پمپ تخلیه لباسشویی بوش ۴ خار

Pump drain discharge height 1,5m

پمپ تخلیه لباسشویی بوش 4 خار به همراه پوسته کامل یا همان  DRAIN PUMP در حقیقت یک قطعه الکترو مکانیک است که برای انجام عملیات خروج آب حاصل از شستشو طراحی شده است .

 

پارت نامبر : 145338 ,  145777 , 144617 , 145755 , 144511 , 144971

PART NO : 00145338 ,  00145777 , 00144617 , 00145755 , 00144511 , 00144971

 

مناسب برای مدل های درج شده در توضیحات محصول .

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

با خرید این محصول شما 311 امتیاز به ارزش ۳۱,۱۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

پمپ تخلیه لباسشویی بوش ۴ خار به همراه پوسته کامل یا همان  DRAIN PUMP در حقیقت یک قطعه الکترو مکانیک است که برای انجام عملیات خروج آب حاصل از شستشو طراحی شده است .

از این قطعه در برند های BOSCH و SIEMENS استفاده می شود.

زمانی که بر اثر آب خوردگی یا نوسانات الکتریکی به آن آسیب برسد در اکثر مواقع باید تعویض گردد.

آسیب های دیگری همانند خوردگی در اتصالات داخلی آن نیز همراه با تضعیف میدان مغناطیسی سیم پیچ AC نیز می تواند در کارکرد صحیح آن تداخل کند .

علائم خرابی:

  • باقی ماندن آب در هنگام کار دستگاه
  • اختلال در عملیات شستشو
  • نمایش ارور های اصلی مانند DRAIN BLOCK
  • باز نشدن درب دستگاه
  • صدای نابهنجار در هنگام کار
  • نمایش ارور F18

 

پارت نامبر : ۱۴۵۳۳۸ ,  ۱۴۵۷۷۷ , ۱۴۴۶۱۷ , ۱۴۵۷۵۵ , ۱۴۴۵۱۱ , ۱۴۴۹۷۱

PART NO : 00145338 ,  ۰۰۱۴۵۷۷۷ , ۰۰۱۴۴۶۱۷ , ۰۰۱۴۵۷۵۵ , ۰۰۱۴۴۵۱۱ , ۰۰۱۴۴۹۷۱

پمپ تخلیه لباسشویی بوش 4 خار

این قطعه ساخت سال ۲۰۲۲ کشور آلمان می باشد و به سفارش شرکت B/S/H آلمان و نمونه اصلی آن در سایت بی اس اچ پارت به فروش می رسد.

 

مناسب برای مدل های :

WAT32480GB/14

WAT32480GB/17

WAT32480GB/19

WAT32480GB/20

WAW24540IR/14

WAW28440OE/14

WAW28530/14

WAW28530/17

WAW28530/19

WAW28530/20

WAW28590BY/16

WAW28590BY/17

WAW28590BY/20

WAW28590BY/21

WAW28790IN/15

WAW32560GC/14

WAW32560GC/17

WAW32560GC/19

WAW32560GC/20

WAW3256XGC/14

WAW3256XGC/17

WAW3256XGC/19

WAW3256XGC/20

WAW325H0GB/14

WAW325H0GB/17

WAW325H0GB/19

WAW325H0GB/20

WAW325H0GC/19

WAW325H0GC/20

WAW325X0/14

WAW325X0/17

WAW325X0/20

WAW325X0/21

WAW325X0EG/14

WAW325X0EG/17

WAW325X0EG/19

WI12W340EU/01

WI12W340EU/02

WI12W340EU/17

WI12W340EU/18

WI12W340EU/20

WI12W340EU/21

WI12W560TR/01

WI14W440/01

WI14W540EU/01

WI14W540OE/01

WIW24340EU/01

WIW24340OE/01

WIW24560IR/01

WIW24560TR/01

WIW28440/01

WIW28540EU/01

WM12S460TI/11

WAP20160IL/03

WAP20360IL/01

WAP28360GB/23

WAP28360IL/23

WAS20360TR/16

WAS20360TR/18

WAS20361TR/24

WAS20361TR/27

WAS20420GR/16

WAS20420GR/18

WAS20420GR/27

WAS20460EE

WAS20460TR/07

WAS20460TR/08

WAS20461TR/01

WAS20760TR/16

WAS20760TR/18

WAS20761TR/21

WAS20762TR/04

WAS20762TR/07

WAS20762TR/08

WAS24322TR/15

WAS24322TR/23

WAS24360BY/16

WAS24360BY/18

WAS24360TR/16

WAS24360TR/18

WAS24361TR/21

WAS24420GR/16

WAS24420GR/18

WAS24420GR/27

WAS24440/05

WAS24440/07

WAS24440/08

WAS24440/09

WAS24440/10

WAS24440/11

WAS24440/12

WAS24440/14

WAS24440/16

WAS24440/18

WAS24441ME/08

WAS24441ME/09

WAS24441ME/10

WAS24441ME/11

WAS24441ME/12

WAS24441ME/14

WAS24441ME/16

WAS24441ME/17

WAS24441ME/18

WAS24442IL/16

WAS24442IL/17

WAS24442IL/18

WAS24443IL/07

WAS24443IL/08

WAS24443OE

WAS24444ME/07

WAS24444ME/08

WAS24460BY/08

WAS24460BY/16

WAS24460BY/18

WAS24460GB/07

WAS24460GB/08

WAS24460TR/07

WAS24460TR/08

WAS24461BY/21

WAS24461GB/15

WAS24462BY/08

WAS24466GB/08

WAS24466GB/09

WAS24466GB/10

WAS24466GB/11

WAS24466GB/12

WAS24466GB/14

WAS24466GB/16

WAS24466GB/17

WAS24466GB/18

WAS24469EU/07

WAS24469EU/14

WAS24469GB/21

WAS24469GB/24

WAS24469GB/27

WAS24743OE/01

WAS2474XTR/07

WAS2474XTR/08

WAS24760TR/16

WAS24760TR/18

WAS24761TR/21

WAS24762TR/08

WAS24765TR/20

WAS247B0TR/21

WAS247B1TR/07

WAS247B1TR/08

WAS247B3TR/07

WAS247B3TR/14

WAS28360FG/16

WAS28360FG/18

WAS28361FG/21

WAS28362FG/08

WAS28363FG/01

WAS28440/16

WAS28440/18

WAS28441/18

WAS28441/21

WAS28441ME/17

WAS28441ME/18

WAS28444ME/08

WAS28445/05

WAS28445/07

WAS28445/08

WAS28445/09

WAS28445/10

WAS28445/12

WAS28445/14

WAS28445/16

WAS28445/18

WAS28448ME/20

WAS28448ME/23

WAS2844A/27

WAS2844L/16

WAS2844L/17

WAS2844L/18

WAS2844P/18

WAS28460GB/08

WAS28462GB/15

WAS28465NN/16

WAS28465NN/18

WAS28466GB/16

WAS28466GB/17

WAS28466GB/18

WAS28469GB/21

WAS28469GB/27

WAS284DE/15

WAS284E1/18

WAS284E1/21

WAS284E2/08

WAS284F1/21

WAS284G2/08

WAS28740/01

WAS28740/03

WAS28740/07

WAS28740/08

WAS28740/09

WAS28740/10

WAS28740/12

WAS28740/14

WAS28740/18

WAS28743NL/01

WAS2874BOE/05

WAS2874D/07

WAS2874D/08

WAS2874D/09

WAS2874D/10

WAS2874D/12

WAS2874D/14

WAS2874D/16

WAS2874D/18

WAS2874W/07

WAS28750/08

WAS2875BOE/08

WAS28760GB/16

WAS28760GB/18

WAS28760SN/18

WAS28760TR/16

WAS28760TR/18

WAS28761TR/18

WAS28761TR/21

WAS28762TR/08

WAS28769GB/21

WAS28775/21

WAS28775/27

WAS28790/01

WAS28790/03

WAS28790/05

WAS28790/07

WAS28790/08

WAS28790/09

WAS28790/10

WAS28790/12

WAS28790/14

WAS28790/18

WAS28791/18

WAS28791/21

WAS28792/08

WAS28793/06

WAS287B0EU/09

WAS287B0EU/10

WAS287B0EU/12

WAS287B0EU/14

WAS287B0EU/16

WAS287B0EU/18

WAS287B0TI/18

WAS287B0TI/27

WAS287B1EU/21

WAS287B1EU/27

WAS287P2/04

WAS28742PL/08

WAS28743NL/01

WAS28743PL/01

WAS28743PL/23

WAS2874BOE/05

WAS2874D/07

WAS2874D/08

WAS2874D/09

WAS2874D/10

WAS2874D/12

WAS2874D/14

WAS2874D/16

WAS2874D/18

WAS2874W/07

WAS28750/08

WAS2875BOE/08

WAS28760GB/16

WAS28760GB/18

WAS28760SN/18

WAS28760TR/16

WAS28760TR/18

WAS28761FG/18

WAS28761FG/21

WAS28761TR/18

WAS28761TR/21

WAS28762TR/08

WAS28769GB/21

WAS28775/21

WAS28775/27

WAS28790/01

WAS28790/03

WAS28790/05

WAS28790/07

WAS28790/08

WAS28790/09

WAS28790/10

WAS28790/12

WAS28790/14

WAS28790/16

WAS28790/18

WAS28792/08

WAS28793/06

WAS287B0EU/09

WAS287B0EU/10

WAS287B0EU/12

WAS287B0EU/14

WAS287B0EU/16

WAS287B0EU/18

WAS287B1EU/21

WAS287B1EU/27

WAS287P2/04

WAS287P2/08

WAS287X0EU/16

WAS287X0EU/18

WAS287X1EU/18

WAS287X1EU/21

WAS287X1EU/27

WAS287X3/07

WAS28840/25

WAS28840TR/20

WAS28890/01

WAS28890/05

WAS28890/06

WAS32390NL/08

WAS32391NL/01

WAS32391NL/04

WAS32440/16

WAS32440/18

WAS32440NL/05

WAS32440NL/07

WAS32440NL/08

WAS32440NL/09

WAS32440NL/10

WAS32440NL/12

WAS32440NL/14

WAS32440NL/16

WAS32440NL/18

WAS32441/18

WAS32441/21

WAS32441/23

WAS32441NL/21

WAS32441NL/23

WAS32442/08

WAS32443/07

WAS32444NL/15

WAS32460GB/08

WAS32460SN/16

WAS32461GB/10

WAS32461SN/18

WAS32461SN/21

WAS32462GB/15

WAS32462GB/23

WAS32466GB/16

WAS32466GB/17

WAS32466GB/18

/WAS32470EX/16

WAS32470EX/18

WAS32490/16

WAS32491/18

WAS32491/21

WAS32491/23

WAS32492/08

WAS32493/01

WAS32493/06

WAS32493/07

WAS32493/10

WAS32493/13

WAS32493/23

WAS32740/01

WAS32740/03

WAS32740/18

WAS32740TR/01

WAS32740TR/03

WAS32740TR/05

WAS32741/18

WAS32741/21

WAS32741/23

WAS32743/10

WAS32745ME/10

WAS3274J/10

WAS32750/08

WAS32760NN/18

WAS32775/16

WAS32775/18

WAS32790/01

WAS32790/03

WAS32790/16

WAS32790/18

WAS32790FG/08

WAS32791/18

WAS32791/21

WAS32791/23

WAS32791ME/01

WAS32791ME/03

WAS32791ME/05

WAS32791ME/16

WAS32791ME/18

WAS32791ME/23

WAS32791NL/18

WAS32791NL/21

WAS32791NL/23

WAS32792/03

WAS32792/08

WAS32793/06

WAS32794ME/08

WAS32795GC/10

WAS32798ME/10

WAS32798ME/23

WAS327B0SN/16

WAS327B0SN/18

WAS327B1SN/18

WAS327B1SN/21

WAS327B1SN/23

WAS327B2SN/08

WAS327DE/03

WAS327DE/08

WAS327X0ME/10

WAS32843/04

WAS32890EU/04

WAS32890EU/23

WAS32893/02

WAY20560TR/01

WAY24540OE/01

WAY24560TR/03

WAY24760TR/02

WAY247X0TR/20

WAY24840TR/14

WAY24840TR/20

WAY28540PL/01

WAY28540PL/20

WAY28790/01

WAY28790EU/20

WAY287X0/01

WAY287X0/20

WAY32590/01

WAY32790GC/02

WAY32840/02

WAY32840NL/20

WAY32890/02

WAY32890EU/01

WAY32890EU/20

 

 

 

 

 

 

 

وزن 1,5 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ تخلیه لباسشویی بوش ۴ خار”