طبقه روی جا میوه ای یخچال بوش

طبقه روی جا میوه ای یخچال بوش ساخت سال 2021 شرکت B/S/H آلمان است . این محصول مناسب یخچال های برند بوش و زیمنس می باشد .

پارت نامبر : 704421

PART NO : 00704421

 

مناسب برای مدل های درج شده در توضیحات محصول .

۹۶۰,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

با خرید این محصول شما 106 امتیاز به ارزش ۱۰,۶۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

طبقه روی جا میوه ای یخچال بوش ساخت سال ۲۰۲۱ شرکت B/S/H آلمان است . این محصول مناسب یخچال های برند بوش و زیمنس می باشد .

 

پارت نامبر : ۷۰۴۴۲۱

PART NO : 00704421

طبقه یخچال بوش

شما هم اکنون می توانید این محصول را به صورت آنلاین از سایت بی اس اچ پارت تهیه فرمایید .

 

مناسب برای مدل های :

 • ۳FC1300B/03
 • 3FC1300B/04
 • KS29VNW30/02
 • KS29VNW30/03
 • KS33VNW30/02
 • KS33VNW30/03
 • KSV29NW30/01
 • KSV29NW30/09
 • KSV29NW30G/01
 • KSV29NW30G/02
 • KSV29NW30Z/04
 • KSV29NW30Z/05
 • KSV29UL3P/01
 • KSV29UL3P/02
 • KSV29UL3P/03
 • KSV29UL3P/04
 • KSV29VL30/01
 • KSV29VL30/02
 • KSV29VL30/03
 • KSV29VL30/04
 • KSV29VL30/05
 • KSV29VL30/06
 • KSV29VL3P/01
 • KSV29VL3P/02
 • KSV29VL3P/03
 • KSV29VL3P/04
 • KSV29VLEP/01
 • KSV29VLEP/02
 • KSV29VLEP/03
 • KSV29VW30/01
 • KSV29VW30/02
 • KSV29VW30/03
 • KSV29VW30/04
 • KSV29VW30/05
 • KSV29VW30/06
 • KSV29VW30/07
 • KSV29VW3P/01
 • KSV29VW3P/02
 • KSV29VW3P/03
 • KSV29VW3P/04
 • KSV29VW3PH/01
 • KSV29VW40/01
 • KSV29VW40/02
 • KSV29VW40/03
 • KSV29VW40/04
 • KSV29VW40/05
 • KSV29VW40/06
 • KSV29VW40/07
 • KSV29VW40/09
 • KSV29VW40/10
 • KSV29VW4P/01
 • KSV29VW4P/02
 • KSV29VW4P/03
 • KSV29VWEP/01
 • KSV29VWEP/02
 • KSV29VWEP/04
 • KSV33NI30/02
 • KSV33NI30/03
 • KSV33NI30/10
 • KSV33NI30/11
 • KSV33NI30Z/05
 • KSV33NI30Z/06
 • KSV33NW30/02
 • KSV33NW30/03
 • KSV33NW30/09
 • KSV33NW30/10
 • KSV33NW30Z/04
 • KSV33NW30Z/05
 • KSV33UW3P/01
 • KSV33UW3P/02
 • KSV33UW3P/03
 • KSV33UW3P/04
 • KSV33VI3A/01
 • KSV33VI3A/02
 • KSV33VI3A/03
 • KSV33VI3A/04
 • KSV33VL30/01
 • KSV33VL30/02
 • KSV33VL30/03
 • KSV33VL30/04
 • KSV33VL30/05
 • KSV33VL30/06
 • KSV33VL30/07
 • KSV33VL3P/01
 • KSV33VL3P/02
 • KSV33VL3P/03
 • KSV33VL3P/04
 • KSV33VL3PG/01
 • KSV33VL3PG/02
 • KSV33VL3PG/03
 • KSV33VL3PG/04
 • KSV33VLEP/01
 • KSV33VLEP/02
 • KSV33VLEP/03
 • KSV33VLEPG/01
 • KSV33VW30/01
 • KSV33VW30/02
 • KSV33VW30/03
 • KSV33VW30/04
 • KSV33VW30/05
 • KSV33VW30/06
 • KSV33VW30/07
 • KSV33VW30/99
 • KSV33VW30G/01
 • KSV33VW30G/02
 • KSV33VW30G/03
 • KSV33VW30G/04
 • KSV33VW30G/05
 • KSV33VW30G/06
 • KSV33VW30G/07
 • KSV33VW3P/01
 • KSV33VW3P/02
 • KSV33VW3P/03
 • KSV33VW3P/04
 • KSV33VW3PG/01
 • KSV33VW3PG/02
 • KSV33VW3PG/03
 • KSV33VW3PG/04
 • KSV33VW40/01
 • KSV33VW40/02
 • KSV33VW40/03
 • KSV33VWEP/01
 • KSV33VWEP/02
 • KSV33VWEP/03
 • KSV33VWEPG/01
 • KSV33VWEPG/02
 • KSV33VWEPG/03
 • KSV36CI30/01
 • KSV36CI30/02
 • KSV36CI30/03
 • KSV36CI30/04
 • KSV36CI30/05
 • KSV36CI30/06
 • KSV36CI30/07
 • KSV36CL32/01
 • KSV36CL32/02
 • KSV36CL32/03
 • KSV36CL32/04
 • KSV36CL32/05
 • KSV36CL32/06
 • KSV36CL32/07
 • KSV36CL3P/01
 • KSV36CL3P/02
 • KSV36CL3P/03
 • KSV36CL3P/04
 • KSV36CW30/01
 • KSV36CW30/02
 • KSV36CW30/03
 • KSV36CW30/04
 • KSV36CW30/05
 • KSV36CW30/06
 • KSV36CW30/07
 • KSV36CW31/01
 • KSV36CW31/02
 • KSV36CW31/03
 • KSV36CW31/04
 • KSV36CW31/05
 • KSV36CW31/07
 • KSV36CW32/01
 • KSV36CW32/02
 • KSV36CW32/03
 • KSV36CW32/04
 • KSV36CW32/05
 • KSV36CW32/07
 • KSV36CW3P/01
 • KSV36CW3P/02
 • KSV36CW3P/03
 • KSV36CW3P/04
 • KSV36CWEP/01
 • KSV36CWEP/02
 • KSV36CWEP/03
 • KSV36FI3P/01
 • KSV36FI3P/02
 • KSV36FI3P/03
 • KSV36FI3P/04
 • KSV36FIEP/01
 • KSV36FIEP/02
 • KSV36FIEP/03
 • KSV36NI30/02
 • KSV36NI30/03
 • KSV36NW30/03
 • KSV36NW30/10
 • KSV36NW30G/02
 • KSV36NW30G/03
 • KSV36NW30G/10
 • KSV36NW31/06
 • KSV36NW33/03
 • KSV36UW3P/01
 • KSV36UW3P/02
 • KSV36UW3P/03
 • KSV36UW3P/04
 • KSV36UWEP/01
 • KSV36UWEP/02
 • KSV36UWEP/03
 • KSV36VB30/01
 • KSV36VB30/02
 • KSV36VB30/03
 • KSV36VB30/04
 • KSV36VB30/06
 • KSV36VB304/01
 • KSV36VB304/02
 • KSV36VB304/03
 • KSV36VB30G/01
 • KSV36VB30G/02
 • KSV36VB30G/03
 • KSV36VB30G/04
 • KSV36VB30G/05
 • KSV36VB3P/01
 • KSV36VB3P/12
 • KSV36VB3P/16
 • KSV36VB3P/26
 • KSV36VB3P/28
 • KSV36VB3PG/01
 • KSV36VB3PG/12
 • KSV36VB3PG/16
 • KSV36VB3PG/26
 • KSV36VB3PG/28
 • KSV36VBEP/01
 • KSV36VBEP/10
 • KSV36VI30/01
 • KSV36VI30/02
 • KSV36VI30/03
 • KSV36VI30/04
 • KSV36VI30/05
 • KSV36VI30/06
 • KSV36VI30/07
 • KSV36VI304/01
 • KSV36VI304/02
 • KSV36VI30B/01
 • KSV36VI30B/03
 • KSV36VI30N/01
 • KSV36VI30N/12
 • KSV36VI30N/16
 • KSV36VI30N/26
 • KSV36VI30U/01
 • KSV36VI30U/02
 • KSV36VI30U/03
 • KSV36VI30W/01
 • KSV36VI3E8/01
 • KSV36VI3E8/03
 • KSV36VI3E8/04
 • KSV36VI3P/01
 • KSV36VI3P/02
 • KSV36VI3P/03
 • KSV36VI3P/04
 • KSV36VI3P/05
 • KSV36VIEP/01
 • KSV36VIEP/02
 • KSV36VIEP/03
 • KSV36VL20R/01
 • KSV36VL20R/02
 • KSV36VL20R/03
 • KSV36VL20R/04
 • KSV36VL20R/05
 • KSV36VL20R/06
 • KSV36VL20R/07
 • KSV36VL21R/01
 • KSV36VL21R/12
 • KSV36VL21R/16
 • KSV36VL30/01
 • KSV36VL30/02
 • KSV36VL30/03
 • KSV36VL30/04
 • KSV36VL30/05
 • KSV36VL30/06
 • KSV36VL30/07
 • KSV36VL30G/01
 • KSV36VL30G/02
 • KSV36VL30G/03
 • KSV36VL30G/04
 • KSV36VL30G/05
 • KSV36VL30G/06
 • KSV36VL30G/07
 • KSV36VL30R/01
 • KSV36VL30U/01
 • KSV36VL30U/02
 • KSV36VL30Z/01
 • KSV36VL30Z/03
 • KSV36VL3K5/03
 • KSV36VL3P/01
 • KSV36VL3P/02
 • KSV36VL3P/03
 • KSV36VL3P/04
 • KSV36VL3PG/01
 • KSV36VL3PG/02
 • KSV36VL3PG/03
 • KSV36VL3PG/04
 • KSV36VL3PG/05
 • KSV36VL3PG/06
 • KSV36VL40/01
 • KSV36VL40/02
 • KSV36VL40/03
 • KSV36VL40/04
 • KSV36VL40/05
 • KSV36VL40/06
 • KSV36VL40/07
 • KSV36VL40/08
 • KSV36VL4P/01
 • KSV36VL4P/02
 • KSV36VL4P/04
 • KSV36VLDP/01
 • KSV36VLDP/02
 • KSV36VLDP/03
 • KSV36VLEP/01
 • KSV36VLEP/02
 • KSV36VLEP/03
 • KSV36VW20R/01
 • KSV36VW20R/02
 • KSV36VW20R/03
 • KSV36VW20R/04
 • KSV36VW20R/05
 • KSV36VW21R/01
 • KSV36VW21R/12
 • KSV36VW21R/16
 • KSV36VW30/01
 • KSV36VW30/02
 • KSV36VW30/03
 • KSV36VW30/04
 • KSV36VW30/05
 • KSV36VW30/06
 • KSV36VW30/07
 • KSV36VW304/01
 • KSV36VW304/02
 • KSV36VW304/03
 • KSV36VW30G/01
 • KSV36VW30G/02
 • KSV36VW30G/03
 • KSV36VW30G/04
 • KSV36VW30G/05
 • KSV36VW30G/06
 • KSV36VW30G/07
 • KSV36VW30M/01
 • KSV36VW30N/01
 • KSV36VW30N/02
 • KSV36VW30N/03
 • KSV36VW30N/04
 • KSV36VW30U/01
 • KSV36VW30U/02
 • KSV36VW31/01
 • KSV36VW31U/01
 • KSV36VW31U/02
 • KSV36VW31U/03
 • KSV36VW31U/04
 • KSV36VW31U/05
 • KSV36VW31U/06
 • KSV36VW3P/01
 • KSV36VW3P/02
 • KSV36VW3P/03
 • KSV36VW3P/04
 • KSV36VW3PG/01
 • KSV36VW3PG/02
 • KSV36VW3PG/03
 • KSV36VW3PG/04
 • KSV36VW3PH/01
 • KSV36VW3PH/02
 • KSV36VW3PH/03
 • KSV36VW3PH/04
 • KSV36VW40/01
 • KSV36VW40/02
 • KSV36VW40/03
 • KSV36VW40/04
 • KSV36VW40/05
 • KSV36VW40/06
 • KSV36VW40/07
 • KSV36VW40/09
 • KSV36VW4P/01
 • KSV36VW4P/02
 • KSV36VW4P/04
 • KSV36VWDP/01
 • KSV36VWDP/02
 • KSV36VWDP/03
 • KSV36VWEP/01
 • KSV36VWEP/02
 • KSV36VWEP/03
 • KSV36VWEPG/01
 • KSV36VWEPG/02
 • KSV36VWEPG/03
 • KSV36VXEP/01
 • KSV36VXEP/02
 • KSV36XL3P/01
 • KSV36XL3P/12
 • KSV36XL3P/16
 • KSV36XL3P/26
 • KSW36VI304/01
 • KSW36VI30Z/01
 • KSW36VI31Z/01
 • KSW36VI31Z/12
 • KSW36VI31Z/16
 • KSW36VI31Z/26
 • KSW36VI31Z/33
 • KSW36VI31Z/48
 • KSW36VW304/01
وزن2 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طبقه روی جا میوه ای یخچال بوش”