۶۶۰,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

با خرید این محصول شما 73 امتیاز به ارزش ۷,۳۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

لاستیک دیگ به IDOS لباسشویی ساخت سال ۲۰۲۲ شرکت B/S/H آلمان است .

این محصول مناسب برای برند های بوش و زیمنس می باشد .

نحوه تعویض قطعه :

تعویض این قطعه باید توسط متخصص انجام شود و کیفیت آن بسیار برای کارکرد صحیح دستگاه مهم است.

شما هم اکنون می توانید این محصول را به صورت آنلاین از سایت بی اس اچ پارت تهیه فرمایید.

پارت نامبر  : ۱۲۰۳۱۴۱۹ , ۱۲۰۱۶۶۹۸ , ۷۵۱۵۲۶

۱۲۰۱۶۶۹۸ , ۰۰۷۵۱۵۲۶ , PART NO : 12031419

لاستیک دیگ به آیدوز

مناسب برای مدل های :

WAL28PH0FG/01

WAL28PH0FG/05

WAL28PH0FG/06

WAL28PH0FG/07

WAL28PH0FG/08

WAL28PH0FG/13

WAL28PH0FG/15

WAL28PH0FG/18

WAL28PH0IT/05

WAL28PH0IT/06

WAL28PH0IT/07

WAL28PH0IT/08

WAL28PH0IT/13

WAL28PH0IT/15

WAL28PH0IT/18

WAL28PH0NL/13

WAL28PH1BY/01

WAL28PH1BY/12

WAL28PH1BY/13

WAL28PH1BY/15

WAL28PH1BY/18

WAL28PH1FG/01

WAL28PH1FG/05

WAL28PH1FG/06

WAL28PH1FG/07

WAL28PH1FG/08

WAL28PH1FG/13

WAL28PH1FG/18

WAL28PH1FR/01

WAL28PH1GB/18

WAL28PH1GR/05

WAL28PH1GR/06

WAL28PH1GR/07

WAL28PH1GR/08

WAL28PH1GR/13

WAL28PH1GR/18

WAL28PH2BY/01

WAL28PH2FG/01

WAL28PH2FG/05

WAL28PH2FG/06

WAL28PH2FG/07

WAL28PH2FG/08

WAL28PH2FG/13

WAL28PH2FG/16

WAL28PH2FG/18

WAL28PH3BY/01

WAL28PH7NL/01

WAL28PH7NL/13

WAL28PHBSN/05

WAL28PHBSN/06

WAL28PHBSN/07

WAL28PHBSN/08

WAL28PHBSN/13

WAL28PHBSN/18

WAL28PHEPL/01

WAL28PHEPL/05

WAL28PHEPL/06

WAL28PHEPL/07

WAL28PHEPL/08

WAL28PHEPL/13

WAL28PHEPL/18

WAL28PHVEP/01

WAL28PHWEP/01

WAL28PHWEP/05

WAL28PHWEP/06

WAL28PHWEP/07

WAL28PHWEP/08

WAL28PHWEP/13

WAL28PHWEP/18

WAL28PHXES/05

WAL28PHXES/06

WAL28PHXES/07

WAL28PHXES/08

WAL28PHXES/13

WAL28PHXES/16

WAL28PHXES/18

WAL28PHYES/01

WAL28QH0ME/01

WAL28QH0ME/05

WAL28QH0ME/06

WAL28QH0ME/07

WAL28QH0ME/08

WAL28QH0ME/13

WAL28QH0ME/16

WAL28QH0ME/18

WAL28QH0TR/01

WAL28QH0TR/05

WAL28QH0TR/06

WAL28QH0TR/07

WAL28QH0TR/08

WAL28QH0TR/13

WAL28QH0TR/18

WAT246H0TR/67

WAT246H0TR/72

WAT24S60IL/61

WAT24S60IL/72

WAT24S80TR/67

WAT24S80TR/72

WAT2840DAL/26

WAT28620AU/61
WAT28620AU/72

WAT28620AU/76

WAT28620AU/80

WAT28620AU/81

WAT28620AU/82

WAT28620AU/83

WAT28620AU/89

WAT28620AU/90

WAT28640UA/01

WAT28640UA/72

WAT28640UA/76

WAT28640UA/80

WAT28640UA/81

WAT28640UA/82

WAT28640UA/83

WAT28640UA/89

WAT28640UA/90

WAT2866SMA/67

WAT2866SMA/72

WAT2866SMA/76

WAT2866SMA/80

WAT2866SMA/81

WAT2866SMA/82

WAT2866SMA/83

WAT2866SMA/89

WAT2866SMA/90

WAT28682ME/67

WAT28682ME/72

WAT28682ME/76

WAT28682ME/80

WAT28682ME/81

WAT28682ME/82

WAT28682ME/83

WAT28682ME/89

WAT28682ME/90

WAT286H2OE/67

WAT286H2OE/72

WAT286H2OE/76

WAT286H2OE/80

WAT286H2OE/81

WAT286H2OE/82

WAT286H2OE/83

WAT286H2OE/89

WAT286H2OE/90

WAT286H8IN/76

WAT286H9IN/76

WAT286H9IN/93

WAT28S48ME/67

WAT28S48ME/72

WAT28S48ME/76
WAT28S48ME/80

WAT28S48ME/81

WAT28S48ME/82

WAT28S48ME/83

WAT28S48ME/89

WAT28S48ME/90

WAT28S4SZA/61

WAT28S4SZA/72

WAT28S4SZA/76

WAT28S4SZA/80

WAT28S4SZA/81

WAT28S4SZA/82

WAT28S4SZA/83

WAT28S4SZA/89

WAT28S4SZA/90

WAT28S80GC/72

WAT28S80GC/76

WAT28S80GC/80

WAT28S80GC/81

WAT28S80GC/82

WAT28S80GC/83

WAT28S80GC/89

WAT28S80GC/90

WAU24S40ES/01

WAU24S42ES/01

WAU24S42ES/07

WAU24S4XES/01

WAU24S5XES/01

WAU24S90TR/01

WAU24S90TR/13

WAU24S90TR/17

WAU24S90TR/18

WAU24S90TR/19

WAU24S90TR/20

WAU24S90TR/31

WAU24S90TR/33

WAU24S9ASN/01

WAU24S9ASN/13

WAU24S9ASN/17

WAU24S9ASN/18

WAU24S9ASN/19

WAU24S9ASN/20

WAU24S9ASN/31

WAU24S9ASN/33

WAU28P00NL/01

WAU28P00NL/09

WAU28P02NL/01

WAU28P40/01

WAU28P41/01

WAU28P50NL/01
WAU28P70NL/01

WAU28P70NL/09

WAU28P75NL/01

WAU28P76NL/01

WAU28P89GB/01

WAU28P90/01

WAU28P90NL/01

WAU28P90TR/01

WAU28P90TR/17

WAU28P90TR/18

WAU28P90TR/19

WAU28P90TR/20

WAU28P90TR/31

WAU28P90TR/33

WAU28P95FG/01

WAU28P95NL/01

WAU28PA0SN/01

WAU28PAHSN/01

WAU28PAHSN/17

WAU28PAHSN/18

WAU28PAHSN/19

WAU28PAHSN/20

WAU28PAHSN/31

WAU28PAHSN/33

WAU28PB0SN/01

WAU28PBHSN/01

WAU28PBHSN/17

WAU28PBHSN/18

WAU28PBHSN/19

WAU28PBHSN/20

WAU28PBHSN/31

WAU28PBHSN/33

WAU28PE0PL/09

WAU28PEHSN/01

WAU28PEHSN/17

WAU28PEHSN/18

WAU28PEHSN/19

WAU28PEHSN/20

WAU28PEHSN/31

WAU28PEHSN/33

WAU28PH0BY/01

WAU28PH0CS/01

WAU28PH0NL/01

WAU28PH1BY/01

WAU28PH1BY/09

WAU28PH1ES/09

WAU28PH2ES/01

WAU28PH5NL/01

WAU28PH9FG/01

WAU28PH9GB/01
WAU28PH9NL/01

WAU28PHLPL/01

WAU28PHSES/01

WAU28PHSMA/31

WAU28PHSMA/33

WAU28PHSPL/01

WAU28PHXES/01

WAU28PHXES/09

WAU28PI0SN/01

WAU28PI9SN/01

WAU28PI9SN/09

WAU28PIHSN/09

WAU28PK0PL/09

WAU28PS0PL/09

WAU28PS9SN/01

WAU28PS9SN/09

WAU28PWOEP/01

WAU28PWOEP/09

WAU28S00NL/03

WAU28S01NL/01

WAU28S08FF/03

WAU28S09FF/01

WAU28S09FF/03

WAU28S28IT/03

WAU28S29IT/01

WAU28S29IT/03

WAU28S40CH/01

WAU28S40ES/03

WAU28S41FG/03

WAU28S42ES/03

WAU28S50NL/03

WAU28S70/01

WAU28S70/03

WAU28S80GB/01

WAU28S80GB/03

WAU28SE0FG/03

WAU28SE1FG/03

WAU28SG0FG/03

WAU28SI4SN/01

WAU28SIDOS/01

WAV08E90PL/07

WAV08G90PL/07

WAV08K92PL/07

WAV08M92PL/07

WAV28E00BY/07

WAV28E0PFG/06

WAV28E0PFG/07

WAV28E42/01

WAV28E43/07

WAV28E44/06
WAV28E44/07

WAV28E93/06

WAV28E93/07

WAV28E94/06

WAV28E94/07

WAV28EA9II/06

WAV28EA9II/07

WAV28EH0BY/06

WAV28EH0BY/07

WAV28EH0ES/01

WAV28EH0ES/06

WAV28EH3GB/01

WAV28EH3GB/06

WAV28EH3GB/07

WAV28EH7NL/06

WAV28EH7NL/07

WAV28EH9GR/06

WAV28EH9GR/07

WAV28EHPFG/06

WAV28EHPFG/07

WAV28G00BY/06

WAV28G00BY/07

WAV28G00FG/06

WAV28G00FG/07

WAV28G40FG/06

WAV28G40FG/07

WAV28G43/06

WAV28G43/07

WAV28G44/06

WAV28G44/07

WAV28G93/01

WAV28G93/06

WAV28G93/07

WAV28G94/07

WAV28GA9II/06

WAV28GA9II/07

WAV28GH0BY/01

WAV28GH0BY/06

WAV28GH0BY/07

WAV28GH0FG/06

WAV28GH0FG/07

WAV28GH1OE/01

WAV28GH1OE/06

WAV28GH4FG/06

WAV28GH4FG/07

WAV28GH9II/01

WAV28IH1OE/01

WAV28IH1OE/06

WAV28IH1OE/07

WAV28K00CS/01
WAV28K00FR/04

WAV28K00FR/06

WAV28K00FR/07

WAV28K01BY/07

WAV28K01CS/04

WAV28K01CS/06

WAV28K01CS/07

WAV28K02BY/07

WAV28K0EFG/06

WAV28K0EFG/07

WAV28K0MSN/07

WAV28K20TH/01

WAV28K20TH/04

WAV28K20TH/06

WAV28K20TH/07

WAV28K40AU/01

WAV28K40AU/04

WAV28K42/01

WAV28K43/06

WAV28K43/07

WAV28K44/07

WAV28K70NL/06

WAV28K70NL/07

WAV28K80SA/01

WAV28K80SA/04

WAV28K80SA/06

WAV28K80SA/07

WAV28K90ME/01

WAV28K90ME/04

WAV28KH0GC/04

WAV28KH0GC/06

WAV28KH0NL/04

WAV28KH0NL/06

WAV28KH0NL/07

WAV28KH0TR/01

WAV28KH0TR/04

WAV28KH0TR/06

WAV28KH1BY/06

WAV28KH1BY/07

WAV28KH2BY/06

WAV28KH2BY/07

WAV28KH3GB/01

WAV28KH7NL/04

WAV28KH7NL/06

WAV28KH7NL/07

WAV28KH9IL/06

WAV28KH9NL/06

WAV28KH9NL/07

WAV28KHBSN/06

WAV28KHBSN/07
WAV28KHEIT/06

WAV28KHEIT/07

WAV28KHMSN/01

WAV28KHMSN/06

WAV28KHMSN/07

WAV28KHPSN/01

WAV28KHPSN/06

WAV28KHPSN/07

WAV28KHXGC/04

WAV28KHXGC/06

WAV28M00BY/07

WAV28M00NL/07

WAV28M04FG/01

WAV28M04FG/06

WAV28M04FG/07

WAV28M09FG/04

WAV28M09FG/06

WAV28M09FG/07

WAV28M0ASN/07

WAV28M0EFG/04

WAV28M0EFG/06

WAV28M0EFG/07

WAV28M0SFG/04

WAV28M0SFG/06

WAV28M0SFG/07

WAV28M20BY/01

WAV28M20BY/04

WAV28M20BY/06

WAV28M20BY/07

WAV28M30/01

WAV28M33/06

WAV28M33/07

WAV28M40AU/01

WAV28M40AU/04

WAV28M40AU/06

WAV28M43/06

WAV28M43/07

WAV28M49II/07

WAV28M4X3/06

WAV28M4X3/07

WAV28M60TH/01

WAV28M60TH/04

WAV28M60TH/06

WAV28M70EX/01

WAV28M73EX/06

WAV28M73EX/07

WAV28M80GC/01

WAV28M80GC/06

WAV28M80ME/01

WAV28M80ME/04
WAV28M80TR/01

WAV28M80TR/04

WAV28M80UA/01

WAV28M80UA/04

WAV28M90/01

WAV28M90IL/06

WAV28M90NL/06

WAV28M90NL/07

WAV28M91PL/01

WAV28M92PL/06

WAV28M92PL/07

WAV28M93/06

WAV28M93/07

WAV28MA9II/06

WAV28MA9II/07

WAV28ME0CH/01

WAV28ME1CH/01

WAV28ME1CH/04

WAV28ME1CH/06

WAV28ME1CH/07

WAV28MF0CH/01

WAV28MF0CH/03

WAV28MF1CH/04

WAV28MF1CH/06

WAV28MF1CH/07

WAV28MH0BY/06

WAV28MH0BY/07

WAV28MH0NL/04

WAV28MH0NL/06

WAV28MH0NL/07

WAV28MH0TR/06

WAV28MH0TR/07

WAV28MH3GB/01

WAV28MH4GB/04

WAV28MH4GB/06

WAV28MH4GB/07

WAV28MH9II/01

WAV28MH9NL/06

WAV28MH9NL/07

WAV28MHASN/06

WAV28MHASN/07

WAV28MU4AT/01

WAV28MU5AT/06

WAV28MU5AT/07

WAV28MU6AT/07

WAV28MV0/01

WAV28MV3/04

WAV28MV3/06

WAV28MV3/07

WAV28MWIN/06
WAV28MWIN/07

WAV28MX0ME/01

WAV28MX0ME/04

WAV32M40TH/01

WAV32M40TH/04

WAV32M40TH/06

WAVH8E41CH/01

WAVH8E41CH/06

WAVH8E41CH/07

WAVH8E42CH/07

WAVH8E90PL/06

WAVH8E90PL/07

WAVH8EL9SN/06

WAVH8EL9SN/07

WAVH8G90PL/06

WAVH8G90PL/07

WAVH8GL9SN/06

WAVH8GL9SN/07

WAVH8K91PL/01

WAVH8K92PL/06

WAVH8K92PL/07

WAVH8KL9SN/06

WAVH8M90NL/01

WAVH8M91PL/01

WAVH8M92PL/06

WAVH8M92PL/07

WAX02KB1SN/07

WAX02KLOSN/07

WAX02KM1SN/07

WAX28E50TR/06

WAX28E50TR/07

WAX28EH0BY/01

WAX28EH0BY/06

WAX28EH0BY/07

WAX28EH0ES/01

WAX28EH0ES/06

WAX28EH0ES/07

WAX28EH1GB/01

WAX28EH1GB/06

WAX28EH1GB/07

WAX28EH1GR/01

WAX28EH1GR/06

WAX28EH1GR/07

WAX28EH1TR/01

WAX28EH1TR/04

WAX28EH1TR/07

WAX28G40FG/06

WAX28G40FG/07

WAX28GH4FG/01

WAX28GH4FG/06
WAV28MWIN/07

WAV28MX0ME/01

WAV28MX0ME/04

WAV32M40TH/01

WAV32M40TH/04

WAV32M40TH/06

WAVH8E41CH/01

WAVH8E41CH/06

WAVH8E41CH/07

WAVH8E42CH/07

WAVH8E90PL/06

WAVH8E90PL/07

WAVH8EL9SN/06

WAVH8EL9SN/07

WAVH8G90PL/06

WAVH8G90PL/07

WAVH8GL9SN/06

WAVH8GL9SN/07

WAVH8K91PL/01

WAVH8K92PL/06

WAVH8K92PL/07

WAVH8KL9SN/06

WAVH8M90NL/01

WAVH8M91PL/01

WAVH8M92PL/06

WAVH8M92PL/07

WAX02KB1SN/07

WAX02KLOSN/07

WAX02KM1SN/07

WAX28E50TR/06

WAX28E50TR/07

WAX28EH0BY/01

WAX28EH0BY/06

WAX28EH0BY/07

WAX28EH0ES/01

WAX28EH0ES/06

WAX28EH0ES/07

WAX28EH1GB/01

WAX28EH1GB/06

WAX28EH1GB/07

WAX28EH1GR/01

WAX28EH1GR/06

WAX28EH1GR/07

WAX28EH1TR/01

WAX28EH1TR/04

WAX28EH1TR/07

WAX28G40FG/06

WAX28G40FG/07

WAX28GH4FG/01

WAX28GH4FG/06
WAX32KH2BY/07

WAX32KH2FF/06

WAX32KH2FF/07

WAX32KH3BY/01

WAX32KH3BY/06

WAX32KH3BY/07

WAX32KH4BY/01

WAX32KH4BY/07

WAX32M00FF/01

WAX32M00FF/04

WAX32M00FF/06

WAX32M00FF/07

WAX32M01FF/06

WAX32M01FF/07

WAX32M01GR/06

WAX32M01GR/07

WAX32M02BY/07

WAX32M05FG/01

WAX32M05FG/06

WAX32M05FG/07

WAX32M10/01

WAX32M10IL/06

WAX32M12/01

WAX32M12/06

WAX32M40FG/06

WAX32M40FG/07

WAX32M40SG/01

WAX32M40SG/06

WAX32M40SG/07

WAX32M41AU/01

WAX32M41AU/04

WAX32M41AU/06

WAX32M41AU/07

WAX32M41BY/01

WAX32M41BY/06

WAX32M41BY/07

WAX32M41FG/06

WAX32M41FG/07

WAX32M81GB/01

WAX32M81GB/06

WAX32M90FG/01

WAX32M91FG/01

WAX32M91FG/06

WAX32M91FG/07

WAX32M92/01

WAX32M92/06

WAX32MA0FG/04

WAX32MA0FG/06

WAX32MA0FG/07

WAX32MA9SN/06
WAX32MA9SN/07

WAX32ME1FG/01

WAX32ME2FG/06

WAX32ME2FG/07

WAX32MH0II/01

WAX32MH0II/06

WAX32MH0II/07

WAX32MH0IT/01

WAX32MH0TR/01

WAX32MH0TR/06

WAX32MH0TR/07

WAX32MH1BY/01

WAX32MH1BY/06

WAX32MH1BY/07

WAX32MH2BY/01

WAX32MH2BY/06

WAX32MH2BY/07

WAX32MH9GB/04

WAX32MH9GB/06

WAX32MHXTR/01

WAX32MHXTR/06

WAX32MHXTR/07

WAX32MK0FG/01

WAX32MM0FG/01

WAX32MM0FG/04

WAX32MM0FG/06

WAX32MM0FG/07

WAX32MX0/01

WAX32MX0EG/06

WAX32MX0GC/06

WAX32MX0ME/04

WAX32MX0ME/06

WAX32MX2/01

WAX32MX2/06

WAX32MX2/07

WAXH2E0LSN/01

WAXH2E0LSN/06

WAXH2E0LSN/07

WAXH2E40CH/01

WAXH2E41FG/01

WAXH2E41FG/06

WAXH2E41FG/07

WAXH2E71NL/01

WAXH2E71NL/06

WAXH2E71NL/07

WAXH2E91NL/01

WAXH2E91NL/06

WAXH2E91NL/07

WAXH2K70NL/01

WAXH2K71NL/06

WAXH2K71NL/07

WAXH2K75NL/01

WAXH2K76NL/06

WAXH2K76NL/07

WAXH2K90NL/01

WAXH2K91FG/01

WAXH2K91FG/06

WAXH2K91FG/07

WAXH2K91NL/06

WAXH2K91NL/07

WAXH2KB1SN/01

WAXH2KB1SN/07

WAXH2KI0SN/01

WAXH2KI0SN/06

WAXH2KI0SN/07

WAXH2KLOSN/01

WAXH2KLOSN/06

WAXH2KLOSN/07

WAXH2KM0SN/01

WAXH2KM1SN/01

WAXH2KM1SN/06

WAXH2KM1SN/07

WAXH2KOLSN/06

WAXH2KOLSN/07

WAXH2M00NL/01

WAXH2M00NL/04

WAXH2M70NL/01

WAXH2M70NL/04

WAXH2M71NL/06

WAXH2M71NL/07

WAXH2M90NL/01

WAXH2M91NL/06

WAXH2M91NL/07

WAXH8E0LSN/06

WAXH8E0LSN/07

WAXH8E90PL/01

WAXH8E91PL/06

WAXH8E91PL/07

WAXH8G0LSN/06

WAXH8G0LSN/07

WAXH8G90PL/01

WAXH8G91PL/01

WAXH8G91PL/06

WAXH8G91PL/07
 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لاستیک دیگ به IDOS”