صفحه نمایشگر LCD لباسشویی بوش

Display

صفحه نمایشگر LCD  لباسشویی بوش ساخت سال 2020 شرکت B/S/H  کشور آلمان که در برخی از محصولات بوش و زیمنس استفاده می گردد.

پارت نامبر : 10011353 , 12009231

PART NO : 10011353 , 12009231

 

مناسب برای مدل های درج شده در توضیحات محصول .

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

موجود (می توان پیش خرید کرد)

با خرید این محصول شما 800 امتیاز به ارزش ۸۰,۰۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

صفحه نمایشگر LCD  لباسشویی بوش ساخت سال ۲۰۲۰ شرکت B/S/H  کشور آلمان که در برخی از محصولات بوش و زیمنس استفاده می گردد.

این قطعه با دقت بسیار بالا همه مراحل شستشو و همچنین برنامه های انتخابی را به مصرف کننده نمایش می دهد.

در ساخت این قطعه از با کیفیت ترین نمایشگر های موجود OLED استفاده شده است .

دلایل خرابی :

  • ضربه شدید فیزیکی
  • رطوبت بالا
  • قرار گرفتن در مجاورت آب و یا مواد شیمیایی
  • حرارت و یا شوک های الکتریکی

علائم خرابی قطعه :

  • عدم روشن شدن دستگاه
  • نمایش ناقص اعداد و حروف
  • تاریک شدن صفحه
  • سفید شدن صفحه
  • نمایش خطوط عمودی

حال اگر به هر دلیل به این قطعه صدمه ای وارد شود شما می توانید آن را بصورت آنلاین از سایت بی اس اچ پارت خریداری فرمایید .

نمایشگر لباسشویی بوش

پارت نامبر : ۱۰۰۱۱۳۵۳ , ۱۲۰۰۹۲۳۱

PART NO : 10011353 , 12009231

 

مناسب برای مدل های :

WAY24741OE/43

WAY24742OE/04

WAY24742OE/09

WAY24742OE/11

WAY24742PL/03

WAY24742PL/04

WAY24742PL/09

WAY24742PL/11

WAY24742PL/12

WAY24742PL/17

WAY24742PL/20

WAY24742PL/21

WAY24742PL/23

WAY24749II/03

WAY24749II/04

WAY24749II/09

WAY24749II/11

WAY24749II/12

WAY24749II/17

WAY24749II/20

WAY24749II/21

WAY28740GR/43

WAY28741OE/43

WAY28742/43

WAY28742/44

WAY28742/45

WAY28742CH/03

WAY28742CH/09

WAY28742CH/11

WAY28742CH/17

WAY28742CH/20

WAY28742CH/21

WAY28742OE/03

WAY28743/03

WAY28743/09

WAY28744/12

WAY2874D/43

WAY2874S/43

WAY2874S/44

WAY28791GB/03

WAY28791IR/03

WAY28791IR/09

WAY28791IR/12

WAY28791IR/13

WAY28791IR/17

WAY28791IR/19

WAY287E25/43

WAY287W4/03

WAY287W4/09

WAY287W4CH/03

WAY287W4CH/09

WAY287W4CH/11

WAY287W4CH/12

WAY287W4CH/17

WAY287W4CH/20

WAY287W4CH/21

WAY287W5/09

WAY287W5/12

WAY287W5/17

WAY287W5/20

WAY287W5/21

WAY287W5/23

WAY287X2TR/43

WAY287X3TR/03

WAY287X3TR/09

WAY287X3TR/12

WAY287X3TR/13

WAY28849II/03

WAY28862IR/03

WAY28862IR/09

WAY28862IR/12

WAY28862TR/03

WAY28862TR/09

WAY28862TR/12

WAY28892GR/03

WAY28892GR/09

WAY288H0PL/09

WAY288H0PL/12

WAY288H0PL/17

WAY288H0PL/20

WAY288H0PL/21

WAY288H0TR/12

WAY288H0TR/17

WAY288H0TR/19

WAY288H0TR/20

WAY288H0TR/23

WAY288H9GR/12

WAY288H9GR/17

WAY288H9GR/20

WAY288H9GR/21

WAY32542FG/11

WAY32542FG/17

WAY32542FG/20
WAY32542FG/21

WAY3272MOE/03

WAY3272MOE/09

WAY3272MOE/11

WAY32740WW/11

WAY32740WW/17

WAY32740WW/20

WAY32740WW/21

WAY32741EU/03

WAY32741EU/09

WAY32741EU/11

WAY32741EU/17

WAY32742CH/03

WAY32742OE/03

WAY32742OE/11

WAY32742OE/17

WAY32742OE/20

WAY32742OE/21

WAY32790AU/03

WAY32790AU/09

WAY32790AU/11

WAY32793/03

WAY32793/09

WAY3279MOE/43

WAY327F0/11

WAY327F0/17

WAY327F0/20

WAY327F0/21

WAY327F0/23

WAY327X0/11

WAY327X0/13

WAY327X0/17

WAY327X0/20

WAY327X0/21

WAY327X0/23

WAY32841IR/03

WAY32841IR/09

WAY32841IR/17

WAY32841IR/21

WAY32841IR/23

WAY32841NL/43

WAY32842CH/03

WAY32843/03

WAY32862ME/03

WAY32862ME/09

WAY32862ME/17

WAY32862ME/19

WAY32862ME/20

WAY32862ME/23

WAY32862SA/09

WAY3286XSA/09

WAY3286XSA/17

WAY32870/43

WAY3287XSA/20

WAY328890W/03

WAY328890W/09

WAY328890W/17

WAY328890W/19

WAY328890W/20

WAY328890W/23

WAY32890AU/03

WAY32890AU/09

WAY32891AU/09

WAY32891AU/17

WAY32891AU/20

WAY32891AU/21

WAY32891AU/23

WAY32891EU/03

WAY32891EU/09

WAY32891EU/17

WAY32891EU/20

WAY32891EU/21

WAY32891NL/03

WAY32891NL/09

WAY32892FG/03

WAY32893/03

WAY32893/09

WAY32899SN/03

WAY32899SN/09

WAY32899SN/17

WAY32899SN/20

WAY32899SN/21

WAY32899SN/23

WAY328H0EU/09

WAY328H0EU/17

WAY328H0EU/20

WAY328H0EU/21

WAYH2742NL/11

WAYH2742NL/13

WAYH2742NL/17

WAYH2742NL/20

WAYH2742NL/21

WAYH2790/03

WAYH2790/09

WAYH2790/11

WAYH2791/11

WAYH2840/03

WAYH2840/09

WAYH2840CH/03

WAYH2840CH/09

WAYH2840CH/17

WAYH2840CH/20

WAYH2840CH/21

WAYH2841/09

WAYH2842/09

WAYH2842/17

WAYH2842/20

WAYH2842/21

WAYH2842NL/09

WAYH2842NL/17

WAYH2842NL/20

WAYH2842NL/21

WAYH2842NL/23

WAYH2890/03

WAYH2890/09

WAYH2891/09

WAYH2891/17

WAYH2891/20

WAYH2891/21

WAYH2892FG/09

WAYH2892FG/17

WAYH2892FG/20

WAYH2892FG/21

WAYH2892NL/09

WAYH2892NL/17

WAYH2892NL/20

WAYH2892NL/21

WAYH2899SN/09

WAYH2899SN/17

WAYH2899SN/20

WAYH2899SN/21

WAYH2899SN/23

WAYH32I9SN/09

WAYH32I9SN/17

WAYH32I9SN/20

WAYH32I9SN/21

WAYH32I9SN/23

WAYH8740/03

WAYH8740/09

WAYH8740/11

WAYH8741/09

WAYH8741/11

WAYH8748/11

WAYH8748/17

WAYH8748/20

WAYH8748/21

WAYH8749/12

WAYH8749/17

WAYH8749/20

WAYH8749/21

WAYH8790GB/09

WAYH8790GB/12

WAYH8790GB/17

WAYH8790GB/19

WAYH8790GB/20

WAYH87W0/09

WAYH87W0/11

WAYH87W0/13

WAYH8849IT/03

WAYH8849IT/09

WAYH8849IT/12

WAYH8849IT/17

WAYH8849IT/20

WAYH8849IT/21

WAYH890ES/09

WAYH890ES/12

WAYH890ES/17

WAYH890ES/20

WAYH890ES/21

WAYH890ES/23

WAYH89XES/09

WAYH89XES/12

WM260162/03

WM260162/09

WM260162CN/09

WM260162CN/17

WM260163/09

WM260163/17

WM260163/20

WM260163/21

WM260163/23

WM6HY891CH/09

WM6HY891CH/17

WM6HY891CH/20

WM6HY891CH/21

WM6HY891CH/23

WM6YH841/09

WM6YH891/09

WM6YH891/17

WM6YH891/20

WM6YH891/21

WT260100/16

WT260100/17

WT260101/02

WT260101/06

WT260101/07

WT260101/08

WT260101/09

WTY86701EE/16

WTY86710GR/16

WTY86790GB/16

WTY86791GB/16

WTY86791GB/17

WTY87640WW/17

WTY87640WW/20

WTY87641CH/16

WTY87641CH/17

WTY87700NL/16

WTY87700NL/17

WTY87701/16

WTY87701/17

WTY87701FG/16

WTY87701FG/17

WTY87702/16

WTY87702/17

WTY87702CH/16

WTY87740CH/01

WTY87760TR/16

WTY87760TR/17

WTY877690W/15

WTY877690W/16

WTY877690W/17

WTY87780OE/16

WTY87780OE/17

WTY87781FG/16

WTY87781FG/17

WTY87782/16

WTY87782/17

WTY87782PL/16

WTY87782PL/17

WTY87783/01

WTY87783PL/09

WTY87791NL/16

WTY87791NL/17

WTY877H8IT/06

WTY877H8IT/07

WTY877H8IT/08

WTY877H8IT/09

WTY877W0/01

WTY877W0AU/01

WTY877W0AU/03

WTY877W0AU/06

WTY877W0AU/08

WTY877W0AU/09

WTY877W8IT/01

WTY87859SN/16

WTY87859SN/17

WTY87H81FG/17

WTY87H85FG/08

WTY88700AU/16

WTY88701AU/16

WTY88701AU/17

WTY88718IT/16

WTY88783NL/16

WTY8878WPL/16

WTY887E25/16

WTY887E27/17

WTY887W0EE/16

WTY887W0PL/16

WTY887W0PL/20

WTY887W0PL/21

WTY887W0PL/22

WTY887W3/16

WTY887W4CH/16

WTY887W4CH/20

WTY887W4CH/21

WTY887W4CH/22

WTY887W5/17

WTY887W6/17

WTY887W6/20

WTY887W6/21

WTY887W6/22

WTY88809ES/16

WTY88809ES/20

WTY88809ES/21

WTY88809ES/22

WTY88860TR/16

WTY88898SN/16

WTY88898SN/20

WTY88898SN/21

WTY88898SN/22

WTY888W0GR/16

WTY888W0GR/20

WTY888W0GR/21

WTY888W9GR/16

WTYH6790GB/17

WTYH6791GB/07

WTYH6791GB/08

WTYH6791GB/09

WTYH67I9SN/03

WTYH67I9SN/07

WTYH67I9SN/09

WTYH7700/16

WTYH7700/17

WTYH7701/02

WTYH7701/06

WTYH7701/07

WTYH7701/08

WTYH7709ES/17

WTYH7740CH/06
WTYH7740CH/07

WTYH7740CH/08

WTYH7740CH/09

WTYH7780/01

WTYH7780PL/17

WTYH7781/03

WTYH7781/05

WTYH7781/06

WTYH7781/07

WTYH7781/08

WTYH7781/09

WTYH7781PL/07

WTYH7781PL/09

WTYH7792NL/03

WTYH77W0/01

WTYH8770NL/03

WTYH8770NL/07

WTYH8770NL/08

WTYH8770NL/09

WTYH8779SN/17

WTYH8782NL/03

WTYH8782NL/06

WTYH8782NL/07

WTYH8782NL/08

WTYH8782NL/09

WTYH8789SN/07

WTYH8789SN/08

WTYH8789SN/09

وزن 0,3 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “صفحه نمایشگر LCD لباسشویی بوش”