02

WVH30542EU/03

WVH30542EU/04

WVH305600W/01

WVH305600W/20

WVH305600W/21

WVH305600W/22

WVH305600W/23

WVH305600W/24

WVH305601W/01

WVH305601W/02

WVH305601W/03

WVH305601W/04

WVH305601W/05

WVH30560TI/01

WVH305680W/01

WVH305680W/20

WVH305680W/21

WVH305680W/22

WVH305680W/23

WVH305680W/24

WVH305681W/01

WVH305681W/02

WVH305681W/03

WVH305681W/04

WVH305681W/05

WVH30568TI/01

WVH305690W/01

WVH305690W/20

WVH305690W/21

WVH305690W/22

WVH305690W/23

WVH305690W/24

WVH305691W/01

WVH305691W/02

WVH305691W/03

WVH305691W/04

WVH305691W/05

WVH30569TI/01

 

وزن 1 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیر برقی سه قلو لباسشویی بوش”