نمایشگر ظرفشویی بوش و زیمنس سری تاچ

LCD DISPLAY MONITOR

نمایشگر ظرفشویی بوش و زیمنس سری تاچ یا همان LCD DISPLAY MONITOR  نمایش دهنده عملیات دستگاه ظرفشویی است که نمایش عملکرد اجزای الکتریکی و الکترو مکانیکی ظرفشویی را برعهده دارد.

 

پارت نامبر : 654880 , 645387 , 653046

00653046 ,PART NO : 00654880 , 00645387

 

مناسب برای مدل های درج شده در توضیحات محصول .

۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

با خرید این محصول شما 805 امتیاز به ارزش ۸۰,۵۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

نمایشگر ظرفشویی بوش و زیمنس سری تاچ یا همان LCD DISPLAY MONITOR نمایش دهنده عملیات دستگاه ظرفشویی است که نمایش عملکرد اجزای الکتریکی و الکترو مکانیکی ظرفشویی را برعهده دارد.

کارکرد همه برنامه های انتخابی توسط این قطعه کنترل و همه فراینده های شستشو در آن نمایش داده می شوند. در صورت ایراد در این قطعه هیچ عملیاتی در ظرفشویی انجام نمی پذیرد . زمانی که بر اثر آب خوردگی یا نوسانات الکتریکی به نمایشگر ظرفشویی بوش  آسیب برسد در اکثر مواقع باید تعویض گردد.

قطعه مذکور در بسیاری از ظرفشویی های برند بوش , زیمنس , گاگنو استفاده شده .

شما هم اکنون می توانید این قطعه را از سایت بی اس اچ پارت بصورت آنلاین خریداری نمایید .

این قطعه ساخت سال ۲۰۱۸ کشور آلمان می باشد و در بسته بندی اورجینال عرضه می گردد.

نمایشگر ظرفشویی بوش سری تاچ

پارت نامبر : ۶۵۴۸۸۰ , ۶۴۵۳۸۷ , ۶۵۳۰۴۶

۰۰۶۵۳۰۴۶ ,PART NO : 00654880 , 00645387

 

مناسب برای مدل های :

S41T65N0EU/01

S41T65N0EU/11

S41T65N0EU/15

S41T65N0EU/22

S41T65N0EU/23

S41T65N0EU/25

S41T65N2EU/01

S41T65N2EU/11

S41T65N2EU/15

S41T65N2EU/21

S41T65N2EU/22

S41T65N2EU/23

S41T65N2EU/25

S41T69N0EU/01

S41T69N0EU/11

S41T69N0EU/15

S41T69N0EU/18

S41T69N0EU/21

S41T69N0EU/22

S41T69N0EU/23

S41T69N0EU/25

S41T69N0UK/01

S41T69N0UK/15

S41T69N0UK/18

S41T69N0UK/23

S41T69N0UK/26

S41T69N0UK/27

S41T69N2EU/01

S41T69N2EU/18

S41T69N2EU/21

S41T69N2EU/22

S41T69N2EU/23

S41T69N2EU/25

S41T69N3EU/25

S41T69S0UK/01

S41T69S0UK/15

S42T65N0EU/01

S42T65N0EU/11

S42T65N0EU/15

S42T65N0EU/22

S42T65N0EU/23

S42T65N0EU/25

S42T65N2EU/01

S42T65N2EU/11

S42T65N2EU/15

S42T65N2EU/21

S42T65N2EU/22

S42T65N2EU/23

S42T65N2EU/25

S42T69N0EU/01
S42T69N0EU/11

S42T69N0EU/15

S42T69N0EU/18

S42T69N0EU/21

S42T69N0EU/22

S42T69N0EU/23

S42T69N0EU/25

S42T69N2EU/01

S42T69N2EU/18

S42T69N2EU/21

S42T69N2EU/22

S42T69N2EU/23

S42T69N2EU/25

S42T69N3EU/25

SBI65T25EU/01

SBI65T25EU/11

SBI65T25EU/15

SBI65T25EU/21

SBI65T25EU/22

SBI65T25EU/23

SBI65T25EU/25

SBI65T45EU/25

SBI69T05EU/01

SBI69T05EU/11

SBI69T05EU/15

SBI69T05EU/18

SBI69T05EU/22

SBI69T05EU/23

SBI69T05EU/25

SBI69T25EU/01

SBI69T25EU/18

SBI69T25EU/21

SBI69T25EU/22

SBI69T25EU/23

SBI69T25EU/25

SBI69T45EU/23

SBI69T45EU/25

SBU69T05AU/01

SBU69T05AU/11

SBU69T05AU/18

SBU69T05AU/22

SBU69T05AU/23

SBU69T05AU/25

SHE68E15UC/01

SHE68E15UC/18

SHE68E15UC/22

SHE68E15UC/23

SHE68E15UC/25

SMI65T05EU/01

SMI65T05EU/02
SMI65T05EU/11

SMI65T05EU/15

SMI65T25EU/01

SMI65T25EU/11

SMI65T25EU/15

SMI65T25EU/21

SMI65T25EU/22

SMI65T25EU/23

SMI65T25EU/25

SMI65T45EU/25

SMI69T05EU/01

SMI69T05EU/11

SMI69T05EU/15

SMI69T05EU/18

SMI69T05EU/21

SMI69T05EU/22

SMI69T05EU/23

SMI69T05EU/25

SMI69T05GB/01

SMI69T05GB/15

SMI69T05GB/16

SMI69T05GB/18

SMI69T05GB/22

SMI69T05GB/23

SMI69T05SK/01

SMI69T05SK/11

SMI69T05SK/15

SMI69T05SK/18

SMI69T05SK/21

SMI69T05SK/22

SMI69T05SK/23

SMI69T05SK/25

SMI69T25EU/01

SMI69T25EU/18

SMI69T25EU/21

SMI69T25EU/22

SMI69T25EU/23

SMI69T25EU/25

SMI69T45EU/25

SMI69T55EU/25

SMS53L02GB/01

SMS53L02GB/02

SMS53L02GB/07

SMS53L02GB/11

SMS53L02GB/15

SMS53L02UK/01

SMS53L02UK/11

SMS53L02UK/15

SMS65T02EU/01

SMS65T02EU/02
SMS65T02EU/07

SMS65T02EU/11

SMS65T02EU/15

SMS65T02EU/21

SMS65T02EU/22

SMS65T02EU/23

SMS65T02EU/25

SMS65T22EU/01

SMS65T22EU/11

SMS65T22EU/15

SMS65T25EU/01

SMS65T25EU/11

SMS65T25EU/15

SMS65T25EU/21

SMS65T25EU/22

SMS65T25EU/23

SMS65T25EU/25

SMS65T32EU/01

SMS65T32EU/11

SMS65T32EU/15

SMS65T32EU/21

SMS65T32EU/22

SMS65T32EU/23

SMS65T32EU/25

SMS69L02GB/01

SMS69L02GB/02

SMS69L02GB/07

SMS69L02UK/01

SMS69L02UK/11

SMS69L02UK/15

SMS69L02UK/18

SMS69L09GB/01

SMS69L09GB/02

SMS69L09GB/07

SMS69L09UK/01

SMS69L09UK/11

SMS69L09UK/15

SMS69L09UK/18

SMS69L12GB/01

SMS69L12GB/18

SMS69L12GB/21

SMS69L12GB/22

SMS69L12GB/23

SMS69L12GB/25

SMS69T02EP/01

SMS69T02EP/11

SMS69T02EP/15

SMS69T02EP/18

SMS69T02EP/21

SMS69T02EP/23
SMS69T02EU/01

SMS69T02EU/02

SMS69T02EU/07

SMS69T02EU/11

SMS69T02EU/15

SMS69T02EU/18

SMS69T02EU/21

SMS69T02EU/22

SMS69T02EU/23

SMS69T02EU/25

SMS69T08EP/01

SMS69T08EP/15

SMS69T08EP/18

SMS69T08EP/23

SMS69T08EP/26

SMS69T08EU/01

SMS69T08EU/02

SMS69T08EU/07

SMS69T08EU/11

SMS69T08EU/15

SMS69T08EU/21

SMS69T08EU/22

SMS69T08EU/23

SMS69T08EU/25

SMS69T08TC/07

SMS69T08TC/11

SMS69T08TC/18

SMS69T08TC/22

SMS69T08TC/23

SMS69T08TC/25

SMS69T16EU/01

SMS69T16EU/11

SMS69T16EU/15

SMS69T16EU/18

SMS69T16EU/21

SMS69T16EU/22

SMS69T16EU/23

SMS69T16EU/25

SMS69T22EU/25

SMS69T25EU/15

SMS69T25EU/18

SMS69T25EU/21

SMS69T25EU/22

SMS69T25EU/23

SMS69T25EU/25

SMS69T28EU/25

SMS69T32EU/18

SMS69T32EU/21

SMS69T32EU/22

SMS69T32EU/23
SMS69T32EU/25

SMS69T42EU/23

SMS69T42EU/25

SMS69T48EU/25

SMS99T99/01

SMS99T99/02

SMS99T99/07

SMS99T99/11

SMS99T99/22

SMS99T99/23

SMU43T02SK/01

SMU43T02SK/02

SMU43T02SK/11

SMU43T02SK/15

SMU43T02SK/21

SMU43T02SK/25

SMU43T05SK/01

SMU43T05SK/11

SMU43T05SK/15

SMU43T05SK/21

SMU43T05SK/25

SMU43T12SK/01

SMU43T12SK/21

SMU43T12SK/25

SMU43T15SK/01

SMU43T15SK/21

SMU43T15SK/25

SMU48T02SK/01

SMU48T02SK/21

SMU48T02SK/23

SMU48T02SK/25

SMU48T05SK/01

SMU48T05SK/21

SMU48T05SK/23

SMU48T05SK/25

SMU49T12SK/01

SMU49T12SK/11

SMU49T12SK/15

SMU49T12SK/18

SMU49T15SK/01

SMU49T15SK/11

SMU49T15SK/15

SMU49T15SK/18

SMU53T12SK/01

SMU53T12SK/02

SMU53T12SK/11

SMU53T12SK/15

SMU53T18SK/01

SMU53T18SK/11

SMU53T18SK/15
SMU58T02SK/01

SMU58T02SK/02

SMU58T02SK/11

SMU58T02SK/15

SMU58T02SK/18

SMU58T05SK/01

SMU58T05SK/11

SMU58T05SK/15

SMU58T05SK/18

SMU58T05SK/23

SMU58T12SK/01

SMU58T12SK/21

SMU58T12SK/23

SMU58T12SK/25

SMU58T15SK/01

SMU58T15SK/21

SMU58T15SK/23

SMU58T15SK/25

SMU58T22SK/01

SMU58T22SK/21

SMU58T22SK/25

SMU58T32SK/01

SMU58T32SK/32

SMU65T15SK/01

SMU65T15SK/11

SMU65T15SK/15

SMU65T15SK/21

SMU65T15SK/22

SMU65T15SK/23

SMU65T15SK/25

SMU65T25EU/01

SMU65T25EU/11

SMU65T25EU/15

SMU65T25EU/21

SMU65T25EU/22

SMU65T25EU/23

SMU65T25EU/25

SMU69T02SK/01

SMU69T02SK/11

SMU69T02SK/15

SMU69T02SK/18

SMU69T02SK/21

SMU69T02SK/22

SMU69T02SK/23

SMU69T02SK/25

SMU69T05SK/01

SMU69T05SK/11

SMU69T05SK/15

SMU69T05SK/18

SMU69T05SK/21
SMU69T05SK/22

SMU69T05SK/23

SMU69T05SK/25

SMU69T25EU/01

SMU69T25EU/18

SMU69T25EU/21

SMU69T25EU/22

SMU69T25EU/23

SMU69T25EU/25

SN26T252EU/01

SN26T252EU/11

SN26T252EU/15

SN44T230SK/01

SN44T230SK/02

SN44T230SK/11

SN44T230SK/15

SN44T280SK/01

SN44T280SK/11

SN44T280SK/15

SN44T280SK/18

SN44T280SK/21

SN44T280SK/23

SN44T280SK/25

SN44T281SK/01

SN44T281SK/21

SN44T281SK/23

SN44T281SK/25

SN44T530SK/01

SN44T530SK/11

SN44T530SK/15

SN44T580SK/01

SN44T580SK/11

SN44T580SK/15

SN44T580SK/18

SN44T580SK/21

SN44T580SK/23

SN44T580SK/25

SN44T581SK/01

SN44T581SK/21

SN44T581SK/23

SN44T581SK/25

SN45T280SK/01

SN45T280SK/11

SN45T280SK/15

SN45T280SK/18

SN45T280SK/23

SN45T281SK/01

SN45T281SK/21

SN45T281SK/23

SN45T281SK/25
SN45T530SK/01

SN46T552EU/01

SN46T552EU/11

SN46T552EU/15

SN46T552EU/21

SN46T552EU/22

SN46T552EU/23

SN46T552EU/25

SN46T592EU/01

SN46T592EU/18

SN46T592EU/21

SN46T592EU/22

SN46T592EU/23

SN46T592EU/25

SN56T551EU/01

SN56T551EU/11

SN56T551EU/15

SN56T553EU/01

SN56T553EU/11

SN56T553EU/15

SN56T553EU/21

SN56T553EU/22

SN56T553EU/23

SN56T553EU/25

SN56T591EU/01

SN56T591EU/11

SN56T591EU/15

SN56T591EU/18

SN56T591EU/21

SN56T591EU/22

SN56T591EU/23

SN56T591EU/25

SN56T593EU/01

SN56T593EU/18

SN56T593EU/21

SN56T593EU/22

SN56T593EU/23

SN56T593EU/25

SN56T594EU/25

وزن 0,2 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمایشگر ظرفشویی بوش و زیمنس سری تاچ”