کیت کامل دمپر یخچال بوش

کیت کامل دمپر یخچال بوش ساخت سال 2021 شرکت B/S/H آلمان است . این محصول مناسب یخچال های برند بوش و زیمنس می باشد .

پارت نامبر :742737

PART NO : 00742737

مناسب برای مدل های درج شده در توضیحات محصول.

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

موجود (می توان پیش خرید کرد)

با خرید این محصول شما 148 امتیاز به ارزش ۱۴,۸۰۰ تومان دریافت خواهید کرد!

کیت کامل دمپر یخچال بوش ساخت سال ۲۰۲۱ شرکت B/S/H آلمان است . این محصول مناسب یخچال های برند بوش و زیمنس می باشد .

این قطعه بصورت کامل در بسته بندی اورجینال عرضه میشود و فاقد سر ولوم می باشد.

 

پارت نامبر :۷۴۲۷۳۷

PART NO : 00742737

دمپر یخچال بوش

شما هم اکنون می توانید این محصول را به صورت آنلاین از سایت بی اس اچ پارت تهیه فرمایید.

 

مناسب برای مدل های :

 • BD2153W2VN/01
 • BD2153W2VN/02
 • BD2153W2VN/03
 • BD2153W2VN/04
 • BD2153W2VN/05
 • BD2156W2VN/01
 • BD2156W2VN/02
 • BD2156W2VN/03
 • BD2156W2VN/04
 • KD53NNL20N/02
 • KD53NNL20N/03
 • KD53NNL22N/01
 • KD53NNL22N/02
 • KD53NNL22N/03
 • KD53NNL22N/04
 • KD53NNL22N/05
 • KD53NNL23N/01
 • KD53NNL23N/02
 • KD53NNL23N/03
 • KD53NNW20/01
 • KD53NNW20/02
 • KD53NNW20/03
 • KD53NNW20/05
 • KD53NNW20/06
 • KD53NNW20/08
 • KD53NNW20/09
 • KD53NNW20/10
 • KD53NNW20/13
 • KD53NNW20/14
 • KD53NNW20/15
 • KD53NNW20/16
 • KD53NNW20/17
 • KD53NNW20/18
 • KD53NNW20/19
 • KD53NNW20N/01
 • KD53NNW20N/02
 • KD53NNW20N/03
 • KD53NNW20N/05
 • KD53NNW20N/06
 • KD53NNW20N/07
 • KD53NNW20N/08
 • KD53NNW20N/09
 • KD53NNW20N/10
 • KD53NNW20N/11
 • KD53NNW20N/12
 • KD53NNW20N/13
 • KD53NNW20N/14
 • KD53NNW22N/01
 • KD53NNW22N/02
 • KD53NNW22N/03
 • KD53NNW22N/04
 • KD53NNW22N/05
 • KD53NNW23N/01
 • KD53NNW23N/02
 • KD53NNW23N/03
 • KD53NVI20/01
 • KD53NVI20/02
 • KD53NVI20/03
 • KD53NVI20/05
 • KD53NVI20/06
 • KD53NVI20/07
 • KD53NVI20/08
 • KD53NVI20/09
 • KD53NVI20/10
 • KD53NVI20/11
 • KD53NVI20/12
 • KD53NVI20/13
 • KD53NVI20/14
 • KD53NVI20/15
 • KD53NVI20/16
 • KD53NVI20/18
 • KD53NVI20/19
 • KD53NVI20/20
 • KD56NNI22N/01
 • KD56NNI22N/02
 • KD56NNI22N/03
 • KD56NNI22N/04
 • KD56NNI22N/05
 • KD56NNI22N/06
 • KD56NNI22N/07
 • KD56NNI22N/08
 • KD56NNI22N/09
 • KD56NNI22N/10
 • KD56NNW20/01
 • KD56NNW20/02
 • KD56NNW20/07
 • KD56NNW20/09
 • KD56NNW20/12
 • KD56NNW20/13
 • KD56NNW20/14
 • KD56NNW20/16
 • KD56NNW20/17
 • KD56NNW20/18
 • KD56NNW20/19
 • KD56NNW20/20
 • KD56NNW20/21
 • KD56NNW20/22
 • KD56NNW20/23
 • KD56NNW20N/01
 • KD56NNW20N/02
 • KD56NNW20N/03
 • KD56NNW20N/05
 • KD56NNW20N/06
 • KD56NNW20N/07
 • KD56NNW20N/08
 • KD56NNW20N/09
 • KD56NNW20N/10
 • KD56NNW20N/11
 • KD56NNW20N/12
 • KD56NNW20N/13
 • KD56NNW20N/14
 • KD56NNW20N/16
 • KD56NNW20N/17
 • KD56NNW20N/18
 • KD56NNW22N/01
 • KD56NNW22N/02
 • KD56NNW22N/03
 • KD56NNW22N/04
 • KD56NNW22N/05
 • KD56NNW22N/06
 • KD56NNW22N/07
 • KD56NNW22N/08
 • KD56NNW22N/09
 • KD56NVI20M/01
 • KD56NVI20M/02
 • KD56NVI20M/03
 • KD56NVI20M/04
 • KD56NVI20M/05
 • KD56NVI20M/06
 • KD56NVI20M/09
 • KD56NVI20M/10
 • KD56NVI20M/11
 • KD56NVI20M/12
 • KDN53NL20N/02
 • KDN53NL20N/03
 • KDN53NL20N/04
 • KDN53NL22N/01
 • KDN53NL22N/02
 • KDN53NL22N/03
 • KDN53NL22N/04
 • KDN53NL22N/05
 • KDN53NL23N/01
 • KDN53NL23N/02
 • KDN53NL23N/03
 • KDN53NW204/01
 • KDN53NW204/04
 • KDN53NW20N/01
 • KDN53NW20N/02
 • KDN53NW20N/03
 • KDN53NW20N/04
 • KDN53NW20N/05
 • KDN53NW20N/06
 • KDN53NW20N/07
 • KDN53NW20N/08
 • KDN53NW20N/09
 • KDN53NW20N/10
 • KDN53NW20N/11
 • KDN53NW20N/12
 • KDN53NW20N/13
 • KDN53NW22N/01
 • KDN53NW22N/02
 • KDN53NW22N/03
 • KDN53NW22N/04
 • KDN53NW22N/05
 • KDN53NW23N/01
 • KDN53NW23N/02
 • KDN53NW23N/03
 • KDN53VL20/05
 • KDN53VL20/06
 • KDN53VL20/09
 • KDN53VL20/10
 • KDN53VL20/11
 • KDN53VL20/12
 • KDN53VL20/13
 • KDN53VL20/14
 • KDN53VL20/15
 • KDN53VL20/16
 • KDN53VL2E8/02
 • KDN53VL2E8/04
 • KDN53VL30A/01
 • KDN53VL30A/03
 • KDN53VL30A/07
 • KDN53VL30A/08
 • KDN53VL30A/09
 • KDN53VL30A/11
 • KDN53VL30A/12
 • KDN53VL30A/13
 • KDN53VW20/03
 • KDN53VW30A/01
 • KDN53VW30A/02
 • KDN53VW30A/03
 • KDN53VW30A/08
 • KDN53VW30A/09
 • KDN53VW30A/12
 • KDN56NI22N/01
 • KDN56NI22N/02
 • KDN56NI22N/03
 • KDN56NI22N/04
 • KDN56NI22N/05
 • KDN56NI22N/06
 • KDN56NI22N/07
 • KDN56NI22N/08
 • KDN56NI22N/09
 • KDN56NI22N/10
 • KDN56NI22N/11
 • KDN56NI22N/12
 • KDN56NI22N/13
 • KDN56NW20N/01
 • KDN56NW20N/02
 • KDN56NW20N/03
 • KDN56NW20N/04
 • KDN56NW20N/05
 • KDN56NW20N/06
 • KDN56NW20N/07
 • KDN56NW20N/08
 • KDN56NW20N/09
 • KDN56NW20N/10
 • KDN56NW20N/11
 • KDN56NW20N/12
 • KDN56NW20N/13
 • KDN56NW20N/14
 • KDN56NW20N/15
 • KDN56NW20N/16
 • KDN56NW20N/17
 • KDN56NW22N/01
 • KDN56NW22N/02
 • KDN56NW22N/03
 • KDN56NW22N/04
 • KDN56NW22N/05
 • KDN56NW22N/06
 • KDN56NW22N/07
 • KDN56NW22N/08
 • KDN56VI20M/04
 • KDN56VI20M/05
 • KDN56VI20M/09
 • KDN56VI20M/10
 • KDN56VI20M/11
 • KDN56VI20M/13
 • KDN56VI20M/14
 • PKNT53NI20/01
 • PKNT53NI20/02
 • PKNT53NI20/04
 • PKNT53NI20/05
 • PKNT53NI20/06
 • PKNT53NI20/07
 • PKNT53NI20/08
 • PKNT53NI20/09
 • PKNT53NI20/10
 • PKNT53NI20/12
 • PKNT53NI20/13
 • PKNT53NI20/14
 • PKNT53NI20/15
 • PKNT53NI2P/02
 • PKNT53NI2P/04
 • PKNT53NI2P/05
 • PKNT53NI2P/06
 • PKNT53NW20/01
 • PKNT53NW20/02
 • PKNT53NW20/03
 • PKNT53NW20/04
 • PKNT53NW20/05
 • PKNT53NW20/07
 • PKNT53NW20/08
 • PKNT53NW20/09
 • PKNT53NW20/10
 • PKNT53NW20/11
 • PKNT53NW20/12
 • PKNT53NW20/13
 • PKNT53NW20/14
 • PKNT53NW2A/02
 • PKNT53NW2A/03
 • PKNT53NW2A/04
 • PKNT53NW2A/05
 • PKNT53NW2A/06

 

 

 

 

وزن 1 کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت کامل دمپر یخچال بوش”