طلق روی در لباسشویی ۹ کیلویی بوش

COVER GLASS

طلق روی در لباسشویی 9 کیلویی بوش ساخت سال 2022 شرکت B/S/H آلمان است . این قطعه  مناسب برای لباسشویی های برند  بوش و زیمنس می باشد .

 

پارت نامبر : 12006886

PART NO : 12006886

 

مناسب برای مدل های درج شده در توضیحات محصول.

۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان

ناموجود

طلق روی در لباسشویی ۹ کیلویی بوش ساخت سال ۲۰۲۲ شرکت B/S/H آلمان است . این قطعه  مناسب برای لباسشویی های برند  بوش و زیمنس می باشد .

شما هم اکنون می توانید این قطعه را بصورت آنلاین از سایت بی اس اچ پارت تهیه کنید .

 

پارت نامبر : ۱۲۰۰۶۸۸۶

PART NO : 12006886

طلق روی در لباسشویی 9 کیلویی بوش

مناسب برای مدل های :

V7446X1GB/01

V7446X1GB/02

V7446X1GB/03

V7446X1GB/04

V7446X1GB/05

V7446X2GB/01

V7446X2GB/02

WAG28400/23

WAG28400/26

WAG28492/17

WAG28492/21

WAG28492/23

WAG28492/26

WAP242602W/07

WAP242602W/08

WAP242602W/09

WAP242602W/10

WAP242602W/11

WAP242682W/07

WAP242682W/08

WAP242682W/09

WAP282602W/07

WAP282602W/08

WAP282602W/09

WAP282602W/10

WAP282602W/11

WAR28568LW/06

WAR28568LW/07

WAT24460RK/24

WAT28402PE/24

WAT28402PE/26

WAT28404PE/24

WAT28404PE/26

WAT2840DAL/23

WAT2840DAL/26

WAT28420RK/24

WAT28421RK/24

WAV08K92PL/07

WAV08M92PL/07

WAV28GH1OE/01

WAV28GH1OE/04

WAV28GH1OE/06

WAV28GH1OE/07

WAV28HH1OE/01

WAV28HH2OE/01

WAV28HH2OE/04

WAV28HH2OE/06

WAV28HH2OE/07

WAV28HH2OE/08

WAV28IH1OE/01

WAV28IH1OE/04

WAV28IH1OE/06

WAV28IH1OE/07

WAV28K00CS/01

WAV28K00FR/01

WAV28K00FR/04

WAV28K00FR/06

WAV28K00FR/07

WAV28K01BY/07

WAV28K01CS/01

WAV28K01CS/04

WAV28K01CS/06

WAV28K01CS/07

WAV28K0EFG/01

WAV28K0EFG/04

WAV28K0EFG/06

WAV28K0EFG/07

WAV28K0MSN/07

WAV28K20TH/01

WAV28K20TH/04

WAV28K20TH/06

WAV28K20TH/07

WAV28K40/01

WAV28K40AU/01

WAV28K40AU/04

WAV28K40AU/07

WAV28K42/01

WAV28K43/01

WAV28K43/04

WAV28K43/06

WAV28K43/07

WAV28K44/07

WAV28K70NL/06

WAV28K70NL/07

WAV28K80SA/01

WAV28K80SA/04

WAV28K80SA/06

WAV28K80SA/07

WAV28K90ME/01

WAV28K90ME/04

WAV28K90ME/07

WAV28KH0GC/01

WAV28KH0GC/04

WAV28KH0GC/06

WAV28KH0GC/07

WAV28KH0NL/04

WAV28KH0NL/06

WAV28KH0NL/07

WAV28KH0TR/01

WAV28KH0TR/04
WAV28M04FG/07

WAV28M0ASN/07

WAV28M0EFG/01

WAV28M0EFG/04

WAV28M0EFG/06

WAV28M0EFG/07

WAV28M0SFG/01

WAV28M0SFG/04

WAV28M0SFG/06

WAV28M0SFG/07

WAV28M20BY/01

WAV28M20BY/04

WAV28M20BY/06

WAV28M20BY/07

WAV28M30/01

WAV28M30/04

WAV28M33/01

WAV28M33/04

WAV28M33/06

WAV28M33/07

WAV28M40/01

WAV28M40AU/01

WAV28M40AU/04

WAV28M40AU/06

WAV28M40AU/07

WAV28M43/01

WAV28M43/04

WAV28M43/06

WAV28M43/07

WAV28M49GR/01

WAV28M49II/07

WAV28M4X/01

WAV28M4X/04

WAV28M4X3/01

WAV28M4X3/04

WAV28M4X3/06

WAV28M4X3/07

WAV28M59GR/01

WAV28M60TH/01

WAV28M60TH/04

WAV28M60TH/06

WAV28M60TH/07

WAV28M70EX/01

WAV28M70EX/04

WAV28M73EX/01

WAV28M73EX/04

WAV28M73EX/06

WAV28M73EX/07

WAV28M80GC/01

WAV28M80GC/04
WAV28M80GC/06

WAV28M80GC/07

WAV28M80ME/01

WAV28M80ME/04

WAV28M80ME/07

WAV28M80TR/01

WAV28M80TR/04

WAV28M80UA/01

WAV28M80UA/04

WAV28M80UA/07

WAV28M90IL/01

WAV28M90IL/04

WAV28M90IL/06

WAV28M90IL/07

WAV28M90PL/01

WAV28M91PL/01

WAV28M92PL/01

WAV28M92PL/04

WAV28M92PL/06

WAV28M92PL/07

WAV28MA9II/01

WAV28MA9II/04

WAV28MA9II/06

WAV28MA9II/07

WAV28ME0CH/01

WAV28ME0CH/04

WAV28ME1CH/01

WAV28ME1CH/04

WAV28ME1CH/06

WAV28ME1CH/07

WAV28MF0CH/03

WAV28MF0CH/04

WAV28MF1CH/04

WAV28MF1CH/06

WAV28MF1CH/07

WAV28MH0BY/01

WAV28MH0BY/04

WAV28MH0BY/06

WAV28MH0BY/07

WAV28MH0NL/01

WAV28MH0NL/04

WAV28MH0NL/06

WAV28MH0NL/07

WAV28MH0TR/01

WAV28MH0TR/04

WAV28MH0TR/06

WAV28MH0TR/07

WAV28MH3GB/01

WAV28MH4GB/01

WAV28MH4GB/04
WAV28MH4GB/06

WAV28MH4GB/07

WAV28MH9GB/01

WAV28MH9II/01

WAV28MH9IT/01

WAV28MHASN/04

WAV28MHASN/06

WAV28MHASN/07

WAV28MV0/01

WAV28MV3/01

WAV28MV3/04

WAV28MV3/06

WAV28MV3/07

WAV28MWIN/01

WAV28MWIN/04

WAV28MWIN/06

WAV28MWIN/07

WAV28MX0ME/01

WAV28MX0ME/04

WAV28MX0ME/07

WAV32M40TH/01

WAV32M40TH/04

WAV32M40TH/06

WAV32M40TH/07

WAVH8K90PL/01

WAVH8K91PL/01

WAVH8K92PL/01

WAVH8K92PL/04

WAVH8K92PL/06

WAVH8K92PL/07

WAVH8KL9SN/01

WAVH8KL9SN/04

WAVH8KL9SN/06

WAVH8KL9SN/07

WAVH8L90PL/01

WAVH8M90PL/01

WAVH8M91PL/01

WAVH8M92PL/01

WAVH8M92PL/04

WAVH8M92PL/06

WAVH8M92PL/07

WAW20468IL/24

WAW20468IL/26

WAW24468IL/24

WAW24468IL/26

WAW24469IL/24

WAW24469IL/26

WAW28420AU/24

WAW28420AU/26

WAW28440AU/24
WAW28440AU/26

WAW28440SG/24

WAW28440SG/26

WAW28460AU/24

WAW28460AU/26

WAW28468IL/24

WAW28468IL/26

WAW28469IL/24

WAW28469IL/26

WAW28480SG/24

WAW28480SG/26

WAW28620AU/24

WAW28620AU/26

WAW2876XIR/24

WAW28790HK/24

WAW32560GC/24

WAW32560GC/26

WAW3256XGC/24

WAW3256XGC/26

WAW325H0GC/24

WAW325H0GC/26

WAW325X0EG/23

WAW325X0EG/24

WAW325X0EG/26

WAWH26600W/24

WAX02KB1SN/07

WAX02KLOSN/07

WAX02KM1SN/07

WAX28L60GR/01

WAX28L60GR/04

WAX28L61GR/01

WAX28L61GR/04

WAX28L61GR/06

WAX28L61GR/07

WAX28L61GR/08

WAX28M42/01

WAX28M42/04

WAX28M42/06

WAX28M42/07

WAX28M60GR/01

WAX28M60GR/04

WAX28M80TR/01

WAX28M81TR/01

WAX28M81TR/04

WAX28M8STR/01

WAX28M8STR/04

WAX28M8XTR/01

WAX28MH0BY/01

WAX28MH0BY/04

WAX28MH0IT/01
WAX32K03BY/07

WAX32K40FG/01

WAX32K40FG/04

WAX32K40II/07

WAX32K41AU/01

WAX32K41AU/04

WAX32K41AU/06

WAX32K41AU/07

WAX32K41FG/01

WAX32K41FG/06

WAX32K41FG/07

WAX32K50NL/06

WAX32K50NL/07

WAX32K70FR/06

WAX32K70FR/07

WAX32K75NL/06

WAX32K75NL/07

WAX32KC1FG/01

WAX32KC1FG/06

WAX32KC1FG/07

WAX32KE1FG/01

WAX32KE1FG/06

WAX32KE1FG/07

WAX32KH0FF/01

WAX32KH0II/01

WAX32KH0II/06

WAX32KH0II/07

WAX32KH0IT/01

WAX32KH0IT/04

WAX32KH1BY/01

WAX32KH1BY/04

WAX32KH1FF/01

WAX32KH1FF/04

WAX32KH2FF/06

WAX32KH2FF/07

WAX32KH3BY/01

WAX32KH3BY/06

WAX32KH3BY/07

WAX32KP0FG/01

WAX32LH0FF/01

WAX32LH0HK/01

WAX32LH0HK/04

WAX32LH0HK/06

WAX32LH0TC/01

WAX32LH0TC/04

WAX32LH0TC/06

WAX32LH0TC/07

WAX32LH0TC/08

WAX32LH1FF/01

WAX32LH1FF/04
WAX32LH2FF/01

WAX32LH2FF/04

WAX32LH2FF/06

WAX32LH2FF/07

WAX32LH2FF/08

WAX32LH9GB/01

WAX32LH9GB/04

WAX32M00/01

WAX32M00/04

WAX32M00FF/01

WAX32M00FF/04

WAX32M00FF/06

WAX32M00FF/07

WAX32M01FF/06

WAX32M01FF/07

WAX32M01GR/01

WAX32M01GR/06

WAX32M01GR/07

WAX32M10/01

WAX32M10/04

WAX32M10IL/06

WAX32M10IL/07

WAX32M12/01

WAX32M12/06

WAX32M12/07

WAX32M40BY/01

WAX32M40BY/04

WAX32M40FG/01

WAX32M40FG/04

WAX32M40FG/06

WAX32M40FG/07

WAX32M40SG/01

WAX32M40SG/04

WAX32M40SG/06

WAX32M40SG/07

WAX32M41AU/01

WAX32M41AU/04

WAX32M41AU/06

WAX32M41AU/07

WAX32M41BY/01

WAX32M41BY/06

WAX32M41BY/07

WAX32M41FG/01

WAX32M41FG/06

WAX32M41FG/07

WAX32M70NL/07

WAX32M81GB/01

WAX32M81GB/06

WAX32M81GB/07

WAX32M90NL/07
WAX32MA0FG/04

WAX32MA0FG/06

WAX32MA0FG/07

WAX32MA9SN/01

WAX32MA9SN/04

WAX32MA9SN/06

WAX32MA9SN/07

WAX32ME1FG/01

WAX32ME1FG/04

WAX32ME2FG/01

WAX32ME2FG/06

WAX32ME2FG/07

WAX32MH0II/01

WAX32MH0II/06

WAX32MH0II/07

WAX32MH0IT/01

WAX32MH0IT/04

WAX32MH0TR/01

WAX32MH0TR/06

WAX32MH0TR/07

WAX32MH1BY/01

WAX32MH1BY/06

WAX32MH1BY/07

WAX32MH9GB/01

WAX32MH9GB/04

WAX32MH9GB/06

WAX32MHXTR/01

WAX32MHXTR/06

WAX32MHXTR/07

WAX32MK0FG/01

WAX32MK0FG/04

WAX32MM0FG/01

WAX32MM0FG/04

WAX32MM0FG/06

WAX32MM0FG/07

WAX32MX0/01

WAX32MX0/04

WAX32MX0EG/01

WAX32MX0EG/04

WAX32MX0EG/06

WAX32MX0GC/04

WAX32MX0GC/06

WAX32MX0GC/07

WAX32MX0ME/04

WAX32MX0ME/06

WAX32MX0ME/07

WAX32MX1EG/07

WAX32MX2/01

WAX32MX2/06

WAX32MX2/07
WAXH2K00NL/01

WAXH2K40CH/01

WAXH2K70NL/01

WAXH2K71NL/01

WAXH2K71NL/06

WAXH2K71NL/07

WAXH2K75NL/01

WAXH2K75NL/04

WAXH2K76NL/01

WAXH2K76NL/06

WAXH2K76NL/07

WAXH2KB0SN/01

WAXH2KB0SN/04

WAXH2KB1SN/01

WAXH2KB1SN/06

WAXH2KB1SN/07

WAXH2KI0SN/01

WAXH2KI0SN/06

WAXH2KI0SN/07

WAXH2KL0SN/01

WAXH2KLOSN/01

WAXH2KLOSN/06

WAXH2KLOSN/07

WAXH2KM0SN/01

WAXH2KM0SN/04

WAXH2KM1SN/01

WAXH2KM1SN/06

WAXH2KM1SN/07

WAXH2KOLSN/01

WAXH2KOLSN/04

WAXH2KOLSN/06

WAXH2KOLSN/07

WAXH2L40CH/01

WAXH2L40CH/04

WAXH2L41CH/04

WAXH2L41CH/06

WAXH2L41CH/07

WAXH2L41CH/08

WAXH2M00NL/01

WAXH2M00NL/04

WAXH2M70NL/01

WAXH2M70NL/04

WAXH2M71NL/01

WAXH2M71NL/06

WAXH2M71NL/07

WBUM45101W/04

WBUM45101W/05

WDG244601W/01

WDG244601W/02

WDG244601W/03
WDG244601W/04

WDG244601W/05

WDG244601W/06

WDG244601W/07

WDG244601W/08

WDG244601W/09

WDG244601W/10

WDG244681W/01

WDG244681W/02

WDG244681W/03

WDG244681W/04

WDG244681W/05

WDG244681W/06

WDG244681W/07

WDG244681W/08

WDG244681W/09

WDG244681W/10

WDG244C01W/01

WDG244C01W/02

WDG244C01W/03

WDG244C01W/04

WDG244C01W/05

WDG244C01W/06

WDG244C01W/07

WDG244C01W/08

WDG284601W/01

WDG284601W/02

WDG284601W/03

WDG284601W/04

WDG284601W/05

WDG284661W/01

WDG284661W/02

WDG284661W/03

WDG284661W/04

WDG284681W/01

WDG284681W/02

WDG284681W/03

WDG284681W/04

WDG284681W/05

WDG284691W/01

WDG284691W/02

WDG284691W/03

WDG284691W/04

WDG284691W/05

WDG284E01W/01

WDG284E01W/02

WDG284E01W/03

WDG284E01W/04

WDG284E91W/01

WDG284E91W/02
WDG284E91W/03

WDG284E91W/04

WGA242Z01W/01

WGA242Z01W/02

WGA242Z81W/01

WGA242Z81W/02

WGA242Z91W/01

WGA242Z91W/02

WGA244BGHK/01

WGA244BGHK/04

WGA244BGHK/06

WGA244BGHK/07

WGA244BGHK/08

WGA246UGHK/01

WGA246UGHK/04

WGA246UGHK/06

WGA246UGHK/07

WGA256BGHK/04

WGA256BGHK/07

WGA256BGHK/08

WGA354B80W/01

WGA354B80W/02

WM14XMH0EU/01

WM14XMH0EU/04

WM14XMH0EU/06

WUP242680W/03

WUP242680W/04

WVG28420AU/01

WVG28420AU/02

WVG28420AU/03

WVG30421IT/01

WVG30421IT/02

WVG30421IT/03

WVG30421IT/04

WVG30421IT/05

WVG30422IT/01

WVG30422IT/02

WVG30430/01

WVG30430/03

WVG30430/04

WVG30430/05

WVG30440TR/01

WVG30441EU/01

WVG30441EU/02

WVG30441EU/03

WVG30441EU/04

WVG30441EU/05

WVG30441EU/06

WVG30441ID/01

WVG30441ID/02

WVG30441ID/03

WVG30441NL/01

WVG30441NL/02

WVG30441NL/03

WVG30441NL/04

WVG30441NL/05

WVG30441NL/06

WVG30441SN/01

WVG30441SN/02

WVG30441SN/03

WVG30441SN/04

WVG30441SN/05

WVG30441SN/06

WVG30442/01

WVG30442/03

WVG30442/04

WVG30442/05

WVG30442/06

WVG30442EU/01

WVG30442EU/02

WVG30442NL/01

WVG30442NL/02

WVG30442SN/01

WVG30442SN/02

WVG30442SN/03

WVG30442SN/04

WVG30442SN/05

WVG30442SN/06

WVG30443/01

WVG30443/02

WVG30443SN/01

WVG30443SN/02

WVG30444SN/01

WVG30444SN/02

WVG30460GC/01

WVG30460GC/02

WVG30460GC/03

WVG30460GC/04

WVG30460GC/05

WVG30460GC/06

WVG30460GC/07

WVG30460GR/01

WVG30460GR/02

WVG30460GR/03

WVG30460IN/01

WVG30460IN/02

WVG30460IN/03

WVG30460IN/04

WVG30460IN/05

WVG30460IN/07
WVG30460IR/01

WVG30460IR/02

WVG30460IR/03

WVG30460IR/04

WVG30460ME/01

WVG30460ME/03

WVG30460ME/04

WVG30460ME/05

WVG30460PL/01

WVG30460PL/02

WVG30460TH/01

WVG30460TR/01

WVG30460TR/02

WVG30460TR/03

WVG30460TR/04

WVG30460TR/05

WVG30461FF/01

WVG30461FF/02

WVG30461FF/03

WVG30461FF/04

WVG30461FF/05

WVG30461GB/01

WVG30461GB/02

WVG30461GB/03

WVG30461GB/04

WVG30461GB/05

WVG30461ME/01

WVG30461OE/01

WVG30461OE/03

WVG30461OE/04

WVG30461OE/05

WVG30462FF/01

WVG30462FF/02

WVG30462GB/01

WVG30462GB/02

WVG30462IR/01

WVG30462SG/01

WVG30462SG/02

WVG30463OE/01

WVG3046SGB/01

WVG3046SGB/02

WVG3046SGB/03

WVG3046SGB/04

WVG3046SGB/05

WVG3046SGC/01

WVG3046SGC/02

WVG3046SGC/03

WVG3046SGC/04

WVG3046SIN/01

WVG3047SGB/01
WVG3047SGB/02

WVG30490/01

WVG30490/03

WVG30490/04

WVG30490/05

WVG30490/06

WVG30493/01

WVG30493/02

وزن 1 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طلق روی در لباسشویی ۹ کیلویی بوش”